Kritiske sygdomme - støt og hjælp medarbejderen og familien

Vi hjælper dig med at få alt det praktiske vedr. medarbejderens forsikring ved visse kritiske sygdomme til at forløbe så smidigt som muligt.

Forsikringen kan være en god støtte i en svær tid. Sørg derfor for, at medarbejderen ved, at der er dækning ved visse kritiske sygdomme.

Tjekliste

  • Ring til Velliv og giv besked om, at en medarbejder er blevet syg. Når vi har fået besked, vil vi kontakte medarbejderen.
  • Hjælp medarbejderen med at undersøge, om sygdommen kan være dækket af Kritiske sygdomme, og om dækning ved nedsat erhvervsevne evt. kan komme på tale
  • Kontakt jeres kontaktperson hos Velliv, og få tilsendt de papirer og vejledninger, medarbejderen skal bruge
  • Bed medarbejderen/pårørende om at udfylde dokumenterne
  • Få medarbejderen/ pårørende til at sende skadeanmeldelsen til os hurtigst muligt
  • Undersøg, om I har mulighed for at bruge jobcentrets Fast track-ordning
  • Kontakt Vellivs eget sundhedsteam og få råd og vejledning om reglerne som sygemeldt og fastholdelsesmuligheder
  • Henvis medarbejderen til selv at kontakte Sundhedsteamet for råd og vejledning.

Fast track

Få hjælp af en socialrådgiver i Velliv Hvis du eller din medarbejder har spørgsmål om Fast track-ordningen eller andre støttemuligheder i forbindelse med en medarbejders sygemelding, kan I få sparring og gode råd fra en erfaren socialrådgiver. Kontakt Vellivs sundhedsteam på telefon 70 33 37 03 eller skriv til sundhedsteam@velliv.dk
Fast track

Sundhedsteamet

Sundhedsteamet

Du bliver syg

Du bliver syg