Første impact-investering til Vellivs kunder

23-03-2023

For at opnå en bæredygtig udvikling kræver det, at vi gør ting på en ny måde. Som pensionsselskab kan Velliv være med til at finansiere og understøtte overgangen fra en traditionel til en mere bæredygtig væksttilgang samtidig med, at vi skaber solide langsigtede afkast til kunderne. Det har vi arbejdet målrettet med, og det er derfor med stor tilfredshed, at vi kan fortælle, at den første impact-investering er nået Vellivs kunder med VækstPension Aktiv og VækstPension Aftryk.

Anders Stensbøl Christiansen, investeringsdirektør i Velliv

Velliv er medstifter og medejer af impact-fond

I 2022 dedikerede Velliv 5 mia. kr. til impact-investeringer i primært danske virksomheder, som har aktiviteter inden for vedvarende energi og energieffektivitet, ressourceoptimering og social balance. Impact-investeringerne skulle foretages af et nyt forvaltningsselskab, Core Sustainability Capital, som Velliv har medvirket til at etablere og er medejer af. Det er den første investering til Core Sustainability Capitals underliggende fond, der til glæde for Vellivs kunder, er blevet gennemført.

”Vi har som samfund brug for nye løsninger, der sikrer den grønne omstilling og arbejdspladser i fremtiden. Som pensionsselskab vil Velliv være med til at finansiere og understøtte overgangen fra en traditionel til en mere bæredygtig væksttilgang, som mange danske og nordiske virksomheder allerede er i gang med.”
Investeringsdirektør Anders Stensbøl Christiansen.

Investeringen er i den danske virksomhed Scanmetals

Scanmetals er specialiseret inden for genanvendelse af metaller og ledende inden for genvinding af ikke-jernholdige metaller fra restaffald, bl.a. udvinder virksomheden årligt omkring 60.000 tons metal fra forbrændings- og metalaffald. Dermed bidrager Scanmetals til at fremme en cirkulær økonomi, styrke ressourceeffektiviteten samt reducere klimaaftrykket. Med investeringen er Vellivs kunder med til at gøre en forskel i egen baghave samtidig med, at der sikres gode finansielle afkast på pensionsmidlerne.

Scan Metals, lager, metal, arbejdsplads

Innovativ gentænkning af vores affald

”Scanmetals anvender innovative og bæredygtige teknologier til genvinding og forfinelse af metal fra affald. Derigennem bidrager Scanmetals aktivt til et samfund, hvor vi reducerer, genbruger og gentænker vores affaldsprodukter. Vi ser frem til flere stærke impact-investeringer til Vellivs kunder fra Core Sustainability Capital.” siger Anders Stensbøl Christiansen.

Impact-investeringer er investeringer, som giver et konkurrencedygtigt finansielt afkast og samtidig kan dokumentere en positiv samfundsmæssig forandring.

Du kan læse mere om Vellivs andre samfundsmæssige tiltag i vores nylig offentliggjorte Rapport om Samfundsansvar for 2022.