Vi indbetaler til din pension, hvis du mister erhvervsevnen

Du får tryghed for, at der bliver indbetalt til din pension, hvis du ikke kan arbejde pga. sygdom eller en ulykke. Vi klarer indbetalingerne, og du kan i stedet koncentrere dig om at få hverdagen til at glide.

Overblik

Med fritagelse for indbetaling (præmiefritagelse) holder du gang i din pensionsopsparing gennem hele den aftalte indbetalingsperiode.

Du får:

  • Fritagelse for indbetaling ved mistet erhvervsevne (⅓ eller derunder)
  • En enkel forsikring som integreret del af din pensionsordning
  • Tryghed om din fremtidige økonomi


Fakta

Dit helbred har betydning, når du opretter forsikringen. Ofte er fritagelse for indbetaling en del af en forsikringspakke i din pensionsordning, hvor vi indhenter helbredsoplysninger samlet.

Hvis din erhvervsevne reduceres til en tredjedel (i visse aftaler er det halvdelen) eller mindre på grund af sygdom eller ulykke, indbetaler vi til din pension for dig. 

Der kan være krav om, at du har et indtægtstab og ikke fortsat modtager din hidtidige løn. Dette fremgår af dine forsikringsbetingelser.

Vi overtager typisk indbetalingerne den 1. måneden efter, at du har været syg i 3 måneder. Dette kaldes en karensperiode. Enkelte ordninger har en karensperiode på 6 eller 12 måneder.

Vi indbetaler til din pension indtil din erhvervsevne er tilstrækkeligt genvundet - eller når det aftalte præmieophørstidspunkt er nået. Uanset om du er kommet i arbejde eller ej.

Log på for at se, om du allerede har fritagelse for indbetaling som del af din pensionsordning - det har 90 % af vores kunder.

Kontakt os, hvis du har brug for vejledning.