Velvej_fallback_file

Bestyrelse

Bestyrelsen i Velliv består af en formand og en næstformand og 10 medlemmer, hvoraf fire medlemmer er udpeget af medarbejderne i Velliv.

Anne Broeng - Velliv bestyrelse

Anne Broeng - bestyrelsesformand

Generalforsamlingsvalgt

Født: 1961

Indtrådt i bestyrelsen: 2018

Nuværende beskæftigelse: Professionelt bestyrelsesmedlem

Tidligere ansættelse:
Group Executive Vice President, CFO og CIO hos PFA Pension
Senior Vice President, Finance and Risk Management hos PFA Pension
Senior Vice President, Head of Capital and Risk Department hos PFA Pension

Uddannelse:
Directors College
Board Masterclass (Executive Board education)
M.Sc. in Economic Science

Bestyrelsesmedlem i:
VKR Holding
NNIT
Velux
NASDAQ Nordic
ATP
Aquaporin

Peter Gæmelke - Velliv bestyrelse

Peter Gæmelke - næstformand

Generalforsamlingsvalgt

Født: 1955

Indtrådt i bestyrelsen: 2015

Nuværende beskæftigelse: Professionelt bestyrelsesmedlem og gårdejer

Tidligere ansættelse:
Selvstændig landmand

Uddannelse:
Landbrugets driftslederuddannelse, Dalum Landbrugsskole
Merkonom i regnskab
Executive Board Programme, INSEAD

Bestyrelsesformand i:
Velliv Foreningen, Danske Spil, Løvenholm fonden og Nature Energy Biogas

Bestyrelsesmedlem i:
Kirkbi, Askov Højskole og Gl. Estrup Herregårdsmuseum

Medlem af:
Repræsentantskabet for Velliv Foreningen og repræsentantskabet for Nationalbanken

Kent Petersen - Velliv bestyrelse

Kent Petersen

Generalforsamlingsvalgt

Født: 1967

Indtrådt i bestyrelsen: 2016

Nuværende beskæftigelse:
Formand for Finansforbundet

Tidligere ansættelse:
Vicedirektør hos FTF og direktør hos FTF-A,
vicedirektør/direktør i Kreds Nordea samt bankrådgiver hos Nordea.

Uddannelse:
Bankuddannet, Privatbanken

Bestyrelsesformand i:
Næstved Autocenter

Bestyrelsesmedlem i:
Velliv Foreningen og Copenhagen FinTech

Medlem af:
Repræsentantskabet for Velliv Foreningen

Karsten Knudsen - Velliv bestyrelse

Karsten Knudsen, formand for revisionsudvalget

Generalforsamlingsvalgt

Indtrådt i bestyrelsen: 2018

Nuværende beskæftigelse:
Professionelt bestyrelsesmedlem

Tidligere ansættelse:
Koncerndirektør hos Nykredit og direktør hos Nykredit Bank
samt ledende stillinger hos blandt andet Danske Bank og A.P. Møller Group

Uddannelse:
HD i regnskabsvæsen, Copenhagen Business School
BA i økonomi og virksomhedsledelse, Aarhus Universitet

Bestyrelsesformand i:
Vækst-Invest Nordjylland og Polaris IV Invest Fonden

Bestyrelsesmedlem i:
Dampskibsselskabet Norden, Seed Capital, Nordsøfonden, A/S Motortramp, Obel-LFI Ejendomme og Aktieselskabet Dampskibsselskabet Orients Fond

Lene Klejs Stuhr - Velliv bestyrelse

Lene Klejs Stuhr

Generalforsamlingsvalgt

Født: 1966

Indtrådt i bestyrelsen: 2018

Nuværende beskæftigelse:
HR-direktør hos Agilent Technologies Denmark

Tidligere ansættelse:
Global HR Director hos Dako Denmark samt
HR-specialist hos Post Danmark

Uddannelse:
HD i organisation, Copenhagen Business School
Merkonom i regnskab og personaleudvikling

Bestyrelsesformand i:
Dako og Dako Denmark

Medlem af:
Repræsentantskabet for Velliv Foreningen

Hans Henrik Klestrup

Generalforsamlingsvalgt

Født: 1961

Indtrådt i bestyrelsen: 2018

Nuværende beskæftigelse:
Bankdirektør i Nordea, Head of Private Banking

Tidligere ansættelse:
Ledende stillinger i Nordea, herunder i Corporate
Banking og Household Banking

Uddannelse:
Bankuddannet
HD i regnskabsvæsen, Aarhus Universitet
Advanced Management Program, Harvard Business School

