Revisionsudvalg

Bestyrelsen for Velliv har nedsat et revisionsudvalg i henhold til revisorlovens §31.

I Velliv består revisionsudvalget af et udsnit af bestyrelsen. Udvalget opfylder krav vedrørende kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller revision.

Revisionsudvalget består af Karsten Sivebæk Knudsen (formand) og Leif F. Larsen.