Bestyrelsen

Bestyrelsen i Velliv, Pension & Livsforsikring A/S består af 7-9 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer og 4 medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. Alle vælges for 1 år ad gangen.

Bestyrelsens kompetencekrav
Bestyrelsen forholder sig løbende til, hvilke kompetencer bestyrelsesmedlemmerne samlet set bør besidde og har i den forbindelse besluttet, at bestyrelsen bør have særlige kompetencer inden for følgende overordnede områder:

 • Lovmæssige rammer og forretningsmodel
 • Operationelle risici og compliance
 • Kapital og solvens
 • Marked og produkter
 • IT og digitalisering
 • Investeringsområdet
 • Finans og revision
 • Samfundsansvar og bæredygtighed
 • Ledelseserfaring fra anden finansiel virksomhed.

Nærmere oplysninger om bestyrelsens sammensætning, størrelse og mangfoldighed samt de enkelte bestyrelsesmedlemmers CV'er findes længere nede på denne side.

Evaluering af arbejdet i bestyrelsen
Bestyrelsen gennemfører årligt en bestyrelsesevaluering. Bestyrelsesevalueringen blev senest foretaget i 2. halvår 2022, hvor den blev gennemført med ekstern bistand. Den omfattede dels en spørgeskemaundersøgelse, dels individuelle samtaler med bestyrelses- og direktionsmedlemmerne. Bestyrelsen blev præsenteret for resultatet af bestyrelsesevalueringen på bestyrelsesmødet i december 2022, hvor der var en drøftelse af bestyrelsesarbejdet og samarbejdet med direktionen.

Resultatet af bestyrelsesevalueringen var generelt positiv. Den overordnede konklusion var, at bestyrelsen er velfungerende, har de rette kompetencer, og at samarbejdet mellem bestyrelsen, bestyrelsesudvalgene og direktionen fungerer tilfredsstillende, og at arbejdets tilrettelæggelse og kvaliteten af det materiale, der tilgår bestyrelsen, generelt er af høj kvalitet.

Næste bestyrelsesevaluering planlægges gennemført i 2. halvår 2023.

Anne Broeng - bestyrelsesformand og formand for teknologiudvalget

Generalforsamlingsvalgt

Født: 26. september 1961

Køn: Kvinde

Indtrådt i Vellivs bestyrelse: 2018

Nuværende beskæftigelse: Professionelt bestyrelsesmedlem

Tidligere ansættelse:

 • Group Executive Vice President, CFO og CIO hos PFA Pension
 • Senior Vice President, Finance and Risk Management hos PFA Pension
 • Senior Vice President, Head of Capital and Risk Department hos PFA Pension

Uddannelse:

 • Directors College, Stanford University
 • Board Masterclass (Executive Board education), Copenhagen Business School
 • M.Sc. in Economic Science, Aarhus Universitet

Bestyrelsesformand i:

 • Asta og Jul P. Justesens Fond
 • Sleep Cycle AB

Bestyrelsesnæstformand i:

 • Børns Vilkår

Bestyrelsesmedlem i:

 • VKR Holding A/S
 • NNIT A/S
 • Aquaporin A/S
 • Rambøll Gruppen A/S

Særlige kompetencer inden for:

 • Lovmæssige rammer og forretningsmodel
 • Operationelle risici og compliance
 • Kapital og solvens
 • Marked og produkter
 • IT og digitalisering
 • Investeringsområdet
 • Finans og revision
 • Samfundsansvar og bæredygtighed
 • Ledelseserfaring fra anden finansiel virksomhed.
Peter Gæmelke - Velliv bestyrelse

Peter Gæmelke - næstformand

Generalforsamlingsvalgt

Født: 7. januar 1955

Køn: Mand

Indtrådt i Vellivs bestyrelse: 2015

Nuværende beskæftigelse: Professionelt bestyrelsesmedlem og landmand

Tidligere ansættelse:

 • Gårdejer

Uddannelse:

 • Landbrugets driftslederuddannelse, Dalum Landbrugsskole
 • Merkonom i regnskab
 • Executive Board Programme, INSEAD

Bestyrelsesformand i:

 • Løvenholm Fonden
 • Velliv Foreningen

Bestyrelsesmedlem i:

 • Gl. Estrup Herregårdsmuseum
 • Askov Højskole
 • Godsejer Preben Schall Holbergs Fond til vedligeholdelse af Hagenskov Slot og Gods

Medlem af:

 • Repræsentantskabet for Sydbank
 • Repræsentantskabet for Velliv Foreningen
 • Repræsentantskabet for Hedeselskabet
 • Repræsentantskabet for Askov Højskole

Særlige kompetencer inden for:

 • Lovmæssige rammer og forretningsmodel
 • Kapital og solvens
 • Marked og produkter
 • Investeringsområdet
 • Finans og revision
 • Samfundsansvar og bæredygtighed
 • Ledelseserfaring fra anden finansiel virksomhed.
Karsten Knudsen - Velliv bestyrelse

