Velvej_fallback_file

Bestyrelse

Bestyrelsen i Velliv består af en formand og en næstformand og ti medlemmer, hvoraf fire medlemmer er udpeget af medarbejderne i Velliv.

Anne Broeng - Velliv bestyrelse

Anne Broeng - bestyrelsesformand

Generalforsamlingsvalgt

Født: 1961

Indtrådt i Vellivs bestyrelse: 2018

Nuværende beskæftigelse: Professionelt bestyrelsesmedlem

Tidligere ansættelse:

 • Group Executive Vice President, CFO og CIO hos PFA Pension
 • Senior Vice President, Finance and Risk Management hos PFA Pension
 • Senior Vice President, Head of Capital and Risk Department hos PFA Pension

Uddannelse:

 • Directors College
 • Board Masterclass (Executive Board education)
 • M.Sc. in Economic Science

Bestyrelsesformand i:

 • Asta og Jul P. Justesens Fond

Bestyrelsesnæstformand i:

 • Bruhn Holding ApS 

Bestyrelsesmedlem i:

 • VKR Holding A/S
 • NNIT A/S
 • Aquaporin A/S
 • ATP og Lønmodtagernes Garantifond, 
  Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede og Seniorpension
 • Investeringsfonden for Udviklingslande og Investeringsfonden for Østlan­dene
 • Rodinia ApS
 • Sleep Cycle AB
Peter Gæmelke - Velliv bestyrelse

Peter Gæmelke - næstformand

Generalforsamlingsvalgt

Født: 1955

Indtrådt i Vellivs bestyrelse: 2015

Nuværende beskæftigelse: Professionelt bestyrelsesmedlem og landmand

Tidligere ansættelse:

 • Gårdejer

Uddannelse:

 • Landbrugets driftslederuddannelse, Dalum Landbrugsskole
 • Merkonom i regnskab
 • Executive Board Programme, INSEAD

Bestyrelsesformand i:

 • Løvenholm Fonden
 • NGF Nature Energy Biogas A/S
 • NGF Denmark Holding ApS
 • NGF General Partner ApS
 • Velliv Foreningen F.M.B.A.

Bestyrelsesmedlem i:

 • Gl. Estrup Herregårdsmuseum
 • Askov Højskole
 • Godsejer Preben Schall Holbergs Fond til vedligeholdelse af Hagenskov Slot og Gods
 • Fællesfonden mellem Søren Chr. Sørensen og hustrus Mindefond og Foreningen af Jyske Landboforeninger

Medlem af:

 • Repræsentantskabet for Sydbank
 • Repræsentantskabet for Velliv Foreningen
 • Repræsentantskabet for Tryghedsgruppen
 • Repræsentantskabet for Hedeselskabet
Kent Petersen - Velliv bestyrelse

Kent Petersen

Generalforsamlingsvalgt

Født: 1967

Indtrådt i Vellivs bestyrelse: 2016

Nuværende beskæftigelse:

 • Formand for Finansforbundet

Tidligere ansættelse:

 • Næstformand for FTF og formand for FTF-A
 • Formand i Kreds Nordea
 • Bankrådgiver hos Nordea.

Uddannelse:

 • Bankuddannet, Privatbanken

Bestyrelsesformand i:

 • Næstved Autocenter A/S

Bestyrelsesnæstformand i:

 • Velliv Foreningen F.M.B.A. og Copenhagen FinTech

Bestyrelsesmedlem i:

 • Copenhagen FinTech Forum

Medlem af:

 • Repræsentantskabet for Velliv Foreningen
Karsten Knudsen - Velliv bestyrelse

Karsten Knudsen, formand for revisionsudvalget

Generalforsamlingsvalgt

Født: 1953

Indtrådt i Vellivs bestyrelse: 2018

Nuværende beskæftigelse:

 • Professionelt bestyrelsesmedlem

Tidligere ansættelse:

 • Koncerndirektør hos Nykredit og direktør hos Nykredit Bank samt ledende stillinger hos blandt andet Danske Bank og A.P. Møller Group

Uddannelse:

 • HD i regnskabsvæsen, Copenhagen Business School
 • BA i økonomi og virksomhedsledelse, Aarhus Universitet

Bestyrelsesformand i:

 • Vækst-Invest Nordjylland A/S
 • Polaris IV Invest Fonden

Bestyrelsesnæstformand i:

 • Nordsøenheden

Bestyrelsesmedlem i:

 • A/S Motortramp
 • Obel-LFI Ejendomme A/S
 • Dampskibsselskabet Norden A/S
 • Skovselskabet af 13. december 2017 A/S
 • Aktieselskabet Dampskibsselskabet Orient's Fond
 • Polaris Private Equity IV K/S
 • CIV af December 2014 K/S
Lene Klejs Stuhr - Velliv bestyrelse

Lene Klejs Stuhr

Generalforsamlingsvalgt

Født: 1966

Indtrådt i Vellivs bestyrelse: 2018

Nuværende beskæftigelse:

 • Associate Vice President hos Agilent Technologies Denmark

Tidligere ansættelse:

 • Global HR Director hos Dako Denmark
 • HR-specialist hos Post Danmark

Uddannelse:

 • HD i organisation, Copenhagen Business School
 • Merkonom i regnskab og personaleudvikling

Bestyrelsesformand i:

 • Dako Denmark A/S

Medlem af:

