Blanketter og skemaer

Hvem skal have fx din pension eller livsforsikring udbetalt, når du dør?

Du kan ændre begunstigelsen ved at udfylde en begunstigelseserklæring elektronisk her.
Du skal have en mailadresse for at udfylde erklæringen.

Begunstigelseserklæringen underskriver du med MitID.

Om begunstigelseserklæringen

Du udfylder begunstigelseserklæringen via en sikker forbindelse på vores samarbejdspartner Addo Signs platform. Addo Sign har samme forpligtigelser, som vi har, ift. behandling af personfølsomme oplysninger. Læs mere om sikkerhed hos Addo Sign her.

Har du ikke MitID

Har du ikke MitID, kan du udfylde og underskrive begunstigelseserklæringen elektronisk her.

Tillæg til begunstigelseserklæringen

Båndlæggelse

Særeje og Fakta om særeje

Ændring af beskæftigelse

Prisen på din pensionsordning med invalidepension er afhængig af dit erhverv. Udfyld blanketten, og send den til os, hvis du skifter beskæftigelse.

Ændring af beskæftigelse

Ansøgning om udbetaling ved nedsat erhvervsevne og fritagelse for indbetaling

For at vi kan vurdere, om du har ret til udbetaling ved nedsat erhvervsevne og skal fritages for at betale til din pensionsordning i kortere eller længere tid, skal du udfylde ”Ansøgning om udbetaling ved nedsat erhvervsevne og fritagelse for indbetaling”.

Log ind og ansøg her, besvar spørgsmålene, udfyld og underskriv samtykkeerklæring digitalt.

Du kan se mere om forløbet og om, hvordan vi kan hjælpe her.

Ansøg om udbetaling ved visse kritiske sygdomme

Udfyld ansøgningen elektronisk her. Du skal have en mailadresse for at udfylde ansøgningen.

Din ansøgning underskriver du med MitID

Du kan se mere om forløbet og om, hvordan vi kan hjælpe her.

Visse kritiske sygdomme


Ansøg om udbetaling ved visse kritiske sygdomme / Barn

Udfyld ansøgningen elektronisk her. Du skal have en mailadresse, da vi sender en kopi af din ansøgning til din mail.

Din ansøgning underskriver du med MitID.

Har I delt forældremyndighed, så skal den anden person med forældremyndighed også give sit samtykke til, at vi må indhente yderligere oplysninger. Du skal derfor have den anden persons navn, CPR-nummer og mailadresse klar.

Er barnet fyldt 18 år, så skal barnet give sit samtykke til, at vi må indhente yderligere oplysninger. Du skal derfor have barnets mailadresse klar.

Visse kritiske sygdomme / Barn

Hvis du vil sende journaloplysninger til os

Du finder her en vejledning til, hvordan du selv kan finde og gemme dine journaloplysninger og prøvesvar på sundhed.dk, og hvordan du uploader dem til os.

På denne måde kan vi behandle din ansøgning og oplysningerne på samme tid, og du vil derfor få en afgørelse fra os hurtigere.

Hent vejledning

Om ansøgningen

Du udfylder ansøgningen via en sikker forbindelse på vores samarbejdspartner Addo Signs platform. Addo Sign har samme forpligtigelser, som vi har, ift. behandling af personfølsomme oplysninger. Læs mere om sikkerhed hos Addo Sign her.

Fuldmagt

Læs mere om hvad du skal gøre hvis du har brug for at give din fuldmagt til en anden person i forbindelse med din sag.

Hvor er du bosiddende og er du skattemæssigt hjemmehørende til andre lande end Danmark?

Obligatorisk firmapensionsaftale:

Er du ansat i et firma med en obligatorisk firmapensionsaftale i Velliv, og er din bopæl i udlandet, skal du udfylde en egenerklæring. Det skyldes, at Velliv er forpligtet til at kunne dokumentere, at vi kender vores kunder, herunder din bopælsadresse og dit udenlandske skatteidentifikationsnummer (TIN-nr.).

Egenerklæring, Obligatorisk firma

Privat pensionsordning:

Skal du oprette en privat pensionsordning uden fradragsret (§53A ordning), skal du udfylde en egenerklæring, uanset om du har bopæl i Danmark eller i udlandet. Velliv er forpligtet til at indhente dine identifikationsoplysninger, herunder oplysninger om hvor du skattemæssigt er hjemmehørende. Hvis du er skattemæssigt hjemmehørende uden for Danmark, skal vi også kende dit udenlandske skatteidentifikationsnummer (TIN-nr.).

Egenerklæring, Privat indbetaling

Hvorfor skal du udfylde en egenerklæring?

Som pensionsselskab er Velliv forpligtet til at kende vores kunder. Derfor skal vi i nogen tilfælde have ekstra oplysninger om dig - fx om din udenlandske bopælsadresse, hvor du skattemæssigt er hjemmehørende og dit udenlandske skatteidentifikationsnummer. Oplysningerne bruges kun til at kunne indberette korrekt til Skattestyrelsen.

Du kan læse mere om reglerne på Skattestyrelsens hjemmeside.

Ændring af investeringsform i Markedsrente - Du skal udfylde, printe og underskrive blanketten. Derefter kan du scanne eller tage et billede af blanketten og sende den til os via velliv.dk/kontakt.

Dine persondata

Du kan læse om dine rettigheder og se, hvordan vi passer på dine persondata.

Persondata

Formålet med denne side er at give dig et overblik.

Informationen er generel og derfor ikke fyldestgørende. Kontakt os for personlig rådgivning med udgangspunkt i din individuelle situation