Vejledning til indbetaling

Som arbejdsgiver har du mulighed for at overføre pensionsbidrag til Velliv i forbindelse med lønbehandlingen i dit lønsystem. Velliv foretrækker at modtage overførsler via Mastercard overførselsservice, da der medfølger oplysninger, som bruges til ajourføring af medarbejdernes forsikringer, fx CVR nr., CPR-nr., periode for indbetaling, pensionsgivende løn samt præmieprocent. Benytter du Mastercard overførselsservice til at overføre løn, pensionsbidrag m.m. skal du bruge Vellivs PBS-nr. 00015733 og medarbejderens CPR-nr. som kundenummer.

Registrering af medarbejderen

DataLøn

 1. Under "Ret lønmodtager" vælger du fanebladet Pension FO eller Arbejdsmarkedspension
 2. Ud for teksten PBS-nr. taster du 00015733
 3. Ud for teksten kundenummer taster du medarbejderens CPR-nr.

Visma HR

 1. Under medarbejder vælger du faneblad "Løn, pension og goder"
 2. Under pension vælger du relevant lønart (fx firmapension 6220)
 3. Indtast procentoplysninger Firma% og/eller Egen%
 4. Noter pensionsgrundlag 1
 5. Vælg startdato og evt. slutdato
 6. Afregningstype- vælg Velliv drop-down-vinduet
 7. Gem og afslut ved at klikke på "V"

DanLøn

 1. Du vælger fanebladet Lønberegning
 2. Du vælger Pension i menuen til venstre
 3. Under Pension 3 eller Pension 4 vælger du Velliv i drop down vinduet
 4. Ud for teksten KundeID taster du medarbejderens CPR-nr.

Anden Indbetalingsmåde
Hvis dit lønsystem ikke giver dig mulighed for at overføre pensionsbidrag via Mastercard overførselsservice, eller hvis du ikke er kunde i Nets, bedes du rette henvendelse til vores indbetalingskonsulenter via denne kontaktformular eller på telefon 70 33 99 99.

Efterregulering

Indbetaling af efterreguleringer foretages via lønsystemet.

Er dette ikke muligt, overføres beløbet til:
Reg.nr. 2149 konto 0349 584 743 med Cpr.nr. og CVR nr. som reference.

For at vi kan håndtere pengene hurtigt og effektivt, er det muligt via denne kontaktformular at oplyse om indbetalingsspecifikationen indeholdende Cpr.nr., CVR.nr. og periode i et excelformat, som vedhæftes eller via feltet ”Besked”.

Indskud

Hvis en medarbejder ønsker at indbetale et ekstra indskud, skal det foretages via lønsystemet.

Husk, at oplyse medarbejderen om evt. skattefradrag og skattelofter for indbetalinger.

Hvis det ikke er muligt at overføre via lønsystemet, overføres beløbet til:
Reg.nr. 2149 konto 0349 584 743 med Cpr.nr. og CVR nr. som reference.

For at vi kan håndtere pengene hurtigt og effektivt, er det muligt via denne kontaktformular at oplyse om indbetalingsspecifikationen indeholdende Cpr.nr., CVR.nr. og periode i et excelformat, som vedhæftes eller via feltet ”Besked”.

Drejer det sig om flere medarbejdere udarbejdes Excel ark med ovenstående oplysninger.

 

Indbetaling af pensionsbidrag for udstationerede medarbejdere

Indbetaling af pensionsbidrag for udstationerede medarbejdere skal fortsat ske fra jeres danske lønsystem.

Kontakt jeres pensionsrådgiver, hvis I har spørgsmål.

Indbetaling af fratrædelsesgodtgørelse

Beløbet overføres til:
Reg.nr. 2149 konto 0349 584 743 med cpr.nr. som reference.

For at vi kan håndtere pengene hurtigt og effektivt, er det muligt via denne kontaktformular at oplyse om indbetalingsspecifikationen indeholdende Cpr.nr., CVR.nr. og periode i et excelformat, som vedhæftes eller via feltet ”Besked”.

Tilbagebetaling af pensionsbidrag

Ved fejlagtigt afregnet pensionsbidrag har virksomheden mulighed for at få bidraget retur. Det er vigtigt, at medarbejderen bliver informeret om tilbageførslen og accepterer dette.
Velliv skal have skriftlig dokumentation for fejlindbetalingen, før tilbageførsel kan finde sted.
Skriv til Velliv via denne kontaktformular. Beskeden skal indeholde :

TILBAGEBETALING
CVR-nr. /firmanavn
Medarbejderens Cpr.nr./navn
Beløb som skal tilbagebetales
Begrundelse for fejlindbetalingen, herunder dokumentation for fejlen i forhold til pensionsaftalen
Periode tilbagebetalingen vedrører
Accept fra den/de berørte medarbejder(e)

I visse situationer, vil en tilbageførsel af pensionsbidraget desuden kræve en skriftlig accept fra Skattestyrelsen. Det er arbejdsgivers opgave at skaffe denne accept.

Indbetalingerne vil blive returneret til virksomhedens NEM-konto.
Kan dette undtagelsesvist ikke lade sig gøre, skal virksomheden indsende dokumentation for at den konto indbetalingen ønskes returneret til, tilhører virksomheden.

Hvis du ikke anvender Mastercard i dag, vil vi anbefale, at du henvender dig til Salary.dk, som tilbyder et let overskueligt løn- og pensionssystem, der inkluderer Mastercard overførselsservice.