Du kan i øjeblikket ikke logge ind i vores digitale selvbetjeningsløsninger. Vi arbejder på at løse problemet og beklager ulejligheden.

Aflønning

Vellivs lønpolitik har blandt andet til formål at understøtte Vellivs evne til at rekruttere, udvikle og fastholde højt motiverede og kompetente medarbejdere.

Det er Vellivs hensigt, at vores medarbejdere ikke aflønnes på en måde, der strider mod forpligtelsen til at handle i vores kunders bedste interesse. Hermed menes, at der ikke er aflønningsordninger, salgsmål eller andre ordninger, som kan tilskynde den enkelte medarbejder til at anbefale et bestemt forsikringsprodukt, når medarbejderen kan tilbyde et andet produkt, der vil dække vores kundes behov bedre.

Medarbejdere i Velliv får en fast løn, som udbetales for fuldt tilfredsstillende performance. Lønnen baseres på tre faktorer: Job kompleksitet og ansvar, performance samt lokale markedsforhold. Eventuelt fast personligt tillæg vil være knyttet til en bestemt jobfunktion og udbetales kontant sammen med den månedlige faste løn.

Variabel løn kan tildeles medarbejdere for at rekruttere, fastholde og motivere dem til en stærk performance samt endvidere for at understøtte Vellivs omkostningsfleksibilitet. Ved overførsel af opsparing til Velliv kan der tildeles variabel løn til rådgiveren. Der sker ikke yderligere aflønning baseret på den enkelte forsikringsaftale indgåelse.

Hvis en pensionsordning er oprettet via en samarbejdspartner eller er betjent via en forsikringsmægler, kan de kontaktes for at få oplyst, hvilken form for aflønning de modtager i forbindelse med forsikringsaftalen.

I forbindelse med aflønning skal der desuden sikres en balanceret aflønning, som ikke tilskynder til overdreven risikotagning, herunder i forhold til bæredygtighedsrisici, eller på anden måde modarbejder kundernes og selskabets interesser. Derfor gælder der særlige regler for variabel løn til bestyrelse, direktion og andre væsentlige risikotagere, som ellers kan udgøre en særlig eksponering over for denne type risici. Dette er i henhold til Disclosureforordningens artikel 5.

Oplysninger om lønforhold i Velliv

Politik og retningslinjer for aflønning

Vælg område
Vederlagsrapport 2023
Aflønningsrapport 2022