Vellivs regnskab for 1. kvartal 2024

31-05-2024

Vellivs regnskab for 1. kvartal 2024 viser et tilfredsstillende resultat, pæne afkast og en stigning i de løbende indbetalinger.

Regnskabet i hovedtal

  • Resultat før skat på 136 mio. kr. (137 mio. kr. i 2023)
  • Indbetalinger i alt på 8,0 mia. kr. (9,1 mia. kr. i 2023)
  • Samlet kundeafkast på 11,8 mia. kr. (6,4 mia. kr. i 2023)

 

Resultat og indbetalinger på et fortsat højt niveau

Periodens resultat før skat udgjorde 136 mio. kr., hvilket er på niveau med samme periode 2023. De løbende indbetalinger fortsætter med at udvikle sig tilfredsstillende med en stigning på 6 pct. til nu at udgøre 4,0 mia. kr. Engangsindbetalinger ligger også på 4,0 mia. kr., hvilket er som forventet efter i en årrække at have ligget på et højere niveau end de løbende indbetalinger.

 

Årets tre første måneder bød på høje afkast

De finansielle markeder bød på høje afkast i årets første tre måneder. Den gode begyndelse på året betød, at pensionskunderne i Velliv allerede en fjerdedel inde i året havde opnået et afkast på mellem 5,1 – 5,9 pct. for en kunde med 15 år til pension og med mellem risiko. Velliv forventer, at den resterende del af året kommer til at byde på øget volatilitet. Det er udviklingen i april og maj gode eksempler på. S&P 500 havde i april 6 sammenhængende dage med negativt afkast, hvilket kun er sket 9 gange i det sidste årti, og omvendt bød maj på overvejende positive afkast, der fik årets afkast til at stige yderligere.

Se hele pressemeddelelsen her

400 mio. kr. i kontantbonus til kunderne i Velliv

Velliv Foreningen har i maj 2024 udbetalt 400 mio. kr. i kontantbonus til kunderne i Velliv. Dermed har kunderne siden 2018 modtaget 1,9 mia. kr. i kontantbonus, hvilket svarer til ca. 10.700 kr. pr. opsparet mio. kr. Alle kunder i Velliv har mulighed for at få bonus fra Velliv Foreningen, uanset om kunden sparer op til pension eller får udbetalt sin pension.

Læs mere

 

Vellivs impact-obligation udvalgt til Børsen Bæredygtig case 2024

Det kommer pensionsopsparingen til gode, når Velliv investerer i obligationer, som har en positiv indvirkning på miljøet og samfundet. Vores seneste projekt er indgået i samarbejde med Verdensbanken. Her skal pengene fra salget af obligationerne bidrage med at udvide infrastrukturen i Ghana og Indonesien for at lette indsamlingen og genbrugen af plastikaffald.

Se mere om investeringerne her

Se casen hos Børsen Bæredygtig