God skik - Er et regelsæt om etisk forretningsdrift

Nyt regelsæt om etisk forretningsdrift (god skik) stiller bl.a. krav til forsikringsselskabernes oplysningspligt.

Vi skal oplyse dig om, at vi yder rådgivning om de solgte forsikringsprodukter, hvilken form for aflønning vores medarbejdere modtager i forbindelse med forsikringsaftalens indgåelse, og hvem du kan klage til, i tilfælde af at du uenig i vores afgørelser, eller du ønsker, at klage over Velliv af andre årsager.


Nedenfor kan du læse mere om dette

På ”velliv.dk” kan du finde generel information om forsikrings- og opsparingsprodukter. Detaljerede oplysninger findes i forsikringsbetingelser og pensionsoversigten.