Bestyrelsen

Bestyrelsen i Velliv, Pension & Livsforsikring A/S består af 7-9 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer og 4 medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. Alle vælges for 1 år ad gangen.

Bestyrelsens kompetencekrav
Bestyrelsen forholder sig løbende til, hvilke kompetencer bestyrelsesmedlemmerne samlet set bør besidde og har i den forbindelse besluttet, at bestyrelsen bør have særlige kompetencer inden for følgende overordnede områder:

 • Lovgivningsmæssige rammer og forretningsmodel
 • Operationelle risici og compliance
 • Kapital og solvens
 • Markeder og produkter
 • IT og digitalisering
 • Finans og revision
 • Investeringsområdet
 • ESG og bæredygtighed
 • Ledelseserfaring fra anden finansiel virksomhed.

Nærmere oplysninger om bestyrelsens sammensætning, størrelse og mangfoldighed samt de enkelte bestyrelsesmedlemmers CV'er findes længere nede på denne side.

Evaluering af arbejdet i bestyrelsen
Bestyrelsen gennemfører årligt en bestyrelsesevaluering. Bestyrelsesevalueringen blev senest foretaget i 2. halvår 2023. Den omfattede dels en spørgeskemaundersøgelse, dels individuelle samtaler med bestyrelses- og direktionsmedlemmerne. Bestyrelsen blev præsenteret for resultatet af bestyrelsesevalueringen på bestyrelsesmødet i december 2023, hvor der var en drøftelse af bestyrelsesarbejdet og samarbejdet med direktionen.

Resultatet af bestyrelsesevalueringen var generelt positiv. Den overordnede konklusion var, at bestyrelsen er velfungerende, har de rette kompetencer, og at samarbejdet mellem bestyrelsen, bestyrelsesudvalgene og direktionen fungerer tilfredsstillende, og at arbejdets tilrettelæggelse og kvaliteten af det materiale, der tilgår bestyrelsen, generelt er af høj kvalitet.

Næste bestyrelsesevaluering planlægges gennemført i 2. halvår 2024.

Anne Broeng - bestyrelsesformand og formand for teknologiudvalget

Generalforsamlingsvalgt

Født: 26. september 1961

Køn: Kvinde

Indtrådt i Vellivs bestyrelse: 2018

Nuværende beskæftigelse: Professionelt bestyrelsesmedlem

Tidligere ansættelse:

 • Group Executive Vice President, CFO og CIO hos PFA Pension
 • Senior Vice President, Finance and Risk Management hos PFA Pension
 • Senior Vice President, Head of Capital and Risk Department hos PFA Pension

Uddannelse:

 • Directors College, Stanford University
 • Board Masterclass (Executive Board education), Copenhagen Business School
 • M.Sc. in Economic Science, Aarhus Universitet

Bestyrelsesformand i:

 • Asta og Jul P. Justesens Fond
 • Sleep Cycle AB

Bestyrelsesnæstformand i:

 • Børns Vilkår

Bestyrelsesmedlem i:

 • VKR Holding A/S
 • Aquaporin A/S
 • Rambøll Gruppen A/S
 • Energi Danmark

Særlige kompetencer inden for:

 • Lovgivningsmæssige rammer og forretningsmodel
 • Operationelle risici og compliance
 • Kapital og solvens
 • Markeder og produkter
 • IT og digitalisering
 • Investeringsområdet
 • Finans og revision
 • ESG og bæredygtighed
 • Ledelseserfaring fra anden finansiel virksomhed.

Peter Gæmelke - næstformand

Generalforsamlingsvalgt

Født: 7. januar 1955

Køn: Mand

Indtrådt i Vellivs bestyrelse: 2015

Nuværende beskæftigelse: Professionelt bestyrelsesmedlem og landmand

Tidligere ansættelse:

 • Gårdejer

Uddannelse:

 • Landbrugets driftslederuddannelse, Dalum Landbrugsskole
 • Merkonom i regnskab
 • Executive Board Programme, INSEAD

Bestyrelsesformand i:

 • Løvenholm Fonden
 • Velliv Foreningen

Bestyrelsesnæstformand i:

 • Askov Højskole

Bestyrelsesmedlem i:

 • Godsejer Preben Schall Holbergs Fond til vedligeholdelse af Hagenskov Slot og Gods

Medlem af:

 • Repræsentantskabet for Sydbank
 • Repræsentantskabet for Velliv Foreningen
 • Repræsentantskabet for Hedeselskabet
 • Repræsentantskabet for Askov Højskole

Særlige kompetencer inden for:

 • Markeder og produkter
 • Finans og revision
 • Ledelseserfaring fra anden finansiel virksomhed.

