Omkostningerne skal holdes op mod det afkast og den service og rådgivning, du får, samt mod dine valgmuligheder og den sikkerhed, der er for din pension.

Der er indregnet DinKapital i opgørelsen af de samlede omkostninger, idet DinKapital indgår i Velliv’s standardanbefaling og hovedparten af nye ordninger oprettes med DinKapital. Der betales ikke investeringsomkostninger for den andel af opsparingen, som er placeret i DinKapital.

Beregningerne er vejledende

Gebyrliste

Reguleringsbilag

Se forudsætninger