Ansvarlige investeringer

Hos Velliv tager vi ansvar for den verden, vi er en del af. Ansvarlige investeringer og samfundsansvar er temaer, der fylder meget for os og for vores kunder. Vi har en ambitiøs agenda, hvor vi løbende øger kravene til, hvad vi vil og ikke vil investere i, og vi arbejder målrettet med aktivt ejerskab i de selskaber, vi investerer i.  Vi tror på, at vi kan bidrage til en mere bæredygtig verden, der hviler på internationale principper for samfundsansvar samt at høje langsigtede afkast kan kombineres med respekt for miljø og samfund. På disse sider kan du læse mere om vores arbejde med ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab.

Vores politik for ansvarlige investeringer

Vi har som målsætning, at vores investeringer skal skabe det bedst mulige afkast til dig. Samtidig skal vores kunder have tillid til, at deres opsparing investeres under hensyntagen til blandt andet menneskerettigheder, klima og miljø, antikorruption og -bestikkelse samt god selskabsledelse. Vi tror på, at virksomheder og investorer, som udviser ansvarlighed og ordentlig opførsel, har en bedre forudsætning for at skabe gode afkast på sigt.

Læs vores politik

Aktivt ejerskab

At være en aktiv ejer indebærer, at vi løbende forholder os kritisk til, hvad vi investerer i. Aktivt ejerskab betegnes også ofte som ”engagement”, det vil sige forskellige former for direkte påvirkning, med henblik på at ændre selskabets adfærd. Gennem eksempelvis løbende dialog med selskaberne, eller i den formelle afgivelse af stemmer på selskabernes generalforsamlinger giver vi selskaberne feedback og sikre, at vores kunders interesser og forventninger kommunikeres klart til selskabernes ledelse.

Læs mere om vores arbejde med aktivt ejerskab

Vores samarbejde med andre investorer

I Velliv har vi tilsluttet os flere klimaorienterede investorsamarbejder, fx IIGCC og Climate Action 100+, hvis formål er at bidrage til, at de selskaber vi investerer i, sammen med andre store investorer, følger den grønne omstilling og arbejder for at reducere deres CO2 udledning.

Se vores investorsamarbejde

Vores holdninger

udvalgte områder har vi konkrete holdninger i forhold til hvilke aktiver, vi ønsker at investere i. Holdningerne supplerer de internationale principper og retningslinjer, som Vellivs politik for ansvarlige investeringer i øvrigt tager udgangspunkt i.

Se holdningerne

Gør en verden til forskel med din pensionsopsparing

Du kan nu vælge opsparingsprofilen VækstPension Aftryk, der har særligt fokus på investeringernes miljø- og samfundsmæssige aftryk, hvilket vi mener, er i tråd med FNs Verdensmål. VækstPension Aftryk tilvælger primært investeringer i ”ESG best-in-class fonde”, ”etiske fonde”, ”bæredygtighedsfonde”, ”grønne obligationer” og ”impact fonde”. Dvs. fonde, hvor de underliggende aktiver forventes at have de bedste forudsætninger for at skabe det bedst mulige aftryk på samfund og miljø. ​

Læs mere om VækstPension Aftryk

 

Med penge følger ansvar

Som pensionsselskab tager vi et socialt og samfundsmæssigt ansvar. Vi ved, at vores investeringer har betydning for den verden, vi lever i.

              

Med penge følger ansvar

Som pensionsselskab tager vi et socialt og samfundsmæssigt ansvar. Vi ved, at vores investeringer har betydning for den verden, vi lever i.

Principper for ansvarlige investeringer

For at understrege, at vi tager ansvar og har særlig fokus på ESG i Velliv, har vi også valgt at tilslutte os det FN-støttede PRI. Derved forpligter vi os til at integrere disse 6 principper i vores investeringsproces:

 1. Integrere ESG-forhold i investeringsanalyser og beslutningstagningsprocesser
 2. Udøve aktivt ejerskab og integrere ESG-forhold i ejerskabspolitikker og i operationel håndtering af investeringer
 3. Søge relevant informationsniveau om ESG-forhold hos de enheder, vi investerer i
 4. Fremme accept og implementering af principperne i investeringsbranchen
 5. Samarbejde om at øge vores effektivitet i implementeringen af principperne
 6. Rapportere om vores aktiviteter og fremdrift i forhold til at implementere principperne

Få mere information om principperne på unpri.org

Vi arbejder aktivt med ansvarlige investeringer. Dialog og samarbejde med de virksomheder, vi investerer i, er den bedste måde at påvirke og ændre virksomhedernes adfærd på. Fjerner vi dem fra vores portefølje, er vi helt afskåret fra indflydelse – og andre investorer med en anden etiske standard vil stå bag selskaberne.

For at sikre en struktureret analyseproces og det bedst mulige beslutningsgrundlag for investering og eventuel eksklusion har vi indgået aftale med ISS-Ethix, som er en international anerkendt leverandør af ydelser inden for ansvarlig investering.

Vi ønsker ikke at investere i følgende:

 • Producenter af biologiske våben
 • Kemiske våbenproducenter
 • Selskaber, der producerer landminer, klyngebomber og atombomber
 • Selskaber som hvor mere end 30% af omsætningen stammer fra udvinding eller salg af kul
 • Statsobligationer udstedt af regeringer, som generelt er udsat for brede sanktioner

Vi har gennem tiden ekskluderet en lang række andre selskaber, som ikke har efterlevet vores standarder for ansvarlig virksomhedsførelse.

Vores porteføljer er åbne. Vi oplyser, hvilke selskaber vi har været i dialog med, hvor mange afstemninger vi deltager i, samt - naturligvis - de selskaber vi investerer i.

Se den samlede liste her: Aktielisten