Forebyggelse af sygefravær

Er der risiko for, at din medarbejder ender i sygefravær, er der flere muligheder for at fastholde medarbejderen og mindske fraværet. Er du i tvivl om, hvad du kan gøre, hvad du skal huske, og hvor du finder relevant information, er her hjælp at hente.

Har din medarbejder helbredsmæssige- eller personlige problemer som, for en periode eller vedvarende, påvirker evnen til at klare arbejdet, kan små eller større ændringer i arbejdsforhold eller opgaver være det, der skal til for at fastholde din medarbejder, og i videst muligt omfang undgå sygefravær. Hvad der lader sig gøre, afhænger i sagens natur af mulighederne i jeres virksomhed.

Eksempler kan være:

  • Indretning af de fysiske forhold ved medarbejderens arbejdsplads for at mindske - fx gener i bevægeapparatet eller støj-, lys- og lyd følsomhed.
  • Ændringer i tilrettelæggelsen af arbejdet - fx struktur på arbejdsdagen eller hjemmearbejdsdage.
  • Fritagelse for opgaver i en periode eller permanent.
  • Aftale om en ny arbejdsfunktion midlertidigt eller varigt.
  • Ændring af arbejdstid eller mødetider i en periode eller permanent.

Sørg altid for, at de ændringer, der aftales mellem dig og din medarbejder, nedfældes skriftligt. Viser det sig, at der bliver behov for varige og væsentlige ændringer, kan jeres skriftlige aftaler være vigtig dokumentation ved inddragelse af jobcentret og iværksættelse af indsatser via den sociale lovgivning.

 

Du kan søge om refusion fra kommunen allerede fra første sygefraværsdag, hvis din medarbejder har 10 sygedage inden for 12 måneder på grund af kroniske lidelser, eller skal til behandling eller genoptræning på grund af en langvarig lidelse. Det kaldes en § 56-aftale. Du og din medarbejder skal være enige om en sådan aftale, og den skal godkendes af kommunen. Aftalen kan gives for to år af gangen.

Læs mere og ansøg her

 

Er du selvstændig, kan du på samme måde søge om refusion fra kommunen fra første sygedag. Det er en § 58a-aftale.

Læs mere og ansøg her

Du kan søge om tilskud til hjælpemidler og ændringer af din medarbejders arbejdsplads, hvis det kan medvirke til at fastholde din medarbejder i jobbet. Det gælder de hjælpemidler, der ikke betragtes, som sædvanlige på en arbejdsplads.

Læs mere her

Som arbejdsgiver kan du ansøge jobcentret om at få tilknyttet en mentor til en medarbejder. Mentoren har som hovedformål at hjælpe og støtte din medarbejder med de udfordringer, der kan være uoverskuelige i jobfunktionen - eksempelvis strukturering eller overblik. Derved støttes din medarbejder i at fastholde jobbet. 

Læs mere her

Du kan søge tilskud til en personlig assistent, hvis du har en medarbejder med et varigt fysisk eller psykisk handicap. Den personlige assistent må kun hjælpe med opgaver, der kompenserer for de funktioner, som medarbejderen ikke selv kan klare. De grundlæggende faglige og indholdsmæssige opgaver i stillingen, skal medarbejderen selv kunne udføre.

Hvis der er tale om en fysisk funktionsnedsættelse vil personlig assistance være praktisk bistand til fx tunge løft, sekretærbistand eller tolkebistand.

Ved psykisk funktionsnedsættelse kan det være hjælp til fx strukturering, planlægning, overblik, kommunikation eller håndtering af nyheder.

Jobcentret yder tilskud til en personlig assistent i op til 20 timer om ugen, hvis medarbejderen er ansat 37 timer om ugen. Er der tale om flere eller meget omfattende funktionsnedsættelser, kan der bevilges assistance i flere timer. Du kan vælge at ansætte en personlig assistent eller bruge tilskuddet til en kollega, som kan påtage sig at assistere medarbejderen.


Læs mere og find kontaktoplysninger på din medarbejders bopælskommune her

Nogle jobcentre har fastholdelseskonsulenter tilknyttet, som kan give vejledning og etablere tiltag, der kan fastholde din medarbejder. Kontakt din kommune for at høre om mulighederne.

Læs mere her