Velliv Foreningen

Som kunde i Velliv er du automatisk – og gratis – medlem af Velliv Foreningen.

I November 2016 købte foreningen Norliv 25 pct. af aktierne i Nordea Liv & Pension – dermed blev alle Nordea Liv & Pensions 300.000 kunder automatisk medejere af deres pensionsselskab.  I april 2018 købte Velliv Foreningen yderligere 45 pct. af aktierne i Velliv, hvormed Velliv Foreningen nu ejer 70 pct. I løbet af de kommende år vil Nordea blive købt helt ud, så Velliv Foreningen kommer til at eje 100 pct. af selskabet.

Velliv Foreningen har 8 mia. kroner i ryggen og kun kunder i Velliv er medlem af og kan få indflydelse på, hvordan afkastet herfra skal bruges. Foreningen får desuden andel i Vellivs fremtidige overskud, der svarer til aktieandelen på 70 pct.

Som medlem kan du:

  • Stille op til og stemme ved valgene til repræsentantskabet – det giver dig mulighed for at få direkte indflydelse på foreningens aktiviteter.
  • Blive valgt til foreningens bestyrelse. 

  • Få konkrete medlemsfordele i form af bonusudbetaling.

Læs mere på foreningens hjemmeside

Du kan læse mere om den nye forening, om valg, investeringer mv. på foreningens egen hjemmeside.

Velliv Foreningen

Baggrund

Velliv udspringer af et historisk tilhørsforhold til TryghedsGruppen. Frem til den 6. august 2015 var kunder i Nordea Liv & Pension og Tryg automatisk medlemmer af TryghedsGruppen. Med grundlæggelsen af den nye forening den 6. august 2015 fik kunder i Nordea Liv & Pension deres egen, selvstændige forening.

Sådan bliver Velliv ledet

Foreningens øverste instans er repræsentantskabet, der består af 50 medlemmer, som alle er demokratisk valgt af og blandt medlemmerne. Fra repræsentantskabet er valgt syv bestyrelsesmedlemmer. Velliv udpeger seks medlemmer til Velliv bestyrelse. Der afholdes valg til repræsentantskabet hvert andet år - henholdsvis på skift mellem Vest- og Østdanmark. Bestyrelsen består af: Peter Gæmelke (formand) Kent Petersen (næstformand) Finn Andersen Viggo Nedergaard Jensen Peter Lindholm Sørensen Cathrine Riegels Gudbergsen Ane Hendriksen

Valg

Der bliver afholdt valg til repræsentantskabet hvert andet år. Det sker på skift i Øst- og Vestdanmark. Det betyder, at man som udgangspunkt vælges for en 4-årig periode. Her kan du se, hvor mange kandidater, der skal vælges i de to valgkredse fordelt på de forskellige regioner (50 i alt): Valgkreds øst: Hovedstaden, Sjælland Valgkreds vest: Syddanmark, Midtjylland, Nordjylland Næste valg bliver afholdt i valgkreds øst i 2020. Læs mere på foreningens hjemmeside (åbner i nyt vindue).

FAQ