Indsatser under sygefravær

En sygemelding kan have mange årsager, og mulighederne for en tilbagevenden til arbejdet, kan være vidt forskellige. En ting er dog sikkert: En sygemelding kalder på handling. Savner du overblik over, hvad du skal være opmærksom på i den aktuelle situation, kan du finde hjælp her. Du er også velkommen til at kontakte Velliv Sundhed, hvis du har brug for sparring

Arbejdsgiversamtale inden for 4 uger

Har du en sygemeldt medarbejder, skal du indkalde medarbejderen til en sygefraværssamtale senest 4 uger efter første fraværsdag.
Det du skal være opmærksom på er:

  • At du og din medarbejder får talt om, hvornår og hvordan medarbejderen kan vende tilbage til sit arbejde. Det kaldes en fastholdelsesplan.
  • Hvis medarbejderen har problemer med at møde op på grund af fraværsårsagen, kan du sagtens holde samtalen telefonisk eller pr. mail.
  • Hvis medarbejderen på grund af sygdommen er hospitalsindlagt, og ikke er i stand til medvirke, kan du udsætte samtalen, til det kan lade sig gøre.
  • Du skal indkalde medarbejderen med et rimeligt varsel, som typisk et par dage inden afholdelse.
  • Du skal oplyse medarbejderen om retten til at have sin tillidsmand eller en bisidder med. En bisidder kan godt være en nær bekendt, som medarbejderen har tillid til, eller det kan være en fra medarbejderens fagforening.
  • Du kan eventuelt anbefale medarbejderen til at kontakte Velliv Sundhed for at få rådgivning.

Læs mere her

Varighedserklæring/ Friattest

En varighedserklæring/Friattest kan arbejdsgiver benytte i de tilfælde, hvor medarbejderen er for syg til at deltage i en samtale.

Er medarbejderne ansat efter funktionærloven kan arbejdsgiver kræve denne erklæring efter 14 dages sygdom.

Varighedserklæringens primære formål er at give en tidshorisont for sygdommens varighed, så I kan tage højde for fraværet på arbejdspladsen. Det er medarbejderens læge, der sammen med medarbejderen udfylder varighedserklæringen.

Når medarbejderen er i bedring og der skal tales om tilbagevenden til arbejdet kan man benytte mulighedserklæringen.

Læs mere om varighedserklæring her

Mulighedserklæring

En mulighedserklæring kan du benytte i de tilfælde, hvor der er tvivl om medarbejderens muligheder for at arbejde. Formålet med mulighedserklæringen er, at få synliggjort i hvilket omfang medarbejderen kan arbejde på trods af sin sygdom. Mulighedserklæringens primære formål er at sikre, at lønmodtageren fastholdes i sit arbejde. Der er tre parter om at udfylde erklæringen - arbejdsgiveren, den sygemeldte og lægen.

Læs mere og download en erklæring her

Delvis- eller fuld sygemelding

Hvis medarbejderen i en periode, på grund af sygdom eller behandling, ikke kan varetage sit job på fuld tid, kan der etableres en delvis sygemelding. Medarbejderen skal under alle omstændigheder tale med sin læge og jobcentret. For at du kan søge sygedagpengerefusion, skal medarbejderens fravær være på mindst 4 timer ugentligt.
Ved fuldtidssygemelding kan medarbejderen vende tilbage i en delvis raskmelding, og gradvist øge arbejdstiden. Her gælder de samme regler om, at fraværet skal være på mindst 4 timer ugentligt.


Du kan læse mere her

Virksomhedspraktik i eget eller andre erhverv

En virksomhedspraktik etableres med to forskellige formål. Enten skal medarbejderens arbejdsevne afklares, eller også etableres virksomhedspraktikken som et led i optræningen hen imod en raskmelding.
Har du en sygemeldt medarbejder, kan der etableres en virksomhedspraktik på arbejdspladsen, hvis det ikke er muligt at deltidsraskmelde medarbejderen. Formålet er at forkorte sygefraværsperioden og hjælpe medarbejderen tilbage i arbejde så hurtigt som muligt. Derudover har virksomhedspraktikken på egen arbejdsplads det formål, at fastholde medarbejderen på arbejdspladsen. Dog kan jobcentret henvise medarbejderen til virksomhedspraktik i andre virksomheder, når arbejdsevnen skal afklares. Herved opnås et billede af den generelle arbejdsevne.

Læs  mere her  eller spørg Velliv Sundhed.

Fast track

I de tilfælde hvor medarbejderen har en forventet sygemelding over 8 ugers varighed, kan du og din medarbejder anmode om en fast track ordning, som sikrer, at jobcentret indkalder til en tidligere opfølgningssamtale end normalt. Formålet er tidlig hjælp til at fastholde medarbejderen i arbejde.

Læs mere om hvordan du gør her

Fastholdelseskonsulent

Jobcentrets fastholdelseskonsulent kan yde vejledning og etablering af tiltag, der kan fastholde din medarbejder.

Læs mere her

Hjælpemidler

Du kan søge om tilskud til hjælpemidler og ændringer af din medarbejders arbejdsplads, hvis det kan medvirke til at fastholde din medarbejder i jobbet. Det gælder de hjælpemidler, der ikke betragtes som sædvanlige på en arbejdsplads.

Læs mere her

Indslusningsplan

En indslusningsplan strækker sig typisk over 2-3 mdr. og skal sikre en skånsom og nøje afstemt indslusning til arbejdet

En god indslusningsplan er kendetegnet ved at være konkret beskrevet med tydelig angivelse af, hvilke aftaler, der er indgået.  

Forløbet skal være præget af forudsigelighed og i videst muligt omfang undgå for mange omskiftelige situationer.

Kontakt os for nærmere information om hvordan en indslusningsplan kan gennemføres.

Læs mere og download et eksempel på en indslusningsplan

Mentor

Du kan som arbejdsgiver ansøge jobcentret om at få tilknyttet en mentor til en sygemeldt medarbejder. Mentoren har som hovedformål at hjælpe og støtte din medarbejder med de udfordringer, der kan være uoverskuelige i jobfunktionen, eksempelvis hjælp til strukturering eller til at få skabt overblik. Derved støttes din medarbejder i sin tilbagevenden til jobbet.

Læs mere her