Aldersopsparing - få din pension udbetalt på én gang

Med en aldersopsparing kan du få udbetalt din opsparing som ét stort beløb. Du bestemmer selv, hvornår aldersopsparingen skal udbetales – bare det ikke sker, før du har nået den tidligste pensionsalder, som gælder for din pensionsordning. Og så er udbetalingen skattefri.

Pension med engangsudbetaling giver frihed

Med en aldersopsparing får du udbetalt en sum penge, som du kan bruge, præcis som du vil. Det giver dig friheden til eksempelvis at rejse jorden rundt, købe ny bil eller bygge om.

Du får:

  • et godt supplement til din øvrige pensionsopsparing
  • udbetalt din aldersopsparing som ét stort beløb
  • en skatte- og afgiftsfri udbetaling.

Skattereglerne - så meget kan du indbetale på din aldersopsparing (uden fradragsret)

Din alder afgør, hvor meget du må indbetale på din aldersopsparing uden at skulle betale afgift:

  • Hvis du har syv år eller mindre til folkepensionsalderen eller er folkepensionist, kan du indbetale op til 56.900 kr. (2023) om året*
  • Hvis du har mere end syv år til folkepensionsalderen, kan du indbetale op til 8.800 kr. (2023) om året.

Grænser for indbetaling til aldersopsparing

Grænserne for indbetaling til aldersopsparing er et samlet beløb, uanset om du har pensionsordninger med aldersopsparing i andre selskaber.

*Vær opmærksom på, at udbetaling fra en fradragsberettiget pension, fx en pension med løbende livrente eller ratepension, som sker 10 år før din folkepensionsalder eller senere, er diskvalificerende og betyder, at du ikke kan indbetale mere end 8.800 kr. (2023) om året efter skat til din aldersopsparing. Hvis din indbetaling alligevel overstiger den lave bundgrænse (8.800 kr. (2023) om året), skal du betale 40% i afgift af den del af indbetalingen, som overstiger bundgrænsen. Dog nedsættes afgiften automatisk til 4 %, hvis du overfører det for meget indbetalte beløb til en fradragsberettiget pensionsordning året efter, fx ratepension.

Reglerne om diskvalificerende udbetaling gælder fra 1. april 2018 på tværs af alle ordninger i alle selskaber.

Udbetaling af din aldersopsparing er skattefri

Du betaler hverken skat eller afgifter af dine udbetalinger fra din aldersopsparing – bare udbetalingen ikke sker, før du har nået den tidligste pensionsalder, som gælder for din pensionsordning.

Ønsker du at få udbetalt hele eller en del af din aldersopsparing før dette tidspunkt, og det er muligt for din pensionsordning, skal du betale 20 pct. i afgift til staten plus et gebyr.

Du får ikke fradrag for dine indbetalinger til aldersopsparing

Når du indbetaler til aldersopsparing, kan du ikke trække dine indbetalinger fra i din skattepligtige indkomst. 

Du betaler 15,30% (2021-2023) i skat af det investeringsafkast, du får på pensionsopsparingen.

Bemærk, at du senest kan oprette en aldersopsparing 20 år efter din tidligste pensionsudbetalingsalder.

Modregning i offentlige ydelser

Alderspension indbetalt via din arbejdsgiver kan påvirke husstandens offentlige ydelser

Indbetalingen til en alderspension via din arbejdsgiver kan betyde en modregning i offentlige ydelser for dig eller andre medlemmer af din husstand. Offentlige ydelser kan for eksempel være:

  • Kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse
  • Folkepension og førtidspension
  • Boligstøtte efter lov om individuel boligstøtte
  • Økonomisk fripladstilskud.

En aldersopsparing kan dog stadig være en god ide for at undgå modregning i offentlige ydelser, når du er gået på pension - som for eksempel folkepensionens pensionstillæg. Derfor er det vigtigt at sammenholde en eventuel modregning nu i forhold til at undgå en modregning i dine eventuelle offentlige ydelser, når du går på pension. Din kommune kan hjælpe dig med at vurdere, hvor meget modregningen betyder for dig.

Hvorfor har det indflydelse på offentlige ydelser?

Indbetalingen til din aldersopsparing kan ikke trækkes fra i skat, fordi aldersopsparingen på udbetalingstidspunktet er skattefri. Det betyder, at din årsindkomst forhøjes med værdien af indbetalingerne sket via arbejdsgiver. Den forhøjede indkomst kan betyde en modregning i din eller din husstands offentlige ydelser.

Mere om aldersopsparing

Din familie får din pensionsopsparing udbetalt, hvis du dør, inden opsparingen er helt eller delvist udbetalt - uanset om du er gået på pension eller ej.

Udbetalingen er skatte- og afgiftsfri. Og har du sat din ægtefælle eller registrerede partner ind som begunstiget på din pensionsopsparing, skal han eller hun ikke betale boafgift.

Du kan spænde et mere solidt sikkerhedsnet ud under dit og familiens liv ved at koble forskellige forsikringer til din pensionsopsparing. Det kunne eksempelvis være en børnepension eller en dækning ved nedsat erhvervsevne.

Formålet med denne side er at give dig et overblik

Informationen er generel og derfor ikke fyldestgørende. Kontakt os for personlig rådgivning med udgangspunkt i din individuelle situation.