 • Repræsentantskabet for Velliv Foreningen
Maiken Lorentzen - Velliv bestyrelse

Maiken Bøtker Lorensen

Generalforsamlingsvalgt

Født: 1974

Indtrådt i Vellivs bestyrelse: 2020

Nuværende beskæftigelse:

 • Global Human Resources Director hos Palsgaard

Tidligere ansættelse:

 • HR-konsulent hos Palsgaard
 • Stillinger inden for regnskab hos Aarstiderne og VELUX

Uddannelse:

 • Diploma in Leadership and Management fra VIA University College

Bestyrelsesformand i:

 • Palsgaard Fondet, herunder Foreningen Palsgaard Fondets Pensionsopsparing

Bestyrelsesmedlem i:

 • INSERO A/S

Medlem af:

 • Repræsentantskabet for Velliv Foreningen
Leif F. Larsen - Velliv bestyrelse

Leif F. Larsen

Generalforsamlingsvalgt

Født: 1952

Indtrådt i Vellivs bestyrelse: 2018

Nuværende beskæftigelse:

 • Professionelt bestyrelsesmedlem

Tidligere ansættelse:

 • Bankdirektør og ledende stillinger hos Jyske Bank, Silkeborg Datacentral og Vendelbobanken

Uddannelse:

 • Bankuddannet
 • HD i regnskab, Aalborg Universitet
 • Executive Board Programme, INSEAD
 • Business Administration and Management, Kellogg School of Management
 • Bestyrelsesakadamiet, Københavns Universitet

Bestyrelsesformand i:

 • Fonden Silkeborg Svømmecenter

Bestyrelsesnæstformand i:

 • Sparekassen Kronjylland

Bestyrelsesmedlem i:

 • Jyske Banks Almennyttige Fond
 • Jyske Banks Almennyttige Fonds Holdingselskab A/S
Julie B. Galbo - Velliv bestyrelse

Julie B. Galbo

Generalforsamlingsvalgt

Fødselsår: 1971

Indtrådt i Vellivs bestyrelse: 2021

Nuværende stilling:

 • Professionelt bestyrelsesmedlem

Tidligere ansættelse:

 • Head of Group Business Risk Management i Nordea, medlem af koncernledelsen
 • Chief Risk Officer i Nordea, medlem af koncernledelsen
 • Head of Regulatory Change Management i Nordea
 • Head of Alternatives and Manager Selection i Nordea Asset Management
 • Juridisk vicedirektør i Finanstilsynet

Uddannelse:

 • Cand.jur. fra Københavns Universitet
 • Executive Management Programme, INSEAD

Bestyrelsesformand i:

 • Trifork
 • Fundamental Fondsmæglerselskab

Bestyrelsesmedlem i:

 • DNB Bank
Per Lyngh Sørensen - Velliv bestyrelse

Per Lyngh Sørensen

Medarbejderrepræsentant

Født: 1957

Indtrådt i Vellivs bestyrelse: 2017

Nuværende stilling:

 • Expert IT Developer

Tidligere ansættelse:

 • Ansat i Tryg Livsforsikring (siden Nordea Liv & Pension) siden 1974, herunder med sagsbehandling, kommunikation og IT

Uddannelse:

 • Forsikringsuddannet
 • Forsikringsakademiet
 • Uddannelse i forhandlingsteknik og konflikthåndtering

Formand for:

 • Foreningen for Ledere, Specialister og Kontraktansatte i Velliv
Tommy Østerberg - Velliv bestyrelse

Tommy Østerberg

Medarbejderrepræsentant

Nuværende stilling:

 • Softwarearkitekt

Fødselsår: 1968

Indtrådt i Vellivs bestyrelse: 2018

Tidligere ansættelse:

 • IT-udvikler hos Nordea Liv & Pension

Uddannelse:

 • Akademiuddannelse i HR

Formand for:

 • Personaleforeningen i Velliv

Medlem af:

 • Forsikringsforbundets repræsentantskab
Mogens Edward Pedersen - Velliv bestyrelse

Mogens Edvard Pedersen

Medarbejderrepræsentant

Fødselsår: 1967

Indtrådt i Vellivs bestyrelse: 2018

Nuværende stilling:

 • Pensionskonsulent

Tidligere ansættelse:

 • Tidligere Seniorrådgiver hos Velliv samt andre rådgivende stillinger hos Nordea og Unibank.

Uddannelse:

 • Bachelor i jura, Aarhus Universitet
 • HD i regnskab og HD i organisation, Aarhus Universitet
 • Erhvervsassurandør, Forsikringsakademiet
 • Bankuddannet, Andelsbanken

Bestyrelsesmedlem i:

 • Assurandør Kredsen i Finansforbundet

Formand for:

 • Foreningen for Konsulenter og Kundechefer i Velliv
Anne Marie Nielsen - Velliv bestyrelse

Anne Marie Nielsen

Medarbejderrepræsentant

Fødselsår: 1955

Indtrådt i Vellivs bestyrelse: 2013

Nuværende stilling:

 • Kunderådgiver

Tidligere ansættelse:

 • Ansat i forsikringsbranchen siden 1978
  Utrecht 1978-1995
 • Tryg-Nordea Liv & Pension og Velliv fra 1995-nu

Uddannelse:

 • Forsikringsakademiet, løbende gennemført opdaterings kurser på Forsikringsakademiet.
 • Gennemført bestyrelsesuddannelsen i 2018

Medlem af:

 • Personaleforeningen i Velliv, kasserer og tillidsrepræsentant.