Velvej_fallback_file

Vi tager ansvar

I Velliv går ansvarlighed og forretning hånd i hånd. På denne side kan du læse mere om vores arbejde med at investere ansvarligt, vores arbejde med sundhed, og om hvordan vi skaber en ansvarlig arbejdsplads. Læs desuden vores rapport for samfundsansvar.

pension forsikring ansvar investering mark vand natur sundhed

Ansvarlige investeringer

Vores målsætning er, at vores investeringer skal skabe det højest mulige afkast til dig som kunde. Samtidig skal du have tillid til, at din opsparing investeres med respekt for menneskerettigheder, klima og miljø og god forretningsetik. 

Læs mere her

Sundhed begynder med dig

Sundhed er en vigtig del af vores og kundernes hverdag, og derfor arbejder vi for en sundere fremtid.

Læs mere om sundhed i Velliv

Ansvarlig arbejdsplads

Vi arbejder for at være en ansvarlig arbejdsplads med fokus på sundhed og trivsel for vores medarbejdere. Vi stræber efter at fremme en mangfoldig arbejdsplads, hvor vi har et sundt og sikkert arbejdsmiljø, fremmer diversitet og inklusion og reducerer vores miljømæssige fodaftryk.

Læs mere om mennesker og mangfoldighed

              

Med penge følger ansvar

Som pensionsselskab tager vi et socialt og samfundsmæssigt ansvar. Vi ved, at vores investeringer har betydning for den verden, vi lever i.

Principper for ansvarlige investeringer

For at understrege, at vi tager ansvar og har særlig fokus på ESG i Velliv, har vi også valgt at tilslutte os det FN-støttede PRI. Derved forpligter vi os til at integrere disse 6 principper i vores investeringsproces:

 1. Integrere ESG-forhold i investeringsanalyser og beslutningstagningsprocesser
 2. Udøve aktivt ejerskab og integrere ESG-forhold i ejerskabspolitikker og i operationel håndtering af investeringer
 3. Søge relevant informationsniveau om ESG-forhold hos de enheder, vi investerer i
 4. Fremme accept og implementering af principperne i investeringsbranchen
 5. Samarbejde om at øge vores effektivitet i implementeringen af principperne
 6. Rapportere om vores aktiviteter og fremdrift i forhold til at implementere principperne

Få mere information om principperne på unpri.org

Vi arbejder aktivt med ansvarlige investeringer. Dialog og samarbejde med de virksomheder, vi investerer i, er den bedste måde at påvirke og ændre virksomhedernes adfærd på. Fjerner vi dem fra vores portefølje, er vi helt afskåret fra indflydelse – og andre investorer med en anden etiske standard vil stå bag selskaberne.

For at sikre en struktureret analyseproces og det bedst mulige beslutningsgrundlag for investering og eventuel eksklusion har vi indgået aftale med ISS-Ethix, som er en international anerkendt leverandør af ydelser inden for ansvarlig investering.

Vi ønsker ikke at investere i følgende:

 • Producenter af biologiske våben
 • Kemiske våbenproducenter
 • Selskaber, der producerer landminer, klyngebomber og atombomber
 • Selskaber som hvor mere end 30% af omsætningen stammer fra udvinding eller salg af kul
 • Statsobligationer udstedt af regeringer, som generelt er udsat for brede sanktioner

Vi har gennem tiden ekskluderet en lang række andre selskaber, som ikke har efterlevet vores standarder for ansvarlig virksomhedsførelse.

Vores porteføljer er åbne. Vi oplyser, hvilke selskaber vi har været i dialog med, hvor mange afstemninger vi deltager i, samt - naturligvis - de selskaber vi investerer i.

Se den samlede liste her: Aktielisten