Forebyggelse af stress på arbejdspladsen

I Vellivs gratis materiale kan I få hjælp til hvordan I som virksomhed kan arbejde med at forebygge stress. For arbejdspladsen er et centralt sted for denne forebyggelse – uanset om stressen skyldes private eller arbejdsrelaterede forhold. Stress vil nemlig ofte vise sig på arbejdspladsen, og her kan I hjælpes ad med at finde bæredygtige løsninger. Vellivs samling af værktøjer til forebyggelse af stress på arbejdspladsen indeholder både viden, eksempler og konkrete handlinger, I kan foretage for at håndtere stress, og vi giver dig en vejledning i hvordan du anvender materialerne. Du kan hente hele materialesættet nederst på siden.

Stressværktøjer til ledere og medarbejdere

Både ledere og medarbejdere får udleveret værktøjer med information, der kan hjælpe jer med at identificere stress-signaler og idéer til konkrete tiltag, I kan gøre for at håndtere stress-situationer på arbejdspladsen og forebygge at de opstår.

 

 

To pensionsrådgivere kigger på hinanden, mens de sidder ved en computer

Dialog skaber forståelse

Materialesættet indeholder også to sæt dialogkort: et til ledere og et til medarbejdere. Kortene beskriver realistiske scenarier og dilemmaer og sikrer at I får bragt hæfternes pointer i spil gennem dialog.

Hvad får I ud af at arbejde med dialogkortene?

 • I bliver mere opmærksomme på, hvordan stress kan komme til udtryk.
 • I kan få ideer til, hvad I kan gøre i stressfyldte situationer.
 • I kan nedbryde den tabuisering, der ofte findes i forhold til stress.
 • I kan få aftalt tydelige, fælles retningslinjer og handlingsstrategier.

Du kan hente og se nærmere på dialog-kortene, og få en vejledning i, hvordan de bruges herunder.

Vælg område
Dialogkort Ledere
Dialogkort Medarbejdere
Spilleregler Ledere
Spilleregler Medarbejdere
En Levende Stresspolitik Eksempel
10 Gode Stressråd Til Ledere
5 Gode Stressråd Til Medarbejdere

Hent alle materialer samlet

Du kan også hente hele sundhedskonceptet til forebyggelse af stress på arbejdspladsen samlet i en zip-pakke.

 

Sådan kommer I godt i gang

Start med lederne

Det er en fordel, hvis lederne er klædt godt på inden processen går i gang. Derfor foreslår vi at starte der.

 • Fortæl ledergruppen om indsatsen. Det kan enten være på et møde eller via mail.
 • Lederne inviteres til et møde, hvor de arbejder med dialogkortene. De skal på forhånd have læst hæftet til lederne.
 • Lederne mødes og taler om de forskellige ledelsesrelevante dilemmaer.
 • Lederne runder af med at drøfte, om der er konkrete tiltag, de kan iværksætte individuelt, på afdelingsniveau eller organisatorisk generelt.
 • Det kan være betydningsfuldt, at øverste leder melder ud, hvor vigtigt området er for arbejdspladsen, og tydeligt udtrykker sin opbakning til at lederne prioriterer indsatsen.

 

Hvad kan du, som leder, gøre for at fremme trivsel og forebygge stress i din afdeling?

 • 1. Pas godt på dig selv

  Som leder viser du vejen ved selv at forebygge og tage hånd om egen stress i hverdagen. En leder i balance er mere opmærksom og nærværende.

 • 2. Bryd tabuer - tal åbent om stress

  Vi kan ikke handle på det, vi ikke kan tale om. Tal åbent om trivsel og stress i gruppen og med den enkelte.

 • 3. Respekter, at forandring skaber tvivl

  Du kan forebygge usikkerhed og ængstelse med relevant information om, hvad der er i vente. Forudsigelighed skaber tryghed. Husk at give plads og tid til den tvivl, forandringer ofte medfører.

 • 4. Vær anerkendende og giv social støtte

  Din opbakning som leder kan minimere stress-belastningen i pressede perioder. At blive set, forstået og respekteret af ledelse og kolleger er vigtig for den enkeltes motivation og engagement.

 • 5. Inddrag medarbejderen

  Kend dine medarbejdere. På den måde kan du bedre afstemme kompetencer og opgaver i dialog med den enkelte. Vi trives bedst, når vi oplever at have indflydelse på vores situation, og føler, at vi kan honorere de krav, der stilles.

 • 6. Husk tydelige mål og fejring af hverdagens sejre

  Følelsen af at rykke nærmere målet, og at kunne se udviklingsmuligheder, giver tro på fremtiden, hvilket er en vigtig trivselsfaktor. Vær derfor tydelig og troværdig om mål og forventninger, og husk at fejre succeserne undervejs.

 • 7. Hav til stadighed fokus på trivsel

  Medarbejdernes trivsel er et strategisk indsatsområde. Kend både forudsætningerne for trivsel og symptomerne på stress. Lad trivsel være et fast punkt på dagsordenen.

Hvad kan du gøre, hvis en medarbejder viser tegn på stress?

Sørg for at have et beredskab. Kend din rolle, muligheder og begrænsninger. Søg råd, hvis du er tvivl.

Reager, hvis en medarbejder opfører sig anderledes. Forvent ikke, at det går over, eller at andre tager affære. Skab tid og rum til en fortrolig dialog. Tilbyd professionel hjælp i tide – evt. via jeres sundhedsforsikring.

Prioritering af opgaver, aflastning, nedsat tid sygemelding? Tilstræb åbenhed, hvis en medarbejder sygemeldes, men respekter den enkeltes ønsker. Vær tilgængelig, støt op om aftaler og vær omhyggelig med tilrettelæggelse af en tryg tilbagevenden.

Tag temperaturen på dit stressniveau

Med 5 spørgsmål udviklet af WHO (WHO-5), suppleret med et par andre spørgsmål, kan du tage temperaturen på dit stress-niveau. Testen kan samlet set give dig en indikation på, hvordan du trives i hverdagen.