Førtidspension - ved varig og betydelig nedsat erhvervsevne

Førtidspension kan tilkendes, når der er tale om varig og betydelig nedsat arbejdsevne. Alle muligheder for støtte og udvikling af medarbejderens arbejdsevne skal være udtømte. Herunder også mulighed for fleksjob.

Er medarbejderen under 40 år, kan der som udgangspunkt ikke bevilges førtidspension. Undtagelsen er, hvis medarbejderen er alvorligt syg, og arbejdsevnen er ubetydelig.

Medarbejdere over 40 år skal som udgangspunkt altid igennem et ressourceforløb, inden der kan tilkendes førtidspension. Dog kan jobcentret vurdere, at det er formålsløst at udvikle arbejdsevnen, og visitere direkte til en førtidspension. Det er jobcentret, der tilkender førtidspension.

Seniorpension kan tilkendes, hvis medarbejderen har haft lang tids tilknytning til arbejdsmarkedet, og der er mindre end 6 år til folkepensionsalderen. Der skal være tale om en varigt nedsat arbejdsevne, så der højst kan arbejdes 15 timer om ugen set i forhold til seneste job.

Førtidspension og seniorpension har samme satser, og bliver beregnet ud fra eventuelle skattepligtige indtægter ved siden af den offentlige pension, herunder forsikring ved nedsat erhvervsevne fra Velliv.