Du kan i øjeblikket ikke logge ind i vores digitale selvbetjeningsløsninger. Vi arbejder på at løse problemet og beklager ulejligheden.

Revisionsudvalg

Bestyrelsen for Velliv, Pension & Livsforsikring A/S har nedsat et revisionsudvalg i henhold til § 31 i lovbekendtgørelse nr. 1219 af 31. august 2022 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (”Revisorloven”).

I Velliv, Pension & Livsforsikring A/S består revisionsudvalget af op til 3 medlemmer, som bestyrelsen udpeger blandt bestyrelsens medlemmer. Revisionsudvalgets formand vælges af bestyrelsen. Revisionsudvalget opfylder krav vedrørende kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller revision, og besidder samlet set kompetencer af relevans for selskabets sektor.

Revisionsudvalget består af Marianne Sørensen (formand) og Christian Baltzer (medlem).

Se CV for udvalgets medlemmer og resten af Vellivs bestyrelse.

Se kommissorium for revisionsudvalget