Få din pension udbetalt på én gang med en aldersopsparing

Med en aldersopsparing kan du få udbetalt din opsparing som ét stort beløb. Du bestemmer selv, hvornår pengene skal udbetales – bare det ikke sker, før du har nået den tidligste pensionsalder, som gælder for din pensionsordning. Og så er udbetalingen skattefri.

Pension med engangsudbetaling giver frihed

Med en aldersopsparing får du udbetalt en sum penge, som du kan bruge, præcis som du vil. Det giver dig friheden til eksempelvis at rejse jorden rundt, købe ny bil eller bygge om.

Du får:

  • et godt supplement til din øvrige pensionsopsparing
  • udbetalt din opsparing som ét stort beløb
  • en skatte- og afgiftsfri udbetaling.

Hvor meget kan du indbetale til aldersopsparing?

Det afhænger af, hvor mange år der er til, du når folkepensionsalderen:

  • Hvis du har mere end fem år til folkepensionsalderen, kan du indbetale 5.300 kr. om året.
  • Hvis du har fem år eller mindre til folkepensionsalderen, kan du indbetale 50.200 kr. om året, hvis ikke du har fået udbetalt pensionsordninger i de sidste ti år før pensionsalderen.

Du får ikke skattefradrag for dine indbetalinger til aldersopsparing. Til gengæld betaler du heller ikke skat af dine udbetalinger fra pensionen.

Din udbetaling er skattefri

Du betaler hverken skat eller afgifter af dine udbetalinger fra din aldersopsparing – bare udbetalingen ikke sker, før du har nået den tidligste pensionsalder, som gælder for din pensionsordning.

Ønsker du at få udbetalt hele eller en del af din aldersopsparing før dette tidspunkt, og det er muligt for din pensionsordning, skal du betale 20 pct. i afgift til staten plus et gebyr.

Du får ikke fradrag for dine indbetalinger

Når du indbetaler til aldersopsparing, kan du ikke trække dine indbetalinger fra i din skattepligtige indkomst. 

Du betaler 15,3 pct. i skat af det investeringsafkast, du får på pensionsopsparingen.

Bemærk, at du senest kan oprette en aldersopsparing 20 år efter din tidligste pensionsudbetalingsalder.

Modregning i offentlige ydelser

Alderspension indbetalt via din arbejdsgiver kan påvirke husstandens offentlige ydelser

Indbetalingen til en alderspension via din arbejdsgiver kan betyde en modregning i offentlige ydelser for dig eller andre medlemmer af din husstand. Offentlige ydelser kan for eksempel være:

  • Kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse
  • Folkepension og førtidspension
  • Boligstøtte efter lov om individuel boligstøtte
  • Økonomisk fripladstilskud.

En aldersopsparing kan dog stadig være en god ide for at undgå modregning i offentlige ydelser, når du er gået på pension - som for eksempel folkepensionens pensionstillæg. Derfor er det vigtigt at sammenholde en eventuel modregning nu i forhold til at undgå en modregning i dine eventuelle offentlige ydelser, når du går på pension. Din kommune kan hjælpe dig med at vurdere, hvor meget modregningen betyder for dig.

Hvorfor har det indflydelse på offentlige ydelser?
Indbetalingen til din aldersopsparing kan ikke trækkes fra i skat, fordi aldersopsparingen på udbetalingstidspunktet er skattefri. Det betyder, at din årsindkomst forhøjes med værdien af indbetalingerne sket via arbejdsgiver. Den forhøjede indkomst kan betyde en modregning i din eller din husstands offentlige ydelser.

Mere om aldersopsparing

Din familie får din pensionsopsparing udbetalt, hvis du dør, inden opsparingen er helt eller delvist udbetalt - uanset om du er gået på pension eller ej.

Udbetalingen er skatte- og afgiftsfri. Og har du sat din ægtefælle eller registrerede partner ind som begunstiget på din pensionsopsparing, skal han eller hun ikke betale boafgift.

Du kan spænde et mere solidt sikkerhedsnet ud under dit og familiens liv ved at koble forskellige forsikringer til din pensionsopsparing. Det kunne eksempelvis være en børnepension eller en dækning ved nedsat erhvervsevne.

Formålet med denne side er at give dig et overblik

Informationen er generel og derfor ikke fyldestgørende. Kontakt os for personlig rådgivning med udgangspunkt i din individuelle situation