Investeringsomkostninger VækstPension

VækstPension er opbygget af en række fonde. Du kan se de fonde, du har, i Netpension under Fonde og afkast. Når der er 15 år til din pension, påbegyndes en gradvis nedtrapning af risikoen på din investering. Det sker ved, at vi flytter en del af din opsparing fra en fond til en anden.

Investeringsomkostninger

Her kan du se investeringsomkostningerne i de enkelte fonde. Du kan se dine samlede omkostninger i Netpension.

Investeringsomkostninger i de enkelte fonde

 

Fonde

ÅOP 2019

Lav risiko

VækstPension, fond 3

0,88 %

VækstPension, fond 1

0,67 %

Mellem risiko

VækstPension, fond 4 

0,99 %

VækstPension, fond 2 

0,77 %

Høj risiko

VækstPension, fond 5 

1,06 %

VækstPension, fond 3 

0,88 %

Garanti

VækstPension Garanti, fond A 

1,00 %

VækstPension Garanti, fond B 

0,66 %

Index Lav risiko

Index Mellem risiko

Index Høj risiko

VækstPension Index aktier

0,55 %

VækstPension Index obligationer

0,51 %

Index Garanti

VækstPension Garanti, Index A

0,57 %

VækstPension Garanti, Index B

0,52 %

Aftryk Lav risiko

Aftryk Mellem risiko

Aftryk Høj risiko

VækstPension Aftryk Aktier

 

VækstPension Aftryk Obligationer

1,05% (forventet)

 

0,85% (forventet)

Ændring af investeringsprofil

Bemærk, at det koster et gebyr på 732 kr. at ændre investeringsprofil. 

Vælger du at tilkoble ’Garanti’, koster det dog i stedet en engangsbetaling på 0,5 pct. af din opsparing samt et gebyr på 1.854 kr. plus en løbende årlig omkostning på pt. 0,2 pct. af din opsparing.

Formålet med denne side er at give dig et overblik

Informationen er generel og derfor ikke fyldestgørende. Kontakt os for personlig rådgivning med udgangspunkt i din individuelle situation