Medieomtale af kreditobligationer i Vellivs VækstPension Index

30-03-2023

Der har torsdag d. 30. marts været medieomtale af Velliv og opsparingsproduktet VækstPension Index som følge af, at porteføljen indeholder 30 kreditobligationer, der figurerer på Vellivs eksklusionsliste. Værdien af de 30 kreditobligationer svarer til 0,2 pct. af de samlede investeringer i VækstPension Index og 0,03 pct. af de samlede investeringer i Velliv. Som det fremgår af omtalen i medierne, har Velliv arbejdet med en løsning, der forventes implementeret inden for 6 måneder. Herefter efterlever Velliv eksklusionslisterne fuldt ud i VækstPension Index i lighed med vores øvrige opsparingsprodukter.

Fokus på løsning som bedst muligt tilgodeser Vellivs kunder i VækstPension Index

VækstPension Index er kendetegnet ved at være et prisbilligt produkt med passiv forvaltning, hvor både aktie- og obligationsinvesteringer historisk har været placeret i eksterne fonde. Når investeringer ligger i eksterne fonde, dvs. ikke på Vellivs egne depoter, er det vanskeligere og potentielt omkostningsfuldt at få en fuldstændig efterlevelse af Vellivs eksklusionsliste. Velliv har de senere år arbejdet på at sikre, at Vellivs eksklusionsliste kunne efterleves i hele produktet samtidig med, at vi tilgodeser kunderne i VækstPension Indexs præference for prisbevidste valg. I 2021 tog vi første skridt og flyttede alle aktier over på eget depot og opnåede dermed mulighed for at efterleve eksklusionslisten for alle aktier i VækstPension Index. Velliv har også identificeret en tilfredsstillende løsning for den sidste lille del af produktet, nemlig de omtalte kreditobligationer, og denne ventes på plads for kunderne i løbet af efteråret.

Tydeligere kommunikation

Velliv er bevidst om udfordringen vedrørende kreditobligationer i eksterne fonde, og har informeret herom, bl.a. i vores politik for ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab, der er tilgængelig på hjemmesiden. I forbindelse med omtalen er vi imidlertid blevet opmærksomme på, at vores kommunikationen om den pågældende udfordring kunne have været tydeligere, hvilket vi øjeblikkeligt har reageret på.