Christian Boris Baltzer

Generalforsamlingsvalgt

Født: 18. april 1978

Køn: Mand

Indtrådt i Vellivs bestyrelse: 2024

Nuværende beskæftigelse: CFO i Falck A/S

Tidligere ansættelse:

 • CEO/MD i Codan Danmark
 • CFO i Danske Bank A/S
 • CFO i Tryg A/S

Uddannelse:

 • Cand.act., Københavns Universitet
 • Lederuddannelser fra Stanford University og Wharton School of the University of Pennsylvania
 • Bestyrelsesuddannelsen for pension og forsikring, Copenhagen Business School

Bestyrelsesformand i:

 • Falck Danmark A/S
 • Medconnect A/S

Bestyrelsesmedlem i:

 • Falck Healthcare A/S
 • Falck Digital Technology Denmark A/S

Særlige kompetencer inden for:

 • Lovgivningsmæssige rammer og forretningsmodel
 • Operationelle risici og compliance
 • Kapital og solvens
 • IT og digitalisering
 • Finans og revision
 • ESG og bæredygtighed
 • Ledelseserfaring fra anden finansiel virksomhed

Lene Klejs Stuhr

Generalforsamlingsvalgt

Født: 25. oktober 1966

Køn: Kvinde

Indtrådt i Vellivs bestyrelse: 2018

Nuværende beskæftigelse:

 • Associate Vice President, HR Nordic Aglient Technologies
 • Direktør for Agilent Technologies Sweden

Tidligere ansættelse:

 • Global HR Director hos Dako Denmark
 • HR-specialist hos Post Danmark

Uddannelse:

 • HD i organisation, Copenhagen Business School
 • Merkonom i regnskab og personaleudvikling
 • Bestyrelsesuddannelsen for pension og forsikring, Copenhagen Business School

Bestyrelsesmedlem:

 • Agilent Technologies Denmark ApS
 • Dako Denmark ApS

Medlem af:

 • Repræsentantskabet for Velliv Foreningen

Særlige kompetencer inden for:

 • Markeder og produkter.

Maiken Bøtker Lorensen

Generalforsamlingsvalgt

Født: 13. juni 1974

Køn: Kvinde

Indtrådt i Vellivs bestyrelse: 2020

Nuværende beskæftigelse: Global Human Resources Director hos Palsgaard

Tidligere ansættelse:

 • HR-konsulent hos Palsgaard
 • Stillinger inden for regnskab hos Aarstiderne og VELUX

Uddannelse:

 • Diploma in Leadership and Management fra VIA University College
 • Bestyrelsesuddannelsen for pension og forsikring, Copenhagen Business School

Bestyrelsesformand i:

 • Palsgaard Fondet

Bestyrelsesmedlem i:

 • INSERO A/S

Medlem af:

 • Repræsentantskabet for Velliv Foreningen

Særlige kompetencer inden for:

 • Markeder og produkter
 • ESG og bæredygtighed

Marianne Sørensen - formand for revisionsudvalget

Generalforsamlingsvalgt

Født: 29. september 1964

Køn: Kvinde

Indtrådt i Vellivs bestyrelse: 2023

Nuværende stilling: Professionelt bestyrelsesmedlem

Tidligere ansættelse:

 • CFO i Rambøll Gruppen A/S og medlem af direktionen
 • CFO hos Mærsk Drilling A/S
 • Deputy i Group Finance i A.P. Møller-Mærsk Gruppen
 • Realkredit Danmark A/S

Uddannelse:

 • Cand.polit., Københavns Universitet
 • Lederuddannelser fra London Business School, Harvard Business School og International Institute for Management Development (IMD)

Bestyrelsesmedlem i:

 • Energinet

Særlige kompetencer inden for:

 • Lovgivningsmæssige rammer og forretningsmodel
 • Operationelle risici og compliance
 • Markeder og produkter
 • IT og digitalisering
 • Finans og revision
 • ESG og bæredygtighed

Cathrine R. Gudbergsen

Generalforsamlingsvalgt

Født: 8. april 1973

Køn: Kvinde

Indtrådt i Vellivs bestyrelse: 2022

Nuværende beskæftigelse: Selvstændig landmand, ejer og driver af Broksø Gods

Tidligere ansættelse:

 • Privatpraktiserende psykolog
 • Medlem af Haslev Kommunes byråd

Uddannelse:

