Velliv går igen i rette med Jyllands Posten

05-07-2021

Jyllands Posten har siden slutningen af 2020 bragt flere artikler om Velliv, der stiller Velliv i et forkert lys.

I Jyllands Posten den 6. juli 2021 bringer avisen endnu engang forkerte påstande om Velliv. Således mener avisens faste kilde, Jørgen Svendsen, at Vellivs egenkapital belastes med 2 mia. kr. over de kommende år som følge af det påbud, som Velliv modtog fra Finanstilsynet den 25. juni. 2021.

Velliv kan fuldstændig afvise de forkerte beskyldninger. Til Jyllands Posten har Charlotte Markussen, der er ansvarshavende aktuar i Velliv udtalt:

”De beregninger, du forelægger, er forkerte. Finanstilsynets påbud overfor Velliv har og får ingen negativ indflydelse på Vellivs egenkapital. Selskabets stærke kapitalposition er uforandret. Som det fremgår af vores kommentar til påbuddet, driver Velliv således allerede i dag en forretning, der er i overensstemmelse med Finanstilsynets tolkning – og Finanstilsynets afgørelse vil derfor ikke påvirke Vellivs stærke konkurrenceposition og robusthed. Og med robusthed forstås bl.a. vores egenkapital.”

Som det fremgår af citatet ovenfor, har Velliv allerede indarbejdet de ønsker, som Finanstilsynet fremsatte i det førnævnte påbud, ligesom Velliv i forbindelse med påbuddet gjorde det klart, at ændringerne ikke kommer til at få betydning for selskabets solvens og kapitalsituation. Dette vil blive synligt, når Velliv den 26. august 2021 fremlægger halvårsregnskabet.

I artiklen anføres det, at midler optjent af fru Jensen (der har en opsparing i gennemsnitsrente) ikke må bruges på at finansiere tab på forsikringer solgt til hr. Hansen (der har markedsrente). Det er Velliv helt enig i. Der har ikke fundet omfordeling sted historisk og Finanstilsynet anerkender, at tilsynet ikke har dokumenteret en historisk omfordeling af betydelig økonomisk størrelse. Det vil heller ikke komme til at ske fremadrettet. Derfor ændrede Velliv også regnskabsprincipper i foråret, hvor vi implementerede en ny regnskabsrapportering, der afspejler ændringerne i selskabets produktportefølje. Det skete i naturlig forlængelse af, at Velliv ikke længere indtegner nye kunder i det traditionelle gennemsnitsrenteprodukt. Velliv driver således allerede i dag en forretning, der er i overensstemmelse med Finanstilsynets tolkning.

Behov for at spille med samme regler

Alle kommercielle selskaber i branchen har store underskud på forsikringer, herunder Velliv. Det er der intet nyt i. Derfor vil vi også sammen med brancheorganisationen Forsikring & Pension arbejde aktivt for ensartede regler for hele sektoren. Og sammen med branchen og myndighederne vil vi fremadrettet arbejde på at sikre endnu mere gennemsigtighed og fælles rammevilkår. Derfor ser vi også frem til, at hele sektoren implementerer de nye Solvens II-regler, der bidrager positivt til selskabernes daglige drift og kundernes sikkerhed - og som Velliv implementerede for nu fem år siden.

Kun én kilde og anonyme branchekilder står bag beskyldningerne i JP

Artiklerne bygger primært på én kilde, som hverken har tilstrækkelig viden om eller indsigt i Velliv. Godt nok fremhæver JP i artiklen, at der er tale om flere eksperter, men faktum er, at der kun er én ekspert, der konkret kommenterer på Velliv. Den anden ekspert udtaler sig blot i generelle vendinger om lovgivningen på området og kommenterer slet ikke på Velliv. Herudover henviser JP/Finans også til fem anonyme branchekilder. Det undrer os, at JP som noget nyt bruger anonyme kilder som ”bevisførelse”.