Ansvarlige investeringer og bæredygtighed

Hos Velliv tager vi ansvar for den verden, vi er en del af. Ansvarlige investeringer og samfundsansvar er temaer, der fylder meget for os og for vores kunder. Vi har en ambitiøs agenda, hvor vi løbende øger kravene til, hvad vi vil og ikke vil investere i, og vi arbejder målrettet med aktivt ejerskab i de selskaber, vi investerer i.  Vi tror på, at vi kan bidrage til en mere bæredygtig verden, der hviler på internationale principper for samfundsansvar samt at høje langsigtede afkast kan kombineres med respekt for miljø og samfund. På disse sider kan du læse mere om vores arbejde med ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab.

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Med udgangspunkt i et nyt regelsæt fra EU om bæredygtig finansiering skal Velliv og andre finansielle virksomheder dokumentere og oplyse, hvordan vi hver især arbejder med bæredygtighed. Regelsættet fra EU skal være med til at sikre grøn omstilling af den europæiske økonomi og sætte rammen for fælles definitioner af bæredygtighed hos finansielle virksomheder.

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger i Velliv

Vores politik for ansvarlige investeringer

Vi har som målsætning, at vores investeringer skal skabe det bedst mulige afkast til dig. Samtidig skal vores kunder have tillid til, at deres opsparing investeres under hensyntagen til blandt andet menneskerettigheder, klima og miljø, antikorruption og -bestikkelse samt god selskabsledelse. Vi tror på, at virksomheder og investorer, som udviser ansvarlighed og ordentlig opførsel, har en bedre forudsætning for at skabe gode afkast på sigt.

Læs vores politik

Aktivt ejerskab

At være en aktiv ejer indebærer, at vi løbende forholder os kritisk til, hvad vi investerer i. Aktivt ejerskab betegnes også ofte som ”engagement”, det vil sige forskellige former for direkte påvirkning, med henblik på at ændre selskabets adfærd. Gennem eksempelvis løbende dialog med selskaberne, eller i den formelle afgivelse af stemmer på selskabernes generalforsamlinger giver vi selskaberne feedback og sikre, at vores kunders interesser og forventninger kommunikeres klart til selskabernes ledelse.

Læs mere om vores arbejde med aktivt ejerskab

Vores samarbejde med andre investorer

I Velliv har vi tilsluttet os flere klimaorienterede investorsamarbejder, fx IIGCC og Climate Action 100+, hvis formål er at bidrage til, at de selskaber vi investerer i, sammen med andre store investorer, følger den grønne omstilling og arbejder for at reducere deres CO2 udledning.

Se vores investorsamarbejde

Vores holdninger

udvalgte områder har vi konkrete holdninger i forhold til hvilke aktiver, vi ønsker at investere i. Holdningerne supplerer de internationale principper og retningslinjer, som Vellivs politik for ansvarlige investeringer i øvrigt tager udgangspunkt i.

Se holdningerne

Gør en verden til forskel med din pensionsopsparing

Du kan vælge opsparingsprofilen VækstPension Aftryk, der har særligt fokus på investeringernes miljø- og samfundsmæssige aftryk, hvilket vi mener, er i tråd med FNs Verdensmål. VækstPension Aftryk tilvælger primært investeringer i ”ESG best-in-class fonde”, ”etiske fonde”, ”bæredygtighedsfonde”, ”grønne obligationer” og ”impact fonde”. Dvs. fonde, hvor de underliggende aktiver forventes at have de bedste forudsætninger for at skabe det bedst mulige aftryk på samfund og miljø. ​

Læs mere om VækstPension Aftryk