Ledelse
Vellivs direktion består af administrerende direktør Steen Michael Erichsen, finansdirektør Gitte Aggerholm og kommerciel direktør Morten Møller.
Ledelse
Bestyrelse
Bestyrelsen i Velliv består af en formand og en næstformand og ti medlemmer.
Bestyrelse
Aflønning
Vellivs lønpolitik har blandt andet til formål at understøtte Vellivs evne til at rekruttere, udvikle og fastholde.
Aflønning
Generalforsamlinger
Indkaldelser til ordnære og ekstraordinær generalforsamlinger.
Generalforsamlinger
Ledelse og direktion
Organisations oversigt for ledelse og direktionen.
Revisionsudvalg
Se revisionsudvalget, som bestyrelsen for Velliv har nedsat.
Revisionsudvalg