Begunstigelse – hvem ”arver” min pension?

Dvs. hvem skal have eventuelle udbetalinger fra min pensionsordning, når jeg dør?

Din pensionsordning indgår ikke som en del af den almindelige arv som resten af din formue. Derfor er det vigtigt, at du overvejer dine muligheder og tager stilling til, hvem der skal have eventuelle udbetalinger fra din pensionsordning, når du dør. Ellers risikerer du, at pengene udbetales til andre end dem, du tror.
At begunstige handler om, at du tager stilling til, hvem der skal have eventuelle udbetalinger fra din pensionsordning ved din død.

Når vi opretter din pensionsordning, indsætter vi automatisk ”nærmeste pårørende” som begunstiget. Det betyder, at eventuelle udbetalinger ved din død vil gå til din ægtefælle/registrerede partner, hvis du er gift/har indgået registreret partnerskab. Er det ikke tilfældet, vil eventuelle udbetalinger gå til din samlever, jf. definitionen nedenfor. Har du ingen samlever, vil det være til dine livsarvinger osv., jf. prioriteringslisten nedenfor.

Hvis du ønsker, at udbetalingen eller en del af den i stedet går til en anden, skal du fortælle os det ved at udfylde og indsende en begunstigelseserklæring. Det giver dig frihed til at sikre de personer, du ønsker.

Du skal især være opmærksom på, om din begunstigelse er den rigtige, hvis du ikke tidligere har taget stilling, eller hvis din livssituation ændrer sig. Det kan fx være, at du får børn, bliver gift eller skilt.

Du kan læse mere om begunstigelse og dine muligheder i vores begunstigelsesvejledning.

familie, seniorliv, senior, mental sundhed, børneopsparing, pension, forsikring

"Nærmeste pårørende”
    (i prioriteret rækkefølge)

 • din ægtefælle/registrerede partner
 • din samlever, hvis I bor sammen og har gjort det i mindst 2 år eller venter, har eller har haft barn sammen
 • dine livsarvinger (dvs. dine børn, børnebørn og oldebørn - dog ikke stedbørn)
 • dine arvinger i henhold til dit testamente
 • dine arvinger i henhold til arvelovens regler

Prioriteringslisten gælder ikke for børnepension og ægtefællepension.

 

Der gælder særlige forhold i Livrente+

Har du Livrente+ skal du være opmærksom på, at i tilfælde af din død før udbetalingens start, vil udbetalingen altid ske til din ægtefælle/registrerede partner, uanset hvem du har begunstiget – i nogle tilfælde gælder det også tidligere ægtefælle. Efterlades ingen af disse, vil opsparingen blive udbetalt til den/de begunstigede.

Vælg en anden begunstiget

 

Har du ikke en fradragsberettiget pension?

Hvis din pensionsordning ikke er fradragsberettiget, kan du helt frit vælge, hvem du vil begunstige. Det kan fx være personer inden eller uden for personkredsen af nærmeste pårørende eller fx fonde eller velgørende foreninger. Det gør du ved at udfylde og indsende en begunstigelseserklæring. Ønsker du at begunstige en fond eller en velgørende forening, skal du kontakte os på 70 33 99 99 for yderligere information.

Hvis din pensionsordning er fradragsberettiget, kan du kun vælge:

 • Ægtefælle/registreret partner
 • Frasepareret eller fraskilt ægtefælle/registreret partner
 • En samlever, som du på tidspunktet for begunstigelsen har fælles bopæl med
 • Livsarvinger (dvs. dine børn, børnebørn og oldebørn)
 • Stedbørn og disses livsarvinger
 • Samlevers børn – deres livsarvinger ”Nærmeste pårørende”
 • Ingen begunstigelse, dvs. udbetalingen sker til boet.

Formålet med denne side er at give dig et overblik

Informationen er generel og derfor ikke fyldestgørende. Kontakt os for personlig rådgivning med udgangspunkt i din individuelle situation

Er du i tvivl om, hvem der får din pensionsopsparing, den dag du ikke længere er her?

 

Du kan logge ind og finde svaret.

Du er velkommen til at kontakte os på 70 33 99 99, hvis du er i tvivl.

 

Kontakt