Karsten Knudsen, formand for revisionsudvalget

Generalforsamlingsvalgt

Født: 21. juni 1953

Køn: Mand

Indtrådt i Vellivs bestyrelse: 2018

Nuværende beskæftigelse:

 • Direktør i en række selskaber, bl.a. Saga I GP ApS
 • Professionelt bestyrelsesmedlem

Tidligere ansættelse:

 • Koncerndirektør hos Nykredit og direktør hos Nykredit Bank
 • Ledende stillinger hos bl.a. Danske Bank og A.P. Møller Group

Uddannelse:

 • HD i regnskabsvæsen, Copenhagen Business School
 • BA i økonomi og virksomhedsledelse, Aarhus Universitet

Bestyrelsesformand i:

 • Vækst-Invest Nordjylland A/S
 • Polaris IV Invest Fonden
 • Polaris Private Equity IV K/S
 • K/S BIRKERØD HOVEDGADE 42

Bestyrelsesnæstformand i:

 • Nordsøenheden

Bestyrelsesmedlem i:

 • A/S Motortramp
 • Obel-LFI Ejendomme A/S
 • Dampskibsselskabet Norden A/S
 • Skovselskabet af 13. december 2017 A/S
 • Aktieselskabet Dampskibsselskabet Orient's Fond
 • CIV af December 2014 K/S

Særlige kompetencer inden for:

 • Lovmæssige rammer og forretningsmodel
 • Kapital og solvens
 • Marked og produkter
 • Investeringsområdet
 • Finans og revision
 • Ledelseserfaring fra anden finansiel virksomhed.
Lene Klejs Stuhr - Velliv bestyrelse

Lene Klejs Stuhr

Generalforsamlingsvalgt

Født: 25. oktober 1966

Køn: Kvinde

Indtrådt i Vellivs bestyrelse: 2018

Nuværende beskæftigelse:

 • Direktør hos Agilent Technologies Denmark ApS
 • Direktør for Agilent Technologies Sweden AB

Tidligere ansættelse:

 • Global HR Director hos Dako Denmark
 • HR-specialist hos Post Danmark

Uddannelse:

 • HD i organisation, Copenhagen Business School
 • Merkonom i regnskab og personaleudvikling

Bestyrelsesformand i:

 • Dako Denmark ApS

Medlem af:

 • Repræsentantskabet for Velliv Foreningen

Særlige kompetencer inden for:

 • Marked og produkter.
Maiken Lorentzen - Velliv bestyrelse

Maiken Bøtker Lorensen

Generalforsamlingsvalgt

Født: 13. juni 1974

Køn: Kvinde

Indtrådt i Vellivs bestyrelse: 2020

Nuværende beskæftigelse:

 • Global Human Resources Director hos Palsgaard

Tidligere ansættelse:

 • HR-konsulent hos Palsgaard
 • Stillinger inden for regnskab hos Aarstiderne og VELUX

Uddannelse:

 • Diploma in Leadership and Management fra VIA University College
 • Bestyrelsesuddannelsen for pension og forsikring på CBS

Bestyrelsesformand i:

 • Palsgaard Fondet

Bestyrelsesmedlem i:

 • INSERO A/S

Medlem af:

 • Repræsentantskabet for Velliv Foreningen

Særlige kompetencer inden for:

 • Marked og produkt
 • Samfundsansvar og bæredygtighed

Marianne Sørensen

Generalforsamlingsvalgt

Født: 29. september 1964

Køn: Kvinde

Indtrådt i Vellivs bestyrelse: 2023

Nuværende stilling:

 • CFO i Rambøll Gruppen A/S og medlem af direktionen

Tidligere ansættelse:

 • CFO hos Mærsk Drilling A/S
 • Deputy i Group Finance i A.P. Møller-Mærsk Gruppen
 • Realkredit Danmark A/S

Uddannelse:

 • Cand.polit., Københavns Universitet
 • Lederuddannelser fra London Business School, Harvard Business School og International Institute for Management Development (IMD)

Bestyrelsesformand i:

 • Rambøll Danmark A/S
 • Henning Larsen Architects A/S

Bestyrelsesmedlem i:

 • Energinet, formand for revisions- og risikoudvalget
 • Udviklingsselskabet By & Havn I/S, medlem af revisionsudvalget
 • Rambøll Management Consulting A/S
 • Ramboll Sweden AB
 • Ramboll Norge AS
 • Ramboll Finland Oy
 • Ramboll UK Holding Limited
 • Ramboll Whitbybird Holdings Limited
 • Ramboll UK Limited
 • Ramboll USA, Inc.
 • Ramboll Holdings, Inc.