 • Agrarøkonom, Næsgaard Agerbrugsskole
 • Cand. Psych, Københavns Universitet
 • Bestyrelsesuddannelsen, Niels Brock
 • Bestyrelsesuddannelsen for Pension og Forsikring, Copenhagen Business School

Bestyrelsesnæstformand i:

 • Sjællandske Medier
 • I/S AffaldPlus
 • Næstved Tidende-Fonden
 • Carl Aage Hansen og Gudrun Hansens fond hjælp til overtagelse af slægtsgårde i Danmark
 • Carl Aage Hansen og Gudrun Hansens fond til hjælp til uddannelse og etablering af unge landmænd på Midtsjælland

Bestyrelsesmedlem i:

 • Velliv Foreningen
 • Trelleborg Fonden
 • Den Ostendeldtske Stiftelse

Medlem af:

 • Repræsentantskabet for Velliv Foreningen
 • Næstved Kommunes byråd; Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget samt Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget.

Peter Branner - formand for investeringsudvalget

Generalforsamlingsvalgt

Født: 26. april 1964

Køn: Mand

Indtrådt i Vellivs bestyrelse: 2023

Nuværende stilling: CIO i abrdn

Tidligere ansættelse:

 • CIO og medlem af direktionen i APG Asset Management
 • CEO/CIO i SEB Investment Management
 • CIO i Fortis Investments Multi Management division
 • CEO/CIO i Ikano Fund Management
 • Head of trading i GiroBank

Uddannelse:

 • Cand.merc., Copenhagen Business School

Medlem af:

 • Advisory Board i Brandes Center, San Diego, USA

Særlige kompetencer inden for:

 • Lovgivningsmæssige rammer og forretningsmodel
 • Investeringsområdet
 • ESG og bæredygtighed
 • Ledelseserfaring fra anden finansiel virksomhed

Victor Callesen

Medarbejderrepræsentant

Født: 2. december 1985

Køn: Mand

Indtrådt i Vellivs bestyrelse: 2021

Nuværende stilling: Senior Business Controller

Tidligere ansættelse:

 • Information Analyst i Nordea Liv & Pension
 • Økonom i Nordea Liv & Pension

Uddannelse:

 • Cand.polit fra Københavns Universitet
 • Bestyrelsesuddannelsen for pension og forsikring, Copenhagen Business School

Bestyrelsesmedlem i:

 • Forsikringsforbundet i Velliv

Særlige kompetencer inden for:

 • Kapital og solvens
 • Markeder og produkter
 • Finans og revision

Tommy Østerberg

Medarbejderrepræsentant

Født: 5. december 1968

Køn: Mand

Indtrådt i Vellivs bestyrelse: 2018

Nuværende stilling: Softwarearkitekt

Tidligere ansættelse:

 • IT-udvikler hos Nordea Liv & Pension

Uddannelse:

 • Akademiuddannelse i HR

Formand for:

 • Forsikringsforbundet i Velliv

Medlem af:

 • Forsikringsforbundets repræsentantskab
 • Samarbejdsudvalget i Velliv

Mogens Edvard Pedersen

Medarbejderrepræsentant

Født: 10. april 1967

Køn: Mand

Indtrådt i Vellivs bestyrelse: 2018

Nuværende stilling: Pensionskonsulent

Tidligere ansættelse:

 • Tidligere Seniorrådgiver hos Velliv samt andre rådgivende stillinger hos Nordea og Unibank.

Uddannelse:

 • Bachelor i jura, Aarhus Universitet
 • HD i regnskab og HD i organisation, Aarhus Universitet
 • Erhvervsassurandør, Forsikringsakademiet
 • Bankuddannet, Andelsbanken

Formand for: 

 • Konsulent og Kundechefforeningen i Velliv

Bestyrelsesmedlem i:

 • Finansforbundet Assurandørerne

Særlige kompetencer inden for:

 • Markeder og produkter

Charlotte Juhl

Medarbejderrepræsentant

Født: 10. august 1971

Køn: Kvinde

Indtrådt i Vellivs bestyrelse: 2022

Nuværende stilling: Produktanalytiker

Tidligere ansættelse:

 • Account Executive Aon Danmark
 • Salgschef i Skandia, mæglersalg

Uddannelse:

 • Pensionsforsikringsmægler
 • Kurser på Forsikringsakademiet
 • Bestyrelsesuddannelsen for pension og forsikring, Copenhagen Business School

Bestyrelsesmedlem i:

 • Forsikringsforbundet i Velliv