Udstationering - Husk din pension inden din nye tilværelse

En udstationering betyder ofte store omvæltninger. Der er mange forhold, der skal undersøges, inden du kan begynde din tilværelse i det nye land. Et af spørgsmålene er, hvad der skal ske med din pensionsordning, som du har i Velliv gennem din arbejdsgiver. Det kan vi hjælpe dig med.


Rådgivningen sker i samarbejde med dig, din arbejdsgiver, os og eventuelle øvrige rådgivere.

Hvis du har brug for specifik viden om forholdene i udstationeringslandet, bør du kontakte en uafhængig rådgiver i udstationeringslandet, Skattestyrelsen, Udbetaling Danmark, din advokat og/eller revisor.

Hvad sker der med din pensionsordning?

Når du bliver udstationeret, har du to muligheder. Du vælger selv, men ændringen skal ske via din arbejdsgiver.

Dine muligheder er:

Din pensionsordning bliver ikke ændret.

Hvis du udstationeres i en kortere periode (op til 183 dage) kan det ofte betale sig, at dine indbetalinger fortsætter, og at vi ikke ændrer på din pensionsordning.

Din pensionsordning ændres til en præmiefri ordning, og vi opretter en pensionsordning uden fradragsret.

Hvis du udstationeres i en længere periode, er den bedste løsning oftest, at din arbejdsgiver inden udrejsen stopper med at indbetale på din nuværende pensionsordning. De skattemæssige fordele er typisk ikke til stede, mens du er udstationeret.

I stedet kan din arbejdsgiver indbetale til en pensionsordning uden fradragsret. Det hedder en § 53A ordning.

Så vidt det er muligt får du samme forsikringer, som du havde før. Men fordi du ikke får fradrag for indbetalingerne, er udbetalinger skattefri.

Hvad skal du tænke på?

Mens du er udstationeret, kan der ske ting, der påvirker din pensionsordning. Det kan for eksempel være, at du flytter til et andet land, at din udstationeringsperiode ændrer sig eller at du bliver gift eller skilt.

Det er vigtigt, at du eller din arbejdsgiver så kontakter os og eventuelle andre rådgivere, da det kan have betydning for dine pensions- og skattemæssige forhold. Så kan din pensionsordning bliver justeret, hvis der er behov for det.

Inden du vender hjem

Allerede før du rejser hjem, er det vigtigt at finde ud af, hvad der nu skal ske med din pensionsordning. Din skattemæssige status vil i langt de fleste tilfælde være ændret fra din første arbejdsdag i Danmark. Når du vender hjem, afhænger dine muligheder af, hvad du valgte, da du rejste ud:

  • Din pensionsordning blev ikke ændret
    Din ordning fortsætter nu uden ændringer.

  • Din pensionsordning blev ændret til en præmiefri ordning, og vi oprettede en pensionsordning uden fradragsret
    Du får nu igen en fradragsberettiget pensionsordning gennem din arbejdsgiver med de samme forsikringsdækninger, som du har haft indtil nu.

Vi anbefaler, at du indgår en aftale med din arbejdsgiver om at tilbagekøbe den pensionsordning, som du indbetalte til, mens du var udstationeret.

Samtidigt indbetaler du ekstra på din pensionsordning, så du over en aftalt periode indbetaler det beløb, der efter skat svarer til det beløb, du har fået udbetalt. Den aftalte periode kan maximalt være 24 måneder.

Du skal betale et tilbagekøbsgebyr, men du slipper for at betale månedlige administrationsomkostninger og at blive beskattet som kapitalindkomst af rente og afkast på den skattefrie ordning via din årsopgørelse.

Det er en forudsætning for tilbagekøbet af pensionsordningen, at du indsender en kopi af gyldigt billede-ID (pas eller kørekort), og at du udfylder og indsender en Kend din kunde blanket.

Baggrunden for dette er, at Velliv er forpligtet til at yde sit bidrag til at forhindre bl.a. international kriminalitet og hvidvaskning af penge.

Udstationeres igen?

Hvis du har planer om at blive udstationeret igen, skal du være opmærksom på, om du når at indbetale tilbagekøbet inden, du rejser ud igen.

Hvis de ekstra indbetalinger på din pensionsordning udgør mere end 20 pct. af lønnen, kan du blive efterbeskattet af beløbet, hvis din skattepligt til Danmark ophører, inden der er gået 5 år (fra forhøjelsen). Det er derfor en god idé at undersøge dette med Skattestyrelsen, inden du eventuelt rejser ud igen.

Har du spørgsmål

Du er altid velkommen til at kontakte din virksomheds kontaktperson i Velliv.

Hvis du ikke ved, hvem din kontaktperson er, kan du spørge din arbejdsgiver. Du kan også ringe til vores rådgivningscenter på 70 33 99 99.