Du kan i øjeblikket ikke logge ind i vores digitale selvbetjeningsløsninger. Vi arbejder på at løse problemet og beklager ulejligheden.

Velliv må igen gå i rette med Jyllands Posten

14-07-2021

Igen torsdag den 15. juli sætter Jyllands Posten spot på Velliv. Artiklen kommer i forlængelse af de artikler som Jyllands Posten siden slutningen af 2020 har skrevet om Velliv.

Alle artiklerne baserer sig på en og samme kilde, som Velliv aldrig har haft samarbejde med og som derfor ikke kender til vores forretning. Dagens artikel er ligeledes baseret på denne kilde.

I dagens artikel påstår Jyllands Posten, at Vellivs kontorenter i de senere år afspejler, at Velliv har haft underskud på selskabets TAE-produkter. Desuden påstår Jyllands Posten, at en undersøgelse af Vellivs syge- og ulykkesforretning vil vise, at der har fundet omfordeling sted.

Velliv har med chefaktuar Charlotte Markussen som afsender sendt nedenstående citat til Jyllands Posten:

”Finanstilsynet har jo netop gennemført en undersøgelse af risikoprodukter i Velliv. Undersøgelsen viste, at der ikke har fundet betydelig omfordeling sted. Derfor er det tankespind, at en sådan undersøgelse ikke allerede er gennemført. Vi har i vores kontorentepolitik taget højde for, at vi har nytegnet i gennemsnitsrente helt frem til udgangen af 2020. Det stiller særlige krav til kontorenten for, at der ikke skal ske omfordeling i et lavrentemiljø”.

Jyllands Posten har spurgt Finanstilsynet om, hvorfor tilsynet ikke specifik har stillet krav om, at Velliv skal dokumentere den omfordeling som avisen fortsætter med at påstå, er fundet sted. Hertil svarer Carsten Brogaard, der er vicedirektør i Finanstilsynet:

”Tilsynsmetoden er, at vi spørger virksomheder og beder om redegørelser, og så reagerer vi, når vi mener, at der er noget, der skal reageres på.”

Dynamisk kontorentepolitik
Velliv har en dynamisk kontorentepolitik, som sigter på at skabe betryggende forhold for kunderne, idet garantierne i en traditionel pensionsopsparing ofte rækker flere årtier ud i fremtiden. Kunderne er altid som et minimum sikret deres garanterede ydelser, når de går på pension. Det er tillige indlysende, at Velliv vil udlodde en højere kontorente, når renterne stiger, og det er netop det vi har set i første halvår 2021, hvorfor Velliv har hævet kontorenten til 1% pr. 1. juli 2021. Velliv har solide bonusreserver, og prioriteten er at fastholde dette.

Mangelfuld dækning i Jyllands Posten
Det undrer os, at avisen fortsætter med at basere deres dækning af Velliv på en og samme kilde, der ikke har den nødvendige indsigt i forhold, der vedrører Velliv. Velliv har aldrig haft et samarbejde med den pågældende kilde. Ligeledes er det tankevækkende, at Jyllands Posten i en tidligere artikel er begyndt at anvende anonyme kilder og udsagn fra de konkurrenter, der over en årrække har oplevet at miste markedsandele til Velliv.

Velliv opfordrer Jyllands Posten til at fokusere på den gode journalistik, som avisen i øvrigt er kendt for.