Kære Folketing: 80.000 folkepensionister lever i uvished

01-02-2023

Danske pensionister er endt i uvished, fordi Folketinget aldrig har fået gennemført en aftale om at afskaffe modregning af egen arbejdsindtægt i folkepensionen. Det er på trods af, at det på lørdag er et år siden, aftalen blev indgået.

Cheføkonom Jens Christian Nielsen

”I lørdags var det et år siden, at en forligskreds indgik en aftale, der gør det mere attraktivt for pensionister at arbejde. Man har dog glemt at gøre aftalen til lov. Det svarer til, at jeg lover min datter 500 kr. ekstra i lommepenge om måneden, som hun så aldrig får,” siger rådgivningsekspert Jens Christian Nielsen fra Velliv og fortsætter:

”Det er slet ikke i orden, at mange af landets 80.000 pensionister, som fortsat giver en ekstra skalle på arbejdsmarkedet, ikke ved, hvad de skal rette sig efter. Der er ingen der trives med uvished. Folketinget må gøre op med den usikkerhed og komme med et klart svar til pensionisterne.”

Den seneste udmelding kom fra den daværende beskæftigelsesminister, der tilbage i juni 2022 anførte, at forslaget om at afskaffe modregning i folkepensionen som følge af egen arbejdsindtægt, ”…vil blive udmøntet i et selvstændigt lovforslag, som forventes fremsat i slutningen af året med tilbagevirkende kraft til 1. januar 2023”. Siden har der været radiotavshed.

”Vi har været i dialog med rigtig mange kunder, der gerne vil tage en ekstra tørn, hvis modregningen forsvinder. Både de og vi er frustreret over, at aftalen ligger der, men lovgivningen mangler,” forklarer Jens Christian Nielsen

Folkepension, lønindkomst, DK, arbejdsmarkedsbidrag, Velliv, Pension

Så meget får du ud af de nye regler, hvis Folketinget vedtager lovgivningen

Beregninger fra Velliv viser, at en pensionist med en arbejdsindkomst på 300.000 kr. årligt vil kunne opnå en merindtægt på ca. 2.000 kr. før skat om måneden eller ca. 25.000 kr. om året ved at afskaffe modregning af arbejdsindtægt i folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg.

Gevinsten er de gule søjler. Det er det beløb som med de nuværende regler bliver modregnet i folkepensionen, hvis man har en arbejdsindkomst som angivet ud af den vandrette akse.

Anm.: En enlig pensionist, der ud over arbejdsindkomsten får udbetalt 20.000 kr. fra ATP om året.

Kilde: Velliv

Flere hænder og klare regler

Da aftalen blev indgået i januar 2022, var der fokus på dels at sikre yderligere arbejdskraft til et presset arbejdsmarked og samtidig gøre pensionssystemet nemmere at forstå og langt mere overskueligt for de ældre.

Om aftalen om afskaffelse af modregning af egen arbejdsindtægt i folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg siger Jens Christian Nielsen:

”Intentionerne i aftalen er gode og helt efter bogen. Jeg glæder mig især over, at det er et skridt til at gøre et svært tilgængeligt pensionsområde mere gennemsigtigt. I Velliv ser vi gerne, at en forenkling af pensionssystemet gennemføres mere bredt. Det vil give øget lyst og incitament til egen opsparing til glæde for både den enkelte og for Danmark samlet set.”

Kontakt:

Rådgivningsekspert Jens Christian Nielsen
Telefon: 2555 6396
Mail: jens.christian.nielsen@velliv.dk

Links:

Modregning i social pension som følge af ægtefælles arbejdsindkomst bliver nu afskaffet (bm.dk)

En ny reformpakke for dansk økonomi (se s. 9)