Velliv Foreningen

Som kunde i Velliv er du automatisk – og gratis – medlem af Velliv Foreningen.

I November 2016 købte foreningen Norliv 25 pct. af aktierne i Nordea Liv & Pension – dermed blev alle Nordea Liv & Pensions 300.000 kunder automatisk medejere af deres pensionsselskab.  I april 2018 købte Velliv Foreningen 45 pct. af aktierne i Velliv, og i marts 2019 yderligere 11 pct., hvormed Velliv Foreningen så ejede 81 pct. I december 2019 blev Nordea købt helt ud, og Velliv Foreningen ejer nu 100 pct. af selskabet.

Velliv har nu 400.000 kunder og alle Vellivs kunder er medlem af Velliv Foreningen, der har 8 mia. kroner i ryggen. Foreningen får desuden andel i Vellivs fremtidige overskud. Gennem medlemskabet af Velliv Foreningen har kunderne indflydelse på, hvordan afkastet herfra skal bruges. 

Som medlem kan du:

  • Stille op til og stemme ved valgene til repræsentantskabet – det giver dig mulighed for at få direkte indflydelse på foreningens aktiviteter.
  • Blive valgt til foreningens bestyrelse. 

  • Få konkrete medlemsfordele i form af bonusudbetaling.

Læs mere på foreningens hjemmeside

Du kan læse mere om foreningen, om valg, investeringer mv. på foreningens egen hjemmeside her.

Baggrund

Velliv udspringer af et historisk tilhørsforhold til TryghedsGruppen. Frem til den 6. august 2015 var kunder i Nordea Liv & Pension og Tryg automatisk medlemmer af TryghedsGruppen. Med grundlæggelsen af den nye forening den 6. august 2015 fik kunder i Nordea Liv & Pension deres egen, selvstændige forening.

Sådan bliver Velliv Foreningen ledet

Foreningens øverste instans er repræsentantskabet, der består af 50 medlemmer, som alle er demokratisk valgt af og blandt medlemmerne. Fra repræsentantskabet er valgt syv bestyrelsesmedlemmer. Velliv Foreningen udpeger syv medlemmer til Velliv bestyrelse. Der afholdes valg til repræsentantskabet hvert andet år - henholdsvis på skift mellem Vest- og Østdanmark.

Velliv Foreningens bestyrelse består af:
Peter Gæmelke (formand) 
Kent Petersen (næstformand)
Peter Ulrik Jensen
Kurt H. Jørgensen
Mona Svan
Cathrine Riegels Gudbergsen 
Ane Hendriksen

Valg

Der bliver afholdt valg til repræsentantskabet hvert andet år. Det sker på skift i Øst- og Vestdanmark. Det betyder, at man som udgangspunkt vælges for en 4-årig periode. Her kan du se, hvor mange kandidater, der skal vælges i de to valgkredse fordelt på de forskellige regioner (50 i alt): Valgkreds øst: Hovedstaden, Sjælland Valgkreds vest: Syddanmark, Midtjylland, Nordjylland. Læs mere på foreningens hjemmeside.

FAQ