Cathrine R. Gudbergsen

Generalforsamlingsvalgt

Født: 8. april 1971

Køn: Kvinde

Indtrådt i Vellivs bestyrelse: 2022

Nuværende beskæftigelse:

 • Selvstændig, ejer og driver af Broksø Gods

Tidligere ansættelse:

 • Privatpraktiserende psykolog
 • Medlem af Haslev Kommunes byråd

Uddannelse:

 • Agrarøkonom, Næsgaard Agerbrugsskole
 • Cand. Psych, Københavns Universitet
 • Bestyrelsesuddannelsen, Niels Brock
 • Bestyrelsesuddannelsen for Pension og Forsikring, CBS

Bestyrelsesnæstformand i:

 • Sjællandske Medier
 • I/S AffaldPlus
 • Næstved Tidende-Fonden
 • Carl Aage Hansen og Gudrun Hansens fond hjælp til overtagelse af slægtsgårde i Danmark
 • Carl Aage Hansen og Gudrun Hansens fond til hjælp til uddannelse og etablering af unge landmænd på Midtsjælland
 • Den Ostenfeldtske Stiftelse

Bestyrelsesmedlem i:

 • Velliv Foreningen
 • Trelleborg Fonden

Medlem af:

 • Repræsentantskabet for Velliv Foreningen
 • Næstved Kommunes byråd; Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget samt Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget.

Peter Branner

Generalforsamlingsvalgt

Født: 26. april 1964

Køn: Mand

Indtrådt i Vellivs bestyrelse: 2023

Nuværende stilling:

 • CIO i abrdn

Tidligere ansættelse:

 • CIO og medlem af direktionen i APG Asset Management
 • CEO/CIO i SEB Investment Management
 • CIO i Fortis Investments Multi Management division
 • CEO/CIO i Ikano Fund Management
 • Head of trading i GiroBank

Uddannelse:

 • Cand.merc., Copenhagen Business School

Bestyrelsesnæstformand i:

 • European Fund and Asset Management Association (EFAMA), Bruxelles, Belgien

Bestyrelsesmedlem i:

 • The Brandes Institute, San Diego, USA
Victor Callesen Velliv

Victor Callesen

Medarbejderrepræsentant

Født: 2. december 1985

Køn: Mand

Indtrådt i Vellivs bestyrelse: 2021

Nuværende stilling:

 • Senior Business Controller

Tidligere ansættelse:

 • Information Analyst i Nordea Liv & Pension
 • Økonom i Nordea Liv & Pension

Uddannelse:

 • Cand.polit fra Københavns Universitet
 • Bestyrelsesuddannelsen for pension og forsikring på CBS

Formand for:

 • Foreningen af Overordnede i Velliv (FOV)

Særlige kompetencer inden for:

 • Operationelle risici og compliance
 • Finans og revision.
Tommy Østerberg - Velliv bestyrelse

Tommy Østerberg

Medarbejderrepræsentant

Nuværende stilling:

 • Softwarearkitekt

Født: 5. december 1968

Køn: Mand

Indtrådt i Vellivs bestyrelse: 2018

Tidligere ansættelse:

 • IT-udvikler hos Nordea Liv & Pension

Uddannelse:

 • Akademiuddannelse i HR

Formand for:

 • Forsikringsforbundet i Velliv

Medlem af:

 • Forsikringsforbundets repræsentantskab

Særlige kompetencer inden for:

 • IT og digitalisering
Mogens Edward Pedersen - Velliv bestyrelse

Mogens Edvard Pedersen

Medarbejderrepræsentant

Født: 10. april 1967

Køn: Mand

Indtrådt i Vellivs bestyrelse: 2018

Nuværende stilling:

 • Pensionskonsulent

Tidligere ansættelse:

 • Tidligere Seniorrådgiver hos Velliv samt andre rådgivende stillinger hos Nordea og Unibank.

Uddannelse:

 • Bachelor i jura, Aarhus Universitet
 • HD i regnskab og HD i organisation, Aarhus Universitet
 • Erhvervsassurandør, Forsikringsakademiet
 • Bankuddannet, Andelsbanken

Formand for: 

 • Konsulent og Kundechefforeningen i Velliv

Bestyrelsesmedlem i:

 • Finansforbundet Assurandørerne

Særlige kompetencer inden for:

 • Marked og produkter

Charlotte Juhl

Medarbejderrepræsentant

Født: 10. august 1971

Køn: Kvinde

Indtrådt i Vellivs bestyrelse: 2022

Nuværende stilling:

 • Produktanalytiker

Tidligere ansættelse:

 • Account Executive Aon Danmark
 • Salgschef i Skandia, mæglersalg

Uddannelse:

 • Pensionsforsikringsmægler
 • Kurser på Forsikringsakademiet
 • Bestyrelsesuddannelsen for pension og forsikring på CBS

Næstformand for:

 • Foreningen af Overordnede i Velliv (FOV)