Investorsamarbejde

I Velliv samarbejder vi med andre investorer, f.eks. via medlemskab af det FN støttede PRI, i udførelsen af det aktive ejerskab for at få større indflydelse og for at fremme ansvarlig investeringspraksis og derigennem også at bidrage til et sundt finansielt system.

For at understrege, at vi tager ansvar og har særlig fokus på ESG i Velliv, har vi også valgt at tilslutte os det FN-støttede PRI. Derved forpligter vi os til at integrere disse 6 principper i vores investeringsproces, og principperne er således en integreret del af vores aktive ejerskab:

  • Integrere ESG-forhold i investeringsanalyser og beslutningstagningsprocesser.
  • Udøve aktivt ejerskab og integrere ESG-forhold i ejerskabspolitikker og i operationel håndtering af investeringer.
  • Søge relevant informationsniveau om ESG-forhold hos de enheder, vi investerer i.
  • Fremme accept og implementering af principperne i investeringsbranchen.
  • Samarbejde om at øge vores effektivitet i implementeringen af principperne.
  • Rapportere om vores aktiviteter og fremdrift i forhold til at implementere principperne

Få mere information om principperne her.

I Velliv tror vi på, at vi som investorer bedst bidrager til løsninger i samarbejde med andre investorer. Derfor har vi tilsluttet os investorsammenslutningen IIGCC, og støtter derved arbejdet med at påvirke virksomheder og beslutningstagere i overgangen til en mere bæredygtig økonomi.

  • IIGCC er en platform for europæiske institutionelle investorer, der blev lanceret i 2001. IIGCC forfølger sit mål om at bidrage til en økonomi med lavt CO2-emission ved at engagere sig med investorer, virksomheder og beslutningstagere på forskellige arbejdsområder.

Få mere information om investorsamarbejdet her

I Velliv tror vi på, at vi som investorer bedst bidrager til løsninger i samarbejde med andre investorer. Derfor har vi tilsluttet os investorsammenslutningen.

Climate Action 100+.Climate Action 100+ er en investorsammenslutning under bl.a. “IIGCC” og “UNPRI”. Initiativets formål er at danne en fælles ramme for dialog med de primært 100 største ’systemiske’ udledere af drivhusgasser. Investorerne vil med afsæt i pligten til at pleje kundernes interesse (fiduciary duty) og i dialogen med selskaberne opfordre selskaberne til at:

  • Implementere en governance-struktur, hvor ansvaret for håndtering af klimarisici og muligheder forankres i bestyrelsen.
  • Reducere drivhusgasudledning i værdikæden.

Få mere information om investorsamarbejdet her

FN Global Compact, der består af 10 principper for ansvarlig forretning, fungerer som primær ramme for vores arbejde med samfundsansvar. Velliv har tilsluttet sig FN Global Compact og arbejder løbende på at integrere de ti principper i forretningen herunder også i forbindelse med vores investeringsaktiviteter.

Figur til Vellivs hjemmeside fra CSR - De ti principper i FN Global Compact

Få mere information om FN Global Compact på her.