Ansvarlige investeringer og bæredygtighed

Hos Velliv tager vi ansvar for den verden, vi er en del af. Ansvarlige investeringer og samfundsansvar er temaer, der fylder meget for os og for vores kunder. Vi har en ambitiøs agenda, hvor vi løbende øger kravene til, hvad vi vil og ikke vil investere i, og vi arbejder målrettet med aktivt ejerskab i de selskaber, vi investerer i.  Vi tror på, at vi kan bidrage til en mere bæredygtig verden, der hviler på internationale principper for samfundsansvar samt at høje langsigtede afkast kan kombineres med respekt for miljø og samfund. På disse sider kan du læse mere om vores arbejde med ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab.

Forår, natur, træer, grene, blomstre

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Med udgangspunkt i et nyt regelsæt fra EU om bæredygtig finansiering skal Velliv og andre finansielle virksomheder dokumentere og oplyse, hvordan vi hver især arbejder med bæredygtighed. Regelsættet fra EU skal være med til at sikre grøn omstilling af den europæiske økonomi og sætte rammen for fælles definitioner af bæredygtighed hos finansielle virksomheder.

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger i Velliv
Mand og kvinde, hav, senior, omsorg

Vores politik for ansvarlige investeringer

Vi har som målsætning, at vores investeringer skal skabe det bedst mulige afkast til dig. Samtidig skal vores kunder have tillid til, at deres opsparing investeres under hensyntagen til blandt andet menneskerettigheder, klima og miljø, antikorruption og -bestikkelse samt god selskabsledelse. Vi tror på, at virksomheder og investorer, som udviser ansvarlighed og ordentlig opførsel, har en bedre forudsætning for at skabe gode afkast på sigt.

Læs vores politik

To kajakker på vandet en dansk sommerdag

Klima

Vi ønsker at bidrage til den grønne omstilling og til indfrielsen af Parisaftalens målsætninger. Udover at klimaforandringer udgør et stigende samfundsmæssigt problem, så medfører de også en investeringsmæssig risiko på tværs af selskaber, industrier og lande. Klimaforandringerne er en global udfordring, og i Velliv mener vi, at vi som investor bedst bidrager til løsninger i samarbejde med andre investorer. Velliv har som målsætning senest i 2050 at have en CO2-neutral investeringsportefølje. Arbejdet mod CO2-neutralitet sker gennem forpligtigende samarbejder i Paris Aligned Investment Initiative og Science Based Targets Initiative.

Læs mere her.

Tre generationer der går på en sti og holder i hånden

Aktivt ejerskab

At være en aktiv ejer indebærer, at vi løbende forholder os kritisk til, hvad vi investerer i. Aktivt ejerskab er forskellige former for forsøg på påvirkning af selskaber med henblik på, at de ændrer deres adfærd eller udvikler sig på en måde, der er mere bæredygtig. Det kan også være uhensigtsmæssige hændelser, der giver anledning til, at vi som aktiv ejer ønsker indsigt i, hvordan selskaberne forholder sig til dem, og hvordan de vil undgå, at de sker igen. Gennem eksempelvis løbende dialog med selskaberne eller ved at stemme på deres generalforsamlinger, får vi mulighed for at give vores mening til kende og påvirke dem. Det gør vi for at sikre, at vores og vores kunders interesser og forventninger kommunikeres klart til selskabernes ledelser.

Læs mere om vores arbejde med aktivt ejerskab

Mor, datter, bær, omsorg, nærvær, forår

Vores samarbejde med andre investorer

I Velliv samarbejder vi med andre investorer for at maksimere vores indflydelse på selskaber og beslutningstagere og samtidig sikre, at vi selv benytter best practice. Det sker f.eks. via medlemskab af IIGCC i udførelsen af det aktive ejerskab og tilslutning til Science Based Targets Initiative i arbejdet for at fremme den grønne omstilling.

Se vores investorsamarbejde

Kvinde, blomster, vander, have, pension, forsikring, fritid, mental sundhed, senior, seniorliv

Vores holdninger

udvalgte områder har vi konkrete holdninger i forhold til hvilke aktiver, vi ønsker at investere i. Holdningerne supplerer de internationale principper og retningslinjer, som Vellivs politik for ansvarlige investeringer i øvrigt tager udgangspunkt i.

Se holdningerne

Forår, natur, træer, grene, blomstre

Gør en verden til forskel med din pensionsopsparing

Du kan vælge opsparingsprofilen VækstPension Aftryk, der har særligt fokus på investeringernes miljø- og samfundsmæssige aftryk, hvilket vi mener, er i tråd med FNs Verdensmål. VækstPension Aftryk tilvælger primært investeringer i ”ESG best-in-class fonde”, ”etiske fonde”, ”bæredygtighedsfonde”, ”grønne obligationer” og ”impact fonde”. Dvs. fonde, hvor de underliggende aktiver forventes at have de bedste forudsætninger for at skabe det bedst mulige aftryk på samfund og miljø. ​

Læs mere om VækstPension Aftryk