Kort om skat - Beskatning i udlandet og Danmark

Hvad der bedst kan betale sig at gøre med din pensionsordning, afhænger som hovedregel af, hvordan du bliver beskattet, mens du er udstationeret.

1. Beskatning i udlandet og Danmark

især hvis du skal bo i udlandet i længere tid.

Pensionsordningen ændres til en pensionsordning uden fradragsret, da du som skattepligtig i udlandet alligevel ikke har glæde af de danske fradragsregler. Og når du ikke har haft fradrag for indbetalingerne, skal du heller ikke betale skat af udbetalingerne, når du kommer dertil.

Princippet om, at man i Danmark beskattes af udbetalingerne fra en pensionsordning, hvis man har haft fradrag for indbetalingerne, er pr. 1. januar 2010 udvidet til også at omfatte indbetalinger, man har haft fradrag for i udlandet.

Derfor anbefaler vi, at du ikke benytter evt. fradragsret for dine pensionsindbetalinger i det land, du er udstationeret i, og at indbetalingerne ikke trækkes af din løn, inden der trækkes skat.

Dokumentation

Det kan være nødvendigt at dokumentere, at du ikke har haft fradrag, mens du var udstationeret – ellers kommer du alligevel til at betale skat af udbetalingerne.

Vi anbefaler, at du bruger en revisionserklæring, som du kan finde på www.skat.dk (gå ind under Borger – Blanketter og hent blanket 07.062). Du kan også vælge at få dokumentationen fra skattemyndighederne i det land, du er udstationeret i.

2. Beskatning i Danmark

- især hvis du skal bo i udlandet i kortere tid.

Pensionsordningen bevares uændret, da du stadig er skattepligtig i Danmark og derfor fortsat kan udnytte fradragsretten ved indbetalinger.

3. Bliv fritaget for skat af pensionsafkast

Alle, der indbetaler til en pensionsordning, betaler 15,3 pct. skat af afkastet på pensionsordningen. Skatten opkræves hos pensionsselskabet, som hvert år giver dig besked om, hvor meget der er betalt.

Når du bor i udlandet, kan du søge Skattestyrelsen om fritagelse for at betale denne skat. Du skal bruge en ansøgningsblanket fra Skat. Hvis du opfylder betingelserne, får du en fritagelseserklæring, som du skal sende til os.

Husk, at du har pligt til at give os besked, når du flytter hjem til Danmark igen.