Vellivs regnskab 1. halvår 2021

26-08-2021

I Velliv er den positive udvikling fortsat i 2021. Resultat for 1. halvår 2021 udgør efter skat 252 mio. kr. Den positive udvikling i resultatet kan blandt andet tilskrives de gunstige finansmarkeder efter coronakrisen, og at Velliv har færdiggjort transitionen i forbindelse med, at selskabet i 2018 blev et selvstændigt pensionsselskab. Der er i den forbindelse investeret i selskabets bagvedliggende infrastruktur og IT-løsninger med fokus på både automatisering og digitalisering.

Indbetalingerne i Velliv steg med 30 pct. til 15,5 mia. kr. i løbet af 1. halvår 2021, hvilket er det højeste niveau ved et halvår i selskabets historie. Siden 2016 er indbetalingerne mere end fordoblet. Kunderne værdsætter Vellivs unikke værditilbud med tre kilder til afkast og den personlige rådgivning. Vellivs lave omkostninger, effektive drift og markedsledende ekspeditionstider er også væsentlige elementer i konkurrencen. Velliv har løbende investeret i udviklingen af selskabets administration, hvor kunstig intelligens, robotter og andre løsninger i stadig højere grad bidrager til en effektiv drift til glæde for kunderne. Udviklingen af kundeorienterede løsninger er ligeledes et fokuspunkt i den fremtidige konkurrence. Derfor arbejder Velliv på at udvikle helt nye innovative portalløsninger, der gør det endnu nemmere at være kunde i Velliv.

Om fremgangen i indbetalinger siger adm. direktør Steen Michael Erichsen:

”Det er blevet tydeligt for kunderne, at der er værdi i at få andel i deres pensionsselskabs overskud gennem medejerskab. Over fire år har Vellivs kunder modtaget mere end 1 mia. kr. i bonus fra Velliv Foreningen. Det adskiller Velliv markant fra konkurrenterne og tiltrækker flere og flere kunder.”

Velliv har markedets højeste kundetilfredshed

Som kundeejet pensionsselskab har Velliv et naturligt fokus på at sikre en høj kundetilfredshed. Derfor er det glædeligt, at den seneste undersøgelse fra Aalunds Firmapensionsbarometer viser, at Velliv ligger nr. 1 på kundetilfredshed blandt de kommercielle pensionsselskaber.

Resultater fra Aalunds Firmapensionsbarometer – Velliv er bedst på kundetilfredshed

Kundetilfredshed for pensionsbranchen, kilde Aalund

Kilde: Aalunds Firmapensionsbarometer

Steen Michael Erichsen, Velliv, direktør, CEO, tre kilder til afkast, kontor

Velliv har markedets højeste kundetilfredshed

Om årets Aalund-undersøgelse siger Vellivs adm. direktør Steen Michael Erichsen:

”Vi er meget tilfredse med, men også ekstremt ydmyge over den udvikling, vi oplever, hvor Velliv løbende styrker kundetilfredsheden. At udviklingen er sket samtidig med, at vi er etableret som et selvstændigt pensionsselskab og er vokset markant, gør kun udviklingen endnu mere tilfredsstillende. Jeg er stolt over det kundefokus og de værdier, som Vellivs medarbejdere udviser. Det er den primære baggrund for den gode udvikling.”