Torsdag holder vi lukket på telefonerne kl. 14:15. Vi sidder klar igen kl. 09:00 fredag.

Samfundsansvar

Med penge følger ansvar. Vi tager et socialt og samfundsmæssigt ansvar.

Persondata
Som kunde har du krav på beskyttelse af dine personoplysninger. Vi følger den europæiske databeskyttelsesforordning og de nationale regler på området.
Persondata
God skik
Nyt regelsæt om etisk forretningsdrift (god skik) stiller bl.a. krav til forsikringsselskabernes oplysningspligt.
God skik
Ansvarlige investeringer
Læs om, hvordan vi arbejder med ansvarlig investering i Velliv
Ansvarlige investeringer
Rapport om samfundsansvar (CSR)
Denne rapport beskriver vores aktive bidrag til det samfund, som vi er en del af – og som vi lever i hver eneste dag.
Rapport om samfundsansvar 2019
Redegørelse
Bedst mulige afkast på en ansvarlig vis. Denne redegørelse omhandler vores aktiviteter for kalenderåret 2018.
Redegørelse for aktivt ejerskab 2018
Aktielisten
Velliv arbejder aktivt med ansvarlige investeringer, og vi tror på, at aktivt ejerskab via dialog og samarbejde med de virksomheder, vi investerer i, er den bedste måde at påvirke og ændre virksomhedernes adfærd på.
Aktieliste
Tilslutning til skattekodeks
Skattekodeks