Blanketter og skemaer

Begunstigelseserklæringen

Hvem skal have fx din pension eller livsforsikring udbetalt, når du dør?

Du kan ændre begunstigelse ved at indsende en begunstigelseserklæring via vores kontaktformular her.

Begunstigelseserklæring og Vejledning

Vejledning til begunstigelseserklæring

Tillæg til begunstigelseserklæringen

Båndlæggelse

Særeje og Fakta om særeje

Ændring af beskæftigelse

Prisen på din pensionsordning med invalidepension er afhængig af dit erhverv. Udfyld blanketten, og send den til os, hvis du skifter beskæftigelse.

Ændring af beskæftigelse

Ansøgning om udbetaling ved nedsat erhvervsevne og fritagelse for indbetaling

Udfyld ansøgningen elektronisk her. Sørg for at sætte tid af til at udfylde ansøgningen. Du skal have en mailadresse for at udfylde ansøgningen.

Du skal uploade pdf filer med følgende oplysninger:

  • kopi af dine tre sidste lønsedler før første sygedag.
  • kopi af afgørelsen om tilkendelse af ydelse fra kommunen.
  • kopi af den seneste udbetalingsspecifikation fra kommunen på den ydelse, som du eller din arbejdsgiver modtager.

Hvis du ikke er i et forløb via kommunen (fx hvis du eller din arbejdsgiver ikke modtager sygedagpenge), skal du i stedet have udfyldt en lægeattest hos din læge. Kontakt os på telefon 70 33 37 13, så vi kan hjælpe dig med det. Du kan se mere om forløbet og om, hvordan vi kan hjælpe her.

Din ansøgning underskriver du med dit NemID.

Ansøgning om udbetaling ved nedsat erhvervsevne og fritagelse for indbetaling

Om ansøgningen

Du udfylder ansøgningen via en sikker forbindelse på vores samarbejdspartner Visma Addos platform. Visma Addo har samme forpligtigelser, som vi har, ift. behandling af personfølsomme oplysninger. Læs mere om sikkerhed hos Visma Addo her.

Ansøg om udbetaling ved visse kritiske sygdomme

Udfyld ansøgningen elektronisk her. Du skal have en mailadresse for at udfylde ansøgningen.

Din ansøgning underskriver du med dit NemID.

Du kan se mere om forløbet og om, hvordan vi kan hjælpe her.

visse kritiske sygdomme


Ansøg om udbetaling ved visse kritiske sygdomme / Barn

Udfyld ansøgningen elektronisk her. Du skal have en mailadresse, da vi sender en kopi af din ansøgning til din mail.

Din ansøgning underskriver du med dit NemID.

Har I delt forældremyndighed, så skal den anden person med forældremyndighed også give sit samtykke til, at vi må indhente yderligere oplysninger. Du skal derfor have den anden persons navn, CPR-nummer og mailadresse klar.

Er barnet fyldt 18 år, så skal barnet give sit samtykke til, at vi må indhente yderligere oplysninger. Du skal derfor have barnets mailadresse klar.

visse kritiske sygdomme / Barn

Hvis du vil sende journaloplysninger til os

Du finder her en vejledning til, hvordan du selv kan finde og gemme dine journaloplysninger og prøvesvar på sundhed.dk, og hvordan du uploader dem til os.

På denne måde kan vi behandle din ansøgning og oplysningerne på samme tid, og du vil derfor få en afgørelse fra os hurtigere.

Hent vejledning

Om ansøgningen

Du udfylder ansøgningen via en sikker forbindelse på vores samarbejdspartner Visma Addos platform. Visma Addo har samme forpligtigelser, som vi har, ift. behandling af personfølsomme oplysninger. Læs mere om sikkerhed hos Visma Addo her.

Skattepligtig til andre lande end Danmark

Oplysning om hvilke lande du er skattepligtig i. Du kan underskrive digitalt med NemID.

Egenerklæring NemID

 

Hvis du ikke har NemID, kan du printe blanketten og sende den til os med din underskrift.

Egenerklæring blanket

 

Tax liable outside Denmark

Information about which countries you a liable to pay tax in. Please sign the declaration with NemID. 

If you do not have a NemID, Please print and sign this declaration to us.

Declaration

Ændring af investeringsform i Markedsrente - Du skal udfylde, printe og underskrive blanketten. Derefter kan du scanne eller tage et billede af blanketten og sende den til os via velliv.dk/kontakt.

Dine persondata

Du kan læse om dine rettigheder og se, hvordan vi passer på dine persondata.

Persondata

Formålet med denne side er at give dig et overblik.

Informationen er generel og derfor ikke fyldestgørende. Kontakt os for personlig rådgivning med udgangspunkt i din individuelle situation