Bestyrelsesformand i:
Fionia Asset Company
Pensionsfond for Direktionen i Unibank

Bestyrelsesmedlem i:
Inge og Asger Larsens fond til almennyttige formål

Maiken Bøtker Lorensen

Generalforsamlingsvalgt

Født: 1974

Indtrådt i bestyrelsen: 2020

Nuværende beskæftigelse:
Global Human Resources Director hos Palsgaard

Tidligere ansættelse:
HR-konsulent hos Palsgaard
Stillinger inden for regnskab hos Aarstiderne og VELUX

Uddannelse:
Diploma in Leadership and Management fra VIA University College

Bestyrelsesformand i:
Palsgaard Fondet, herunder Foreningen Palsgaard Fondets Pensionsopsparing

Bestyrelsesmedlem i:
Fonden Insero Horsens og Juelsminde Erhvervsforening

Medlem af:
Repræsentantskabet for Velliv Foreningen

Leif F. Larsen - Velliv bestyrelse

Leif F. Larsen

Generalforsamlingsvalgt

Født: 1952

Indtrådt i bestyrelsen: 2018

Nuværende beskæftigelse:
Professionelt bestyrelsesmedlem

Tidligere ansættelse:
Bankdirektør og ledende stillinger hos Jyske Bank, Silkeborg Datacentral og Vendelbobanken

Uddannelse:
Bankuddannet
HD i regnskab, Aalborg Universitet
Executive Board Programme, INSEAD
Business Administration and Management, Kellogg School of Management
Bestyrelsesakadamiet, Københavns Universitet

Bestyrelsesformand i:
Eseebase og Eseebase Holding

Bestyrelsesmedlem hos:
Sparekassen Kronjylland, Kunstcenter Silkeborg Bad, Ferskvandscentret/Aqua, Jyske Banks Almennyttige Fond og Jyske Banks Almennyttige Fond Holding Selskab

Per Lyngh Sørensen - Velliv bestyrelse

Per Lyngh Sørensen

Medarbejderrepræsentant

Født: 1957

Indtrådt i Vellivs bestyrelse: 2017

Nuværende stilling:
Expert IT Developer

Tidligere ansættelse:
Ansat i Tryg Livsforsikring (siden Nordea Liv & Pension) siden
1974, herunder med sagsbehandling, kommunikation og IT

Uddannelse:
Forsikringsuddannet, Forsikringsakademiet
Uddannelse i forhandlingsteknik og konflikthåndtering

Formand for:
Foreningen for Ledere, Specialister og Kontraktansatte i Velliv

Tommy Østerberg - Velliv bestyrelse

Tommy Østerberg

Medarbejderrepræsentant

Nuværende stilling:
Softwarearkitekt

Fødselsår: 1968

Indtrådt i Vellivs bestyrelse: 2018

Tidligere ansættelse:
IT-udvikler hos Nordea Liv & Pension

Uddannelse:
Akademiuddannelse i HR

Formand for:
Personaleforeningen i Velliv

Medlem af:
Forsikringsforbundets repræsentantskab

Mogens Edward Pedersen - Velliv bestyrelse

Mogens Edvard Pedersen

Medarbejderrepræsentant

Fødselsår: 1967

Indtrådt i Vellivs bestyrelse: 2018

Nuværende stilling:
Pensionskonsulent

Tidligere ansættelse:
Tidligere Seniorrådgiver hos Velliv samt andre rådgivende
stillinger hos Nordea og Unibank.

Uddannelse:
Bachelor i jura, Aarhus Universitet
HD i regnskab og organisation, Aarhus Universitet
Erhvervsassurandør, Forsikringsakademiet
Bankuddannet, Andelsbanken

Bestyrelsesmedlem i:
Assurandørkredsen

Formand for:
Foreningen for Konsulenter og Kundechefer i Velliv

Anne Marie Nielsen - Velliv bestyrelse

Anne Marie Nielsen

Medarbejderrepræsentant

Fødselsår: 1955

Indtrådt i Vellivs bestyrelse: 2013

Nuværende stilling:
Kunderådgiver

Tidligere ansættelse:
Ansat i forsikringsbranchen siden 1978
Utrecht 1978-1995
Tryg-Nordea Liv & Pension og Velliv fra 1995-nu

Uddannelse:
Forsikringsakademiet
Løbende gennemført opdaterings kurser på Forsikringsakademiet.
Gennemført bestyrelsesuddannelsen i 2018

Medlem af:
Personaleforeningen i Velliv, kasserer og tillidsrepræsentant.