Forebyg og håndter krænkelser

Krænkende adfærd er uacceptabelt. Medarbejdere og ledere har et ansvar for at hjælpe hinanden. Det betyder, at det er et fælles ansvar, at en mistanke om – eller konkrete eksempler på mobning og chikane bliver stoppet. Krænkende adfærd kan foregå på flere måder og være åbenlyst eller diskret. Det er uden betydning, om handlingerne er et udtryk for ubetænksomhed eller et bevidst ønske om at krænke. Det centrale er personens oplevelse af handlinger, som værende krænkende.

Tre pensionsrådgivere har en samtale over en kop kaffe på en altan i København

Du kan sikre et godt arbejdsmiljø

Engager dig i det sociale samvær, der er i din afdeling. Et stærkere sammenhold og forståelse for hinanden, er en god måde at forebygge krænkende adfærd. Det er nemmere at mobbe en person, der ikke opleves som en del af gruppen eller teamet. Imidlertid er det også vigtigt at koble helt af, når du ikke er på arbejde. Tag vare på dit helbred. Pas på dit sociale liv, din motion, søvn og dit gode humør. Det er nemmere at have overskud og være en god kollega og sige fra, når du trives godt i din hverdag.

Måder at bidrage til et godt arbejdsmiljø

Velliv ikon - håndtryk

Bidrag til en god stemning

Den gode stemning er alles ansvar. Husk alle og hils på alle. Vær saglig og forhold dig til opgaven, ikke personen.
Velliv ikon - taleboble

Plads til sjove/hurtige bemærkninger

Men det forudsætter, at du har en fornemmelse for andres grænser. Har du det? Lær dine kollegaer bedre at kende som den person, de er.
Velliv ikon, plaster, sundhed

Sig fra, hvis du oplever krænkelser

Ikke bare på egne, men også på andres vegne. Hvis du oplever nogen blive talt ned til eller ydmyget. Er det svært, bør du gå til din nærmeste leder.
To pensionsrådgivere kigger på hinanden, mens de sidder ved en computer

Håndter krænkende adfærd

Hvis du som leder skal håndtere krænkende adfærd, er det vigtigt at tage sagen alvorligt. Det er også vigtigt, at du ikke tager nogens parti, selvom dine medarbejdere ofte vil gøre det. Hvis du derimod udviser  retfærdighed, vinder du troværdighed og dermed virkning som leder. Det bedste tip til at arbejde med en medarbejder der føler sig krænket, er ved at tage samtalen én til en. Konsultér evt. HR eller andre ressourcepersoner inden samtalen. Yderligere er det også en god ide med flere samtaler, både med krænkede og krænker. Dog er det sjældent en god idé at kalde de forskellige personer sammen og få talt ud om sagerne.

Sig fra som medarbejder

Oplever du at dine grænser bliver overskredet, er det vigtigt, du siger fra med det samme. Du skal reagere og sige fra med det samme, for jo længere tid du udsættes for systematiske krænkelser, des mere usikker kan du også blive på dig selv, så det bliver sværere og sværere for dig at håndtere situationen. Dog er det også vigtigt at pointere, at grænseoverskridelser ofte er kiksede forsøg på at lære dig noget eller forsøg på at være charmerende eller sjov, men det er afgørende, hvordan du oplever situationen, og derfor er du altid i din gode ret til at sige fra.

Vælg område
Til leder: Forebyg og håndter krænkende adfærd
Til medarbejdere: Fokus på krænkende adfærd