Lønskala - Sørger for automatisk tilpasning af din dækning

Hvis du bliver alvorligt syg eller kommer ud for en ulykke, kan du få brug for forsikringen ved nedsat erhvervsevne.

Med lønskala tilpasser vi automatisk størrelsen på din Dækning ved nedsat erhvervsevne, hvis din dækningsgivende løn ændrer sig. Det sikrer, at du hele tiden har den rigtige dækning, hvis livet slår et uventet sving.

Lønskala betyder, at den forvalgte dækning på Dækning ved nedsat erhvervsevne fastsættes ud fra størrelsen af den dækningsgivende løn. 

Løn Dækning
Mindre end 300.000 kr. 40%
Mellem 300.000 kr. og 400.000 kr. 40%-60%
Mere end 400.000 kr. 60%-75%

Du kan selv vælge denne automatiske regulering fra.