Investeringer der gør en positiv forskel

I løbet af det seneste år har flere af Vellivs fonde haft fokus på såkaldte ”impact” investeringer i bæredygtige obligationer, der gør en særlig forskel for samfund og miljø – f.eks. til at støtte miljø og biodiversitet i New Zealand, sikre det sorte næsehorns bestand i Sydafrika eller senest til at sikre rent drikkevand for 2 millioner børn i Vietnam. Investeringerne er en del af din opsparing, hvis du sparer op i VækstPension Aktiv eller Aftryk

Kan det være en god investering at investere i rent drikkevand eller et næsehorn?

Ja, det kan det, hvis du spørger vores investeringseksperter i Velliv.

”Disse bæredygtige obligationer er udformet, så de udover bæredygtigt fokus også har en fornuftig afkastprofil. Det sidste er en forudsætning for, at vi – og andre investorer – vil investere i den form for kapital. Det er obligationsudstederne – typisk udviklingsbanker eller Verdensbanken – også meget bevidste om”,
fortæller Asbjørn Purup Andersen, der er porteføljeforvalter med speciale i obligationer i Vellivs investeringsafdeling.

Særlig partner til Verdensbanken

Velliv ønsker at fremme finansiering af bæredygtige formål i udviklingslande indenfor grøn omstilling, social lighed og andre bæredygtige formål, som fx biodiversitet – via enten statsobligationer eller mellemstatslige udviklingsbanker.

I løbet af det seneste år har Vellivs fokus på dette resulteret i stærke relationer til f.eks. Verdensbanken samt en række store internationale investeringsbanker og udviklingsbanker. Det har gjort, at vi i dag har opnået status som en særlig partner, hvor Velliv er med til at forme investeringerne, inden de lanceres i markedet.

Herunder kan du se nogle af de investeringer, som indgår i din opsparing i VækstPension Aktiv eller Aftryk.

Børn ved en vandkøler

300.000 vandrensere i Vietnam

En af Vellivs nyeste investeringer er ”Emission Reduction” obligationer udstedt af Verdensbanken, hvor Velliv med en investering på 162 millioner kroner var en nøgleinvestor. Her går investeringen til at udlevere 300.000 gratis vandrensere til 2 millioner børn via 8.000 vuggestuer, børnehaver, skoler og gymnasier samt plejehjem, børnehjem, psykiatriske institutioner og institutioner for handicappede i Vietnam, som i dag ikke har adgang til rent drikkevand.

Læs mere
Sort næsehorn, natur

Næsehornsobligationer

Efter COVID19 faldt turismen drastisk i Sydafrika, som medførte faldende indtægter til at sikre bestanden af sorte næsehorn. De innovative obligationer, som er den første af sin slags, bidrager med omkring 70 millioner kroner til at beskytte og øge bestanden af kritisk truede sorte næsehorn i Sydafrika. Det sker blandt andet ved at støtte to fredede områder i Sydafrika – Addo Elephant National Park og Great Fish River Nature Reserve – samt forbedre biodiversiteten der, hvor næsehornet lever.

New Zealandske statsobligationer

I november 2022 købte Velliv for ca. 120 millioner kroner grønne New Zealandske statsobligationer. Statsobligationerne er udstedt under det såkaldte ”New Zealand Sovereign Green Bond Framework” og al provenu fra statsobligationen bidrager på den ene eller anden måde til klima- eller miljøindsatser. Blandt andet går en fjerdedel af provenuet til at sikre biodiversiteten på både land og i vand i New Zealand. Det betyder fx fokus på at genoprette og beskytte ferskvandsøkosystemer samt genvinde og bevare lokalt dyreliv og plantearter.

Læs mere