Godt nyt for afkastet resten af året

13-12-2019

Brexit usikkerheden falder og lysere udsigter for en handelsaftale mellem USA og Kina.

Ved chefstrateg Henrik Henriksen.

Brexit usikkerheden falder – for en stund
Den klare sejr til de konservative betyder at premierminister Boris Johnson nu kan få sin Brexit strategi vedtaget i parlamentet, og at Storbritannien formelt kan vedtage deres udtræden af EU ved udgangen af januar 2020. Det reducerer for en stund usikkerheden og understøtter væksten i UK og britiske aktiver. Men alle problemer er langtfra løst, for derefter udestår endnu en lang og besværlig række af forhandlinger med EU om de fremtidige regler for samhandel mellem UK og EU på den anden side af 2020. De forhandlinger skal i princippet være afsluttet inden udgangen af 2020 - medmindre UK søger om en forlængelse – og erfaringer med andre handelsaftaler peger på, at sådanne aftaler typisk tager adskillige år om at falde på plads. Uden en aftale eller en forlængelse vil vi få et meget hårdt brexit den 31. december 2020.

For EU er det positivt at det nu ser ud til at man har en forhandlingspartner, der har et klart mandat og kan få en fremtidig frihandelsaftale igennem det britiske parlament. Til gengæld må vi forvente, at udmeldingerne og retorikken bliver hårde fra begge sider i de fremtidige forhandlinger, og at det kan lægge en dæmper på væksten især i UK, men også fortsat have negative afsmittende effekter på væksten i EU.

Positive effekter for den britiske økonomi på den korte bane
Vedtages Boris Johnson Brexitaftale, vil det for en stund reducere usikkerheden, og det kan give et mindre løft i investeringer og vækst. Virksomhederne har på det seneste været meget tilbageholdende med at investere. Usikkerheden om en kommende frihandelsaftale med EU, som uden konkurrence er UK’s største samhandelspartner, vil dog også fremadrettet lægge en dæmper på investeringerne. Væksten kan også få et løft fra den mere ekspansive finanspolitik, som Boris Johnson har lovet. Det betyder dog også, at der ikke umiddelbart er udsigt til en lempelse af pengepolitikken – medmindre vækstudsigterne atter forværres.

Henrik Henriksen på trapperne i Velliv kigger på sin telefon

Også positive konsekvenser for det europæiske aktiemarked
Risiko for et No-deal scenarium er reduceret med den klare valgsejr til de konservative. Det er positivt for britiske aktiver, men har også positive implikationer for det bredere europæiske aktiemarked. Der har været en generel opfattelse af, at den politiske usikkerhed i Europa er højere end i resten af verden, og en reduktion af usikkerheden om Brexit kan få investorerne til at se Europa i et lidt mindre negativt lys.

Der har været et massivt outflow af investeringer i britiske aktier fra udenlandske investorer. Britiske aktier er billige målt ved traditionelle nøgletal. Det samme gælder det britiske pund om end UK’s betydelige underskud på handelsbalancen sætter et vis spørgsmåls tegn ved hvor meget pundet kan styrkes som følge af de konservatives valgsejr. Ekspansiv finanspolitik og stigende reallønninger vil understøtte væksten og britiske aktiver fremadrettet.

Rygter om en ”Fase 1” handelsaftale mellem USA og Kina
Rygterne om at en ”Fase 1” handelsaftale mellem USA og Kina er faldet på plads, tiltager i styrke. Hvis det er tilfældet, vil det medvirke til at nedbringe usikkerheden på de finansielle markeder. Frygten for en handelskrig har været den største bekymring for investorerne i mere end 18 måneder, hvor de har set Trump lægge gradvist flere afgifter på kinesiske varer. Spørgsmålet er, hvor omfattende aftalen er, herunder i hvilket omfang allerede eksisterende toldsatser vil blive fjernet.

Trump har her op til præsidentvalget i november 2020 et stort incitament til at understøtte amerikansk økonomi – og herunder undgå at handelskrigen med Kina eskalerer. Amerikanerne skulle jo nødigt opleve, at en række varer som computere, mobiltelefoner, legetøj mv. pludselig stiger markant i pris. Økonomien og arbejdsmarkedet spiller en stor rolle for amerikanerne: Der er ikke mange modne samfund, hvor forskellen på at være i arbejde og arbejdsløs, er større end i USA, bl.a. pga. deres sundhedssystem.

Økonomien er det område, hvor Trump står stærkest i forhold til vælgerne, og hvor han har chancen for at tiltrække midtervælgere, der ikke nødvendigvis er begejstrede for ham som person.  Trump har alle incitamenter til at gå til valg med en stærk økonomi – og dermed også til at indgå en Fase 1 handelsaftale med Kina. Kina ønsker på deres side at understøtte væksten i økonomien, er ukomfortable ved udsigten til evt. at skulle forhandle med en demokratisk præsident der formentlig vil agere mindre pragmatiske og mere ideologisk end Trump.

En neddrosling af handelskrigen og et genvalg af Trump er to forbundne størrelser. Sejren til de konservative og en Fase 1 handelsaftale vil begge bidrage til – for en stund – at nedbringe usikkerheden på de finansielle markeder og understøtte væksten.