Velvej_fallback_file

Husk at give os besked, når en medarbejder stopper

Aftal med medarbejderen, hvad der skal ske med pensionsordningen. Typisk kan ordningen fortsætte som en privat ordning, fortsætte hos den nye arbejdsgiver eller stilles i bero.


Medarbejderen skal vide, at det er vigtigt at tage stilling til, hvad der skal ske med pensionsordningen. Det er uanset, om medarbejderen har fået nyt job eller er blevet afskediget.

Hvis medarbejderen ikke har et nyt job i sigte, vil den nuværende forsikring typisk dække i tre måneder efter fratrædelsesdagen hos jer.

 

Tjekliste

  • Informér medarbejderen om mulighederne
    • Skal ordningen fortsætte hos den nye arbedsgiver?
    • Skal ordningen fortsætte som privat ordning?
    • Skal ordningen sættes i bero?
  • Bed medarbejderen om at kontakte os og fortælle, hvad der skal ske med pensionsordningen. Det er særligt vigtigt, hvis medarbejderen stopper på grund af sygdom.
  • Giv os besked om, at medarbejderen holder op. Vi skal bruge medarbejderens cpr.nr. og fratrædelsesdato.