Førtidspension - Ved varig eller nedsat arbejdsevne

Førtidspension kan tilkendes, når der er tale om varig og betydelig nedsat arbejdsevne. Alle muligheder for støtte og udvikling af medarbejderens arbejdsevne skal være udtømte. Herunder også mulighed for fleksjob.

Er medarbejderen under 40 år, kan der som udgangspunkt ikke bevilges førtidspension. Undtagelsen er, hvis medarbejderen er alvorligt syg, og arbejdsevnen er ubetydelig.

Medarbejdere over 40 år skal som udgangspunkt altid igennem et ressourceforløb, inden der kan tilkendes førtidspension. Dog kan jobcentret vurdere, at det er formålsløst at udvikle arbejdsevnen, og visitere direkte til en førtidspension. Det er jobcentret, der tilkender førtidspension.

Seniorførtidspension kan tilkendes, hvis medarbejderen har haft lang tids tilknytning til arbejdsmarkedet, og der er mindre end 5 år til folkepensionsalderen. Betingelserne om varig og betydelig nedsat arbejdsevne skal være opfyldt, mens der ikke er krav om at gennemføre afklaring eller forsøg på udvikling af arbejdsevnen.

Førtidspensionen bliver beregnet ud fra eventuelle skattepligtige indtægter ved siden af førtidspensionen, herunder forsikring ved nedsat erhvervsevne fra Velliv, samt ægtefælles/samlevers skattepligtige indkomst.