Revisionsudvalg

Bestyrelsen for Velliv, Pension & Livsforsikring A/S har nedsat et revisionsudvalg i henhold til lovbekendtgørelse nr. 25 af 8. januar 2021 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (”Revisorloven”) § 31.

I Velliv, Pension & Livsforsikring A/S består Revisionsudvalget af op til 3 medlemmer, som bestyrelsen udpeger blandt bestyrelsens medlemmer. Revisionsudvalgets formand vælges af bestyrelsen. Revisionsudvalget opfylder krav vedrørende kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller revision, og besidder samlet set kompetencer af relevans for selskabets sektor.

Revisionsudvalget består af Karsten Sivebæk Knudsen (formand) og Julie Galbo.

Se CV for udvalgets medlemmer og resten af Vellivs bestyrelse.