Du kan i øjeblikket ikke logge ind i vores digitale selvbetjeningsløsninger. Vi arbejder på at løse problemet og beklager ulejligheden.

Gode afkast til Vellivs kunder i 2023

26-05-2023

Afkastet på pensionsopsparingen er kommet rigtigt godt fra start i 2023. I Velliv er vi optimistiske om kundernes afkast, når vi ser to-tre år frem i tiden.

Vi er startet 2023 med rigtig gode afkast. Generelt har afkastene for kunderne i Velliv med VækstPension og mere end 15 år til pension udgjort mellem 3 og 4,5 pct. for de første fire måneder af i år. Især VækstPension Aftryk og VækstPension Index har præsteret flotte afkast.

Udviklingen er primært drevet af aktierne, som har fået en pæn start på året. Især vores investeringer i europæiske aktier har klaret sig godt. Vellivs obligationsporteføljer har ligeledes bidraget med positive afkast, idét både de korte og lange renter er faldet i USA og Europa efter at markedet nu forventer færre renteforhøjelser. Det skyldes lavere inflation og forventninger til et økonomisk tilbageslag i USA og Europa. Lavere renter giver højere obligationskurser og dermed kursgevinster på den korte bane.  

Optimistiske forventninger på to-tre års sigt

I Velliv har vi forsigtige forventninger til afkastene for resten af året, da en recession i USA og Europa er rykket nærmere. Faktisk forventer vi et generelt fald i aktiekurserne her i 2023. Derfor har vi også undervægtet aktieinvesteringer i kundernes porteføljer.

Imidlertid er vi positive, når vi ser to-tre år frem i tiden. Vi forventer, at aktiemarkederne vil klare sig godt, da de globale vækstudsigter trods alt er fornuftige på den lidt længere horisont. Det generelle højere renteniveau er også godt for de langsigtede afkast.

Det er ikke kun i Velliv, at vi ser positivt på fremtiden. Også det uafhængige ”Rådet for Afkastforventninger” ser lysere udsigter oven på et hårdt 2022. Rådet forventer nu, at pensionerne kommer til at vokse hurtigere i fremtiden, end hvad de hidtil har ventet. Ifølge Rådet kan vi se frem til ca. ¾ pct. i mere i afkast om året, end for bare et halvt år siden. Merafkastet alene vil bidrage med ca. 160.000 kr. over 20 år for en pensionsopsparer, der i dag har en opsparing på en halv million kroner og sparer 50.000 kr. op om året. Tager vi højde for inflationsudviklingen, er der tale om en stigning på 70.000 kr.

Mere end 85% i afkast over 10 år

Også på lang sigt har afkastene været fornuftige. Igennem de sidste ti år har finansmarkederne været igennem lange opture på aktiemarkederne, men i perioder er det også gået modsat som følge af finanskriser, gældskriser, pandemi, inflation og krig i Ukraine. Derfor er mange opsparinger i VækstPension steget med 85%, så 100 kroner opsparet i VækstPension for ti år siden er blevet til mere end 185 kr. i dag.

Der vil altid være huller på vejen mod et godt langsigtet afkast, og 2022 var et af de større. Velliv gør dog alt, hvad vi kan, for at begrænse tabet i de svære år, bl.a. ved at sammensætte de bredest mulige og mest robuste porteføljer. Derudover justerer vi løbende vores positioner afhængigt af vejrudsigten på de finansielle markeder. Vi har således nydt godt at af de meget fordelagtige markedsbetingelser, der har kendetegnet mange af årene op til 2022, og selvom 2022 var en streg i regningen, var afkastet trods alt højere end på en blandet portefølje af aktier og obligationer.

Vellivs anbefaling

I Velliv følger vi markederne tæt, og er parate til at reagere på de muligheder og udfordringer, som vi løbende ser i markedet. Vi anbefaler, at du holder fast i den opsparingsprofil, som du tidligere har valgt. Erfaringerne viser nemlig, at det ikke er muligt at stige ind og ud af finansmarkederne på det rigtige tidspunkt.

Aktiv, Index eller Aftryk

Forskellen på aktiv-, indeks- og aftryksbaserede investeringer er deres primære fokus, der varierer fra risikospredning i investeringerne og dag-til-dag opmærksomhed i Aktiv, til omkostninger i Index samt særlig fokus på miljø og samfund i Aftryk.

VækstPension Aktiv

VækstPension Aktiv er forvaltet investering, der giver dig den bedste risikospredning og sikrer dig gode muligheder for at få et højt afkast. Vores investeringseksperter overvåger markedet, udvælger både de enkelte værdipapirer (fx aktier i specifikke selskaber) og vurderer løbende sammensætningen af investeringstyperne (fx aktier, obligationer, ejendomme, alternativer etc.). Desuden får du adgang til attraktive investeringstyper, du som privatperson ellers ikke kan investere i.

VækstPension Index

VækstPension Index er indeksbaserede investeringer, der automatisk følger en række af de mest udbredte indeks i verden (5 på aktier og 7 på obligationer) og har derfor en mindre risikospredning. Du afskærer dig dog fra den mulige ekstra gevinst, der ligger i en aktivt forvaltet pensionsopsparing. Til gengæld får du lavere investeringsomkostninger.

VækstPension Aftryk

VækstPension Aftryk forvaltes med fokus på det bedst mulige aftryk på miljø og samfund, hvor der ikke investeres i selskaber indenfor følgende industrier: kul, olie & gas, våben, tobak, alkohol, gambling og porno. Dermed sætter din opsparing et bedre aftryk på verden, herunder et lavere CO2-aftryk. Fokusset på at opnå det bedst mulige aftryk på miljø og samfund lægger nogle begrænsninger for, hvad vi kan investere din opsparing i, hvilket har betydning for det afkast, som du kan forvente. Vi forventer et afkast på lang sigt på niveau med Vellivs øvrige produkter, men med en anden kortsigtet risiko og dermed anderledes udsving.