Velvej_fallback_file

LinkPension

LinkPension er for dig, der har en holdning til, hvordan dine investeringer skal sammensættes.

Her kan du vælge vores sammensatte porteføljer - de investeringer, der ligger til grund for VækstPension både Aktiv og Index. Fælles for disse er, at der ikke aftrappes risiko, efterhånden som du nærmer dig tidspunktet for at få pension.

Derudover tilbyder vi dig et udvalg af eksternt forvaltede fonde, du kan investere i og dermed sammensætte din helt egen portefølje.

Du får:

  • adgang til et stort udvalg af fonde, så du frit kan sammensætte dine investeringer
  • mulighed for at vælge mellem balancerede fonde eller rene aktie-, obligations- eller ejendomsfonde 
  • mulighed for at investere i både aktivt- eller indeksforvaltede fonde

Mere om risikoprofiler

Sådan prioriterer vi dine investeringer under de forskellige risikoprofiler. Andelene i de forskellige aktiver kan variere over tid. 

Lav risiko - stabilt afkast, mindre afkastpotentiale

En relativt stor del af din opsparing bliver investeret forsigtigt i obligationer.

 

Aktiv Lav risiko: 

Andel aktier

Andel alternative investeringer

Andel ejendomme

Andel obligationer

21,5 %

3,5 %

10 %

65 %

Index Lav risiko:

Andel aktier

Andel obligationer

25 %

75 %

 

Mellem risiko - stabilt afkast, øget afkastpotentiale

En moderat del af din opsparing bliver investeret forsigtigt i obligationer.

Aktiv Mellem risiko:

Andel aktier

Andel alternative investeringer

Andel ejendomme

Andel obligationer

45,5 %

4,5 %

7 %

43 %

Index Mellem risiko:

Andel aktier

Andel obligationer

50 %

50 %

 

Høj risiko - højt afkastpotentiale, øget risiko for tab

En relativt stor del af din opsparing bliver investeret risikobetonet i aktier.

Aktiv Høj risiko:

Andel aktier

Andel alternative investeringer

Andel ejendomme

Andel obligationer

69 %

6 %

3 %

22 %

Index Høj risiko:

Andel aktier

Andel obligationer

75 %

25 %

 

Aktiefond – meget højt afkastpotentiale, stor risiko for tab

Som udgangspunkt er hele din opsparing investeret risikobetonet i aktier.

Aktiv Aktiefond:

Andel aktier

Andel alternative investeringer

Andel ejendomme

Andel obligationer

92 %

8 %

0 %

0 %

Index Aktiefond:

Andel aktier

Andel obligationer

100 %

0 %

Balancerede fonde

Du behøver ikke selv udvælge de enkelte fonde. Du kan i stedet investere i vores balancerede fonde. Her sammensætter vi investeringerne for dig. Du skal kun tage stilling til, hvor risikovillig du er, og om du ønsker aktivt eller passivt forvaltede fonde.

Du kan vælge mellem 8 balancerede fonde – 4 der er aktivt forvaltet, og 4 der er indeks-forvaltet. Desuden skal du angive, hvor risikovilligt du ønsker at investere. Der er 4 forskellige risikoprofiler: lav, mellem, høj risiko eller en ren aktiefond.

Mere om aktiv eller index

Forskellen på aktiv og indeksbaseret investering er risikospredningen i investeringerne og den dag-til-dag opmærksomhed, der er på de enkelte investeringer.

 

Aktivt forvaltet investering

Aktivt forvaltet investering giver dig den bedste risikospredning og sikrer dig gode muligheder for at få et højt afkast. Vores investeringseksperter overvåger markedet, udvælger både de enkelte værdipapirer (fx aktier i specifikke selskaber) og vurderer løbende sammensætningen af investeringstyperne (fx aktier, obligationer, ejendomme, alternativer etc.). Desuden får du adgang til attraktive investeringstyper, du som privatperson ellers ikke kan investere i.

 

Indexbaserede investeringer

Indeksbaserede investeringer følger automatisk en række af de mest udbredte indeks i verden (5 på aktier og 5 på obligationer) og har derfor en mindre risikospredning. Du afskærer dig dog fra den mulige ekstra gevinst, der ligger i en aktivt forvaltet pensionsopsparing. Til gengæld får du lavere investeringsomkostninger.

Investering

Med LinkPension får du mulighed for at sammensætte din egen individuelle portefølje. Du sammensætter din portefølje ud fra nogle af de bedste fonde i markedet. – Du har selv ansvaret for gevinst og eventuelle tab.

Som noget helt særligt har du via LinkPension mulighed for at investere i fonden Velliv Ejendomme. Dermed får du likvid adgang til et ellers meget svært tilgængeligt investeringsområde.

Vær dog opmærksom på at aktiverne i fondene kan variere over tid.

Omkostninger

Investeringsomkostninger opgjort i ÅOP (Årlige Omkostninger i Procent) er den pris, du betaler for forvaltningen af din pensionsformue. ÅOP for de enkelte fonde varierede mellem 0,43 - 2,52% (2020).

Udover investeringsomkostninger betaler du direkte omkostninger for administrationen af din pensionsordning. Din samlede ÅOP afhænger blandt andet af din opsparing, hvordan din firmaaftale er sammensat, og om du indbetaler privat.

Som kunde med LinkPension betaler du to slags omkostninger:

  • Direkte omkostninger, der fratrækkes som en procentdel af indbetalingerne, et fast årligt gebyr samt en mindre procentdel af værdien af opsparingen.
  • Indirekte omkostninger, som fratrækkes afkastet i de investeringsfonde, opsparingen er placeret i. Generelt er omkostningerne i aktiefonde højere end i obligationsfonde, idet det er dyrere at udvælge og forvalte aktier. De indirekte omkostninger i LinkPension er afhængige af de fonde, som vælges.

Du kan se dine samlede omkostninger i netpension

Skift af fonde

LinkPension giver dig maksimal fleksibilitet i dine investeringer. Med LinkPension kan du selv vælge, hvilke fonde du vil investere i. Og du kan hele tiden ændre sammensætningen af de fonde, der allerede indgår i din pensionsopsparing og/eller ændre, hvordan fremtidige indbetalinger til din pension skal investeres.

Du kan ændre din sammensætning af fonde på netpension under selvbetjening.

Formålet med denne side er at give dig et overblik

Informationen er generel og derfor ikke fyldestgørende. Kontakt os for personlig rådgivning med udgangspunkt i din individuelle situation.