Kursværn - hvis du flytter eller ophæver din opsparing

Kursværn betyder, at kunder, der vælger at ophæve eller flytte deres pensionsopsparing (herunder også i forbindelse med jobskifte), skal betale en vis procentdel af deres opsparing. Kursværnet gælder kun pensionsopsparinger i gennemsnitsrenteprodukter. Hvis du ophæver eller flytter din pensionsopsparing med gennemsnitsrente, skal du betale kursværn, for at de tilbageblevne kunder ikke skal komme til at betale din andel af regningen for det tab, selskabet har lidt på kundernes opsparing.

Jeg vil gerne flytte min ordning til jer – er det en god ide?

Hvis din opsparing er omfattet af kursværn, så lad den stå, indtil kursværnet bliver hævet igen. Indtil da kan du dog sagtens flytte dine fremtidige indbetalinger. 

Dine fremtidige indbetalinger bliver nemlig også omfattet af kursværnet. Det betyder populært sagt, at de 100 kroner, du indbetaler om mandagen afhængig af selskab, kun er 85-95 kroner værd om tirsdagen. De fælles reserver er tabt og skal bygges op igen. Værdien af kundernes opsparinger er blevet mindre værd end værdien af de fremtidige udbetalinger. Dine fremtidige indbetalinger vil bidrage til at bygge de fælles reserver op, og det begrænser evnen til at give en høj kontorente i de kommende år. 

Det vil derimod være en fordel at lade din nuværende opsparing blive stående, indtil kursværnet er fjernet igen, idet du ellers vil miste 5-15 procent af din opsparing her og nu. Vi foreslår, at du gør papirarbejdet færdigt nu, så vi kan sørge for at overføre opsparingen, når kursværnet bliver ophævet.

Hvad hvis jeg gerne vil investere mere i aktier lige nu, fordi jeg vurderer aktiekurserne er historisk lave?

Det er muligt at betale kursværnet for at komme ud af gennemsnitsrente i dit nuværende selskab og flytte pengene til et markedsrenteprodukt i Velliv, hvis du selv vurderer, at det ud fra et langsigtet perspektiv er attraktivt.

Jeg har allerede bedt jer om at flytte min pensionsordning fra et selskab, der nu har indført kursværn. Hvad sker der nu?

Vi sender dig et brev, så vi kan aftale, hvad vi skal gøre. Du får mulighed for at vælge mellem følgende muligheder:

  • Overførslen skal ikke ske nu, fordi ordningen er omfattet af kursværn. Du giver Velliv tilladelse til, at værdien af ordningen overføres, hvis kursværnet ophæves inden for 36 måneder.
  • Overførslen skal ikke ske, fordi ordningen er omfattet af kursværn.
  • Overførslen skal ske nu, selvom ordningen er omfattet af kursværn.
  • Overførslen skal ske nu, fordi ordningen ikke er omfattet af kursværn.

Hvornår ophæver selskaberne kursværnet igen?

Der er kursværn, så længe markedsværdien af aktiverne i den rentegruppe, som ordningen tilhører (aktier, obligationer m.v.) er lavere end værdien af hensættelserne til dækning af kundernes pensioner. Med de store bevægelser på aktie- og obligationsmarkederne, som vi har set i de sidste år, er det vanskeligt at vurdere, hvor længe det enkelte selskab er nødt til at opretholde kursværnet.

Hvis jeg flytter min pensionsordning, der er omfattet af kursværn, har jeg så mistet reduktionen i min opsparing for altid, eller får jeg dem igen senere?

Ja, du mister det beløb, som dit nuværende selskab trækker i kursværn, hvis du flytter pensionsordningen. Men husk, at du kan nøjes med at flytte dine fremtidige indbetalinger, men lade din nuværende opsparing blive stående, indtil kursværnet bliver fjernet igen.

Hvordan ved jeg, om den ordning jeg gerne vil flytte til jer, er omfattet af kursværn?

Ring til selskabet og få besked om, hvorvidt din pensionsordning er omfattet af kursværn.

Kan jeg flytte mine fremtidige indbetalinger og vente med at flytte min opsparing, til kursværnet er ophævet?

Ja, det kan du sagtens.

Det betyder, at pensionsordningen i dit gamle selskab bliver ændret til en ordning uden indbetaling (en fripolice). Det koster typisk et gebyr på 81 kr. om måneden. Vi kan ikke tilbyde at dække omkostningerne til dette gebyr.

Kan jeg flytte den ordning, jeg har hos jer?

Ja, i Velliv har vi ikke indført kursværn. Du kan frit flytte din ordning til et andet selskab, hvis du ønsker det. 

Det er ikke en god ide at flytte dine pensionsmidler til et selskab, der har kursværn. Du kan ikke få midlerne ud igen, uden at du skal betale kursværnet. Kursværn er udtryk for, at selskabet mangler bonusreserver for at kunne opfylde sine forpligtigelser over for kunderne. Reserverne skal bygges op igen, inden der bliver mulighed for at give en højere kontorente til kunderne. Derfor er det fornuftigt at lade pengene stå hos os.