Fortsat kundetilgang i et år præget af finansiel uro

03-03-2023

I et finansielt udfordrende år udgjorde Vellivs resultat for 2022 efter skat 79 mio. kr. mod 448 mio. kr. i 2021. Den underliggende forretning udvikler sig tilfredsstillende, hvilket understreges af, at det forsikringsmæssige resultat udgør 758 mio. kr. mod 428 mio. kr. i 2021. Det lavere resultat efter skat skyldes et fald i afkastet på egenkapitalen, at der ikke er indtægtsført fuldt risikotillæg samt virkningerne af ændrede skatteregler.

Bonusgraden i Velliv udgjorde ved årsskiftet 7,0 % mod 11,2 % året før, hvilket er tilfredsstillende set i lyset af de udfordrende markedsforhold med tab på både aktier og obligationer i 2022.

Kundetilgangen fortsætter

Indbetalingerne fortsatte med at vokse i 2022. De samlede indbetalinger udgjorde 34,9 mia. kr., hvilket er en stigning på 5 % sammenlignet med året før. De løbende indbetalinger steg med ca. 16 % til 14,1 mia. kr., mens indskuddene lå på samme niveau som i 2021.

Nettoindbetalingerne udgjorde 17,7 mia. kr. svarende til 7,5 % af de samlede hensættelser, og der har været en nettotilgang af kunder i 2022, så der i dag er ca. 407.000 kunder, der alle er medejere af deres eget pensionsselskab gennem medlemskabet af Velliv Foreningen.

Tidligere adm. direktør i Velliv Steen Michael Erichsen, portræt
Afspil video

"Kunderne er godt rustet trods uro"

”Udviklingen på de finansielle markeder var udfordrende i 2022. Med en høj inflation vi ikke har set siden 1980’erne, hastigt stigende renter og deraf tab på obligationer og fald på aktiemarkederne oplevede vi en reel hundredårs begivenhed med betydelige tab på både aktier og obligationer, som ramte pensionskunderne med negative afkast. Det skete oven på et årti med usædvanlige høje afkast. Pensionskunderne var derfor godt rustet til uroen i 2022,” siger adm. direktør i Velliv Steen Michael Erichsen.

Årets højdepunkter i Velliv:
Velliv lancerede ambitiøs klimastrategi og satte yderligere fokus på at støtte op om den grønne omstilling
Velliv blev kåret til Årets kommercielle pensionsselskab for tredje år i træk
Fokus på rådgivning giver tilfredse kunder: Velliv har branchens højeste kundetilfredshed og loyalitet iflg. den seneste brancheanalyse fra analyseinstituttet Aalunds Firmapensionsbarometer
Velliv kåret til at have branchens bedste medarbejderimage for andet år i træk.

Hør Velliv-direktørens egen beskrivelse ovenfor eller læs hele regnskabsmeddelelsen her.