Velvej_fallback_file

Forsikringer til alle livssituationer

Vores forsikringer giver jeres medarbejdere og deres familie tryghed på alle livets omveje.

Økonomisk tryghed, hvis medarbejderen mister sin erhvervsevne

Medarbejderen kan miste sin evne til at arbejde og dermed sin indtægt pga. sygdom eller en ulykke. Med en invalidepension er medarbejderen sikret en fast månedlig indtægt. I kan vælge, at vi automatisk justerer størrelsen på invalidepensionen, så den altid afspejler medarbejderens aktuelle løn.

Læs mere om Invalidepension


Medarbejderen får et skattefrit beløb ved alvorlig sygdom

Medarbejderen kan blive alvorligt syg uden at miste evnen til at arbejde. Med Visse kritiske sygdomme får medarbejderen et skattefrit beløb til ekstra udgifter i forbindelse med sygdommen - eller blot til at lette tilværelsen i en svær tid.

Det er ikke kun jeres medarbejdere, der kan blive kritisk syge. I har mulighed for at vælge, at jeres medarbejderes børn også skal være dækket.

Læs mere om Visse kritiske sygdomme

 

Medarbejderens familie er økonomisk sikret ved død

Dør medarbejderen inden pensionering, kan familien blive sikret med en livsforsikring. Så behøver ikke bekymre sig om økonomien i den første svære tid.

Læs mere om Livsforsikring


Medarbejderen får hurtig hjælp ved sygdom og ulykke

Medarbejderen kommer hurtigt i behandling og kan få betalt udgifter til bl.a. forundersøgelser, operationer og genoptræning. Det er trygt for både jer og jeres medarbejdere.

Læs mere om Sundhedsforsikring