Halvårsregnskab 2023: Solidt resultat i Velliv

01-09-2023

Velliv har i dag offentliggjort halvårsregnskabet for 2023, som udgør 533 mio. kr. efter skat.

Regnskabet i hovedtal

  • Resultat før skat på 712 mio. kr. (160 mio. kr. i 1. halvår 2022)
  • Resultat efter skat på 533 mio. kr. (125 mio. kr. i 1. halvår 2022)
  • Egenkapitalforrentning før skat på 18,2 pct. (4,4 pct. i 1. halvår 2022)
  • Egenkapitalforrentning efter skat på 13,6 pct. (3,4 pct. i 1. halvår 2022)
  • Indbetalinger i alt på 17,5 mia. kr. (17,0 mia. kr. i 1. halvår 2022)
  • Samlet kundeafkast på 11,3 mia. kr. (-37,4 mia. kr. i halvår 2022)

Hør konstitueret adm. direktør Morten Møller fortælle om Vellivs udvikling i videoen her:

Afspil video

17,5 mia. kr. i indbetalinger

Aalunds Firmapensionsbarometer fra juni 2023 viste, at Velliv har markedets højeste kundetilfredshed og kundeloyalitet. Blandt andet som følge heraf forlænger vi i dag aftalerne med langt hovedparten af kunderne, hvilket også afspejles i de løbende indbetalinger, der i perioden steg med 9 pct. Samlet set er indbetalingerne øget med 3 pct. til nu at udgøre 17,5 mia. kr. Siden 2018 er indbetalingerne i Velliv samlet set vokset med mere end 90 pct.

Afspil video

Investering og afkast

Afkastet i 1. halvår var godt og lå mellem 5,0 og 7,4 pct. for en kunde med 15 år til pension og middel risiko afhængigt af produktvalg. Vi forventer, at det generelt højere renteniveau vil øge det langsigtede afkast på obligationslignende investeringer, mens vi på aktiemarkedet forventer mere volatilitet og samlet set et lavere aktieafkast, end vi var vant til i 2010’erne. Velliv vurderer løbende markedsforholdene og behovet for at tilpasse selskabets opsparingsprodukter til de nye trends på investeringsmarkederne.

Hør mere om afkast og investering fra investeringsdirektør i Velliv Anders Stensbøl.

Afspil video

Mange sundhedstilbud

Udviklingen på syge- og ulykkesområdet (SUL) er positiv, og følger den plan, som vi har lagt for området. Velliv forventer således at opnå balance i 2024 på trods af en stigning i antallet af syge kunder. Udvikling skyldes bedre balance på priserne og effekten af forebyggende indsatser rettet mod kunderne.

Hør her sundhedsdirektør i Velliv Julie Engelund Sander fortælle mere om vores sundhedsindsatser.

Sundhed