Der er en fed dynamik i aktuariatet. Det faglige niveau er virkelig højt, og vi er et godt team med mange forskellige kompetencer. Så jobindholdet er spændende, og der er gode muligheder for at udvikle sig.
Cecilie Ryhmer Hessellund
Aktuar

Vi er en god blanding af unge og garvede aktuarer

Allerede under studietiden stod det klart for Cecilie Ryhmer Hessellund, at hun gerne ville fastansættes i Velliv, når hun var færdiguddannet som aktuar. Hun blev ansat som studentermedhjælper i 2018 og blev hurtigt glad for kulturen og kollegerne:

”Jeg kunne rigtig godt lide mine kolleger, og kompetencerne i teamet var samtidig så brede og forskellige, at jeg kunne se mig selv udvikle mig mange år frem. Så jeg håbede virkelig på at kunne blive fastansat, når jeg blev færdig,” fortæller Cecilie, der også selv havde gjort et godt indtryk på sin leder og kolleger, og som derfor i dag er en ud af Vellivs 22 aktuarer.

Sætter selv barren

Opgaverne i aktuariatet spænder bredt lige fra det klassiske aktuararbejde med hensættelser til regnskab til fx skadesrapportering, som er det felt, Cecilie beskæftiger sig med. En opgave, som giver hende en bred kontaktflade både internt i aktuariatet, men også med bl.a. forretningsområderne Salg og Strategisk Sundhed: 

”Det er dejligt, at en del af det arbejde, jeg udfører, kan være med til at give mine kolleger bedre betingelser for at kunne give vores kunder en god oplevelse på kundemøder. Samtidig er der stor tillid fra ledelsen, og selv mere komplicerede opgaver kan sagtens lande på mit bord – jeg skal bare spørge. Jeg er vild med, at vi selv kan være med til at ønske, hvilke opgaver vi gerne vil løse, og det giver mig mulighed for at udvikle mig og mine kompetencer. I øjeblikket er jeg fx i gang med at kigge på vores prismodel- og proces som skal tilrettes,” fortæller Cecilie, der også er tovholder, når Velliv er med til at prissætte nye udbud. 

Hun fortsætter:

Vi er en god blanding af unge og garvede aktuarer, og jeg synes, det er fedt, at Velliv tror på os og giver os unge chancen.  Ud af alle aktuarerne i hele aktuariatet er halvdelen af os 30 år eller yngre, og alle er super skarpe med hver deres kompetencer, så der er mange at lære fra. Det er også nemt at spørge om hjælp, og der er ikke forskel på, om jeg spørger en jævnaldrende om hjælp eller en af de garvede – og de spørger også mig.” 

Vi har det sjovt sammen

For Cecilie er det dog ikke kun spændende arbejdsopgaver, der får hende afsted om morgenen. Også kollegerne trækker, og især dynamikken i gruppen af de mange unge aktuarer er med til at gøre hverdagen lidt sjovere:

”Vi har det godt sammen alle sammen på tværs af alder, men måske netop fordi vi er så mange unge aktuarer, er stemningen på kontoret helt særlig – og nok også lidt sjovere end man normalt forbinder med en samling af aktuarer,” griner hun og fortsætter: 

”Vi kan simpelthen godt lide hinandens selskab. Og derfor er der også altid stor tilslutning til fx sommerfester og julefrokost, ligesom vi generelt også gode til at lave sociale ting sammen efter arbejde.”

Fakta om Aktuariatet

Aktuar & Analyse har ansvaret for de forsikringsmatematiske aspekter i Velliv. Vi tager os af opgaver som regnskabsaflæggelse, solvensopgørelser, risikorapportering og bidrager herudover til udvikling af policeadministrations-systemet.  

Opgaverne kræver derfor indsigt i og forståelse for både klassiske aktuardiscipliner som forsikringsmatematik, sandsynlighedsregning, statistik, finansmatematik og databehandling, men kræver ofte også kendskab til programmering, den gældende regulering og selskabets produkter.  

Aktuar & Analyse har snitflader til bl.a. IT-udviklere, risikostyring, kundeservice, forretningsudvikling, jura, salgsorganisationen, investering, direktion og bestyrelse. Så selv om opgaverne tit kræver fordybelse og dyb indsigt, er der rig mulighed for at lære mange forskellige aspekter af et moderne pensionsselskab at kende, og ofte kan det være lige så vigtigt at kunne kommunikere resultaterne som at forstå de matematiske eller tekniske detaljer.  

Aktuar & Analyse består af fire teams:

  • Modellering & Innovation, der er ansvarlig for at udvikle og vedligeholde de egenudviklede modeller til opgørelse af bl.a. hensættelser og solvenskapitalkrav.
  • Forsikringsteknik & specifikation, der understøtter udviklingen af police- og kernesystemer.
  • Risikoprodukter & -rapportering, der er ansvarlig for risikoprodukterne, og understøtter salget i forbindelse med indtegning af nye firmapensionsaftaler.
  • Aktuariatet, der er ansvarlig for klassiske aktuaropgaver i forbindelse med aflæggelse af regnskab, vedligeholdelse af teknisk grundlag og fastlæggelse af forudsætninger til beregning af hensættelser.

Aktuar & Analyse er således ofte en central spiller i vigtige beslutninger, og da vi har en flad struktur, er der ikke lang vej til indflydelse, hvis man har lysten og evnerne.