Sygedagpenge og sygedagpengerefusion

Kender du til mulighederne for at søge om sygedagpengerefusion? Som virksomhed eller selvstændig, er her både nyttig information og hjælp at hente.

Når du betaler løn til din sygemeldte medarbejder, kan du efter 30 dages sygefravær få sygedagpengerefusion i kommunen. Det gælder både, når din medarbejder er sygemeldt på fuld tid eller på deltid. Sygedagpenge kan udbetales i op til 22 uger, hvorefter jobcentret vurderer, om sygedagpengeperioden kan forlænges.

Læs mere om sygedagpenge, revurdering og forlængelsesmuligheder her

 

Husk at anmelde til NemRefusion når sygefraværet er over 30 dage. Fristen for anmeldelse er senest 5 uger efter første fraværsdag.

Ansøg her

Er din medarbejder syg i mere end 3 måneder, er det vigtigt at gøre medarbejderen opmærksom på, at der kan søges om forsikring ved nedsat erhvervsevne i Velliv.

Har du brug for yderligere rådgivning, kan Velliv Sundhed hjælpe dig.

Du kan søge om sygedagpenge efter 2 ugers sygdom. Kravet er, at du har drevet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang i mindst 6 måneder inden for de seneste 12 måneder. Den ugentlige arbejdstid skal mindst være på 18½ time. Beregning af dine sygedagpenge sker på baggrund af din seneste årsopgørelse fra Skattestyrelsen.

Sygedagpenge kan højst udbetales i 22 uger. Der kan være mulighed for at forlænge sygedagpengeperioden. Er du syg i mere end 3 måneder, kan du søge om forsikring ved nedsat erhvervsevne i Velliv.

Har du en frivillig forsikring, kan du søge sygedagpenge for de første 2 ugers sygeperiode.

Læs mere her

Ansøgningsfristen er senest 3 uger efter første sygedag. Har du en frivillig forsikring, skal du søge senest en uge efter første sygedag.

Ansøgning skal ske via NemRefusion her

Er du syg i mere end 3 måneder, så husk at søge om forsikring ved nedsat erhvervsevne i Velliv.

Har du brug for yderligere rådgivning, kan Velliv Sundhed hjælpe dig.