Afkast VækstPension Aftryk

Med VækstPension Aftryk er grundlaget for investeringen, at den forvaltes med fokus på det bedst mulige aftryk på miljø og samfund. Det betyder, at der ikke investeres i selskaber indenfor følgende industrier: kul, olie & gas, våben, tobak, alkohol, gambling og porno. Fravælgelsen sker enten ved Vellivs egen, eller vores forvalteres implementering af en screening, hvor selskaber med mere end 5 % omsætning fra de udvalgte industrier udgår fra investeringsuniverset.

VækstPension Aftryk investerer primært i aktiver såsom fonde, aktier og obligationer, som enten lever op til højere krav om miljømæssige-, sociale- og governancerelaterede faktorer (også kaldet ESG) eller understøtter løsning af miljø- og samfundsmæssige udfordringer, hvilket er i tråd med FNs verdensmål. 

Dette er i første omgang anskueliggjort med udgangspunkt i, at CO2-indholdet i investeringerne i VækstPension Aftryk, er lavere end i en tilsvarende global, bred aktie- og obligationsinvestering.  

Vil du vide mere om, hvilket CO2-aftryk netop din opsparing kan afsætte, så prøv vores beregner.

Der forventes et afkast - og risikoniveau på lang sigt, som er på niveau med Vellivs øvrige produkter. Men på grund af et investeringsunivers, hvor flere industrier er valgt fra, kan produktet have en anden kortsigtet risiko og dermed anderledes udsving i afkastet.  

Risikoprofilerne høj, mellem og lav 

Alle har individuelle behov og forskellig risikoappetit. Derfor har vi lavet tre risikoprofiler, så du kan vælge den, der passer dig. 

Brug vores investeringsguide til at vælge den risikoprofil, der er den rigtige for dig. Du kan altid logge på og se, hvilken risikoprofil du har valgt.

VækstPension Aftryk fremmer miljømæssige og sociale karakteristika, men har ikke bæredygtig investering som sit mål. VækstPension Aftryk er således kategoriseret som et artikel 8 produkt i EU Disclosure-forordningen. Læs mere om produktets bæredygtighedskarakteristika her.

Afkast inkl. bonus og DinKapital

 

Antal år til pension 2021 2022  2023  År til dato 2024 * Jun-24  Langsigtet afkast **
Lav risiko 5 4,0 -14,0 8,4 3,3 1,2 7,7
10 7,6 -14,3 9,7 5,0 1,6 16,6
Over 15 8,5  -14,4 10,0

5,5

1,7

18,8
Mellem risiko 5 9,2 -14,5 10,2 5,8 1,7 20,4
10 13,3 -14,9 11,6 7,8 2,2 31,1
Over 15 14,4 -15,0 12,0 8,3 2,3 33,8
Høj risiko 5 15,7 -15,2 12,4 8,9 2,4 37,3
10 20,6 -15,8 13,9 11,1 2,9 50,2
Over 15 21,8 -16,0 14,3 11,7 3,0 53,6

* Kolonnen "År til dato 2024" er opdateret ultimo juni 2024.


** Langsigtet afkast for VækstPension Aftryk er beregnet fra d. 31. maj 2020.

Aftryk, afkast i pct.

  Antal år til pension 2021 2022 2023 År til dato 2024 * Jun-24  Langsigtet afkast **
Lav risiko 5 3,8 -15,0 8,6 3,2 1,2 6,5
10 7,6 -15,4 10,0 5,0 1,6 15,7
Over 15 8,6 -15,5 10,3 5,5 1,7 18,1
Mellem risiko 5 9,2 -15,6 10,5 5,8 1,8

19,7

10 13,6 -16,0 12,0 7,9 2,2 30,8
Over 15 14,8 -16,2 12,3 8,4 2,4 33,7
Høj risiko 5 16,1 -16,3 12,8 9,1 2,5 37,3
10 21,2 -17,0 14,4 11,4 3,0 50,9
Over 15 22,5 -17,2 14,8 12,0 3,1 54,4

* Kolonnen "År til dato 2024" er opdateret ultimo juni 2024.


** Langsigtet afkast for VækstPension Aftryk er beregnet fra d. 31. maj 2020.

Afkast inkl. bonus og DinKapital

VP Aftryk 2024 år-til-dato:

* Langsigtet afkast for VækstPension Aftryk er beregnet fra d. 31. maj 2020.

* Langsigtet afkast for VækstPension Aftryk er beregnet fra d. 31. maj 2020.