Konkurrencebetingelser for Velliv i naturen "Naturspot"

I det omfang der i gruppen udskrives en konkurrence, sker denne på vegne af Velliv Pension & Livsforsikring A/S, medmindre andet fremgår udtrykkeligt af den udskrevne konkurrence. Konkurrencerne vil ikke være hverken sponsoreret, støttet, administreret eller på anden vis forbundet med Facebook. 

 

Udbyder af konkurrencen er: 

Velliv, Pension & Livsforsikring A/S (herefter Velliv) 

Lautrupvang 10  

2750 Ballerup 

Tlf. 70 33 99 99  

 

Konkurrencen afvikles påhttps://www.facebook.com/groups/velliv.i.naturen/ 

Sådan deltager du: 

 • Ved at uploade dit ”lod/bidrag” til dit ”hemmelige naturspot” på konkurrenceopslaget, dvs. dele dit smukke, spændende, skæve og meget gerne hemmelige favorit spot i den danske natur.  
 • Konkurrencen afvikles på Vellivs fælleskabsgruppe Velliv i naturen” på Facebook ifm. den månedlige udvælgelse af Naturspot.  
 • Konkurrencen afvikles hver måned fra den første til sidste dag i kalendermåneden, og bidrag skal modtages via kommentarsporet på konkurrenceopslaget på Facebook-gruppen Velliv i naturen i dette tidsrum.
 • Konkurrenceopslaget vil blive publiceret i gruppen mellem den 1. 5. i begyndelsen af hver måned.
 • Brugerens ”lod/bidrag” kan uploades til konkurrenceopslaget frem til den sidste dag i måneden klokken 16.
 • Det vil kun være opslag modtaget i de ovennævnte tidsrum, der vil være gyldig ”lod/bidrag” for den pågældende måneds konkurrence. Evt. opslag modtaget herefter/for sent på den relevante måneds konkurrenceopslag vil ikke være gyldige indlæg eller blive båret videre til næste måneds konkurrence.
 • Det er dog muligt at indlevere/uploade et for sent indleveret bidrag i den ene måned til den efterfølgende måneds konkurrenceopslag.
 • Velliv afvikler konkurrencerne hver måned fra 20.05.2020 frem til den 31/12-2021, hvorefter Velliv ophører med at udskrive konkurrencerne.
 • Kun personer over 18 år og bosat i Danmark kan deltage i konkurrencen.
 • Konkurrencen er ikke købsbetinget, men forudsætter medlemskab via Facebook-gruppen ”Velliv i naturen”.
 • Konkurrencen er offentlig tilgængelig, i det ´Facebook-gruppen ”Velliv i naturen” er åben for alle.
 • Deltageren kan altid fravælge sig at følge Velliv i naturen” og/eller skjule indhold og annoncer fra Velliv i naturen” eller Velliv.
 • Vinderen vælges tilfældigt af de indkomne bidrag den efterfølgende mandag i måneden efter ophør af en konkurrence, dvs. en vinder af en konkurrence afholdt i maj måned vil vælges ved lodtrækning den første mandag i juni måned og så fremdeles.
 • Vindere får efterfølgende direkte besked via opslaget i Facebook-gruppen, og såfremt det er muligt via en privat besked på Facebook.
 • Vinderen vil skulle dele kontaktoplysninger for at modtage præmien.
 • Både tidligere vindere som tidligere deltagere kan deltage løbende i konkurrencerne, da tidligere deltagelse eller vunden præmie ikke udelukker deltagelse.   

Deltagelseskrav: 

 1. Kommentere et konkurrenceopslag med dit hemmelige naturspot.
 2. Have en personlig profil på Facebook.  

 
Ved deltagelse i konkurrencen accepterer deltageren i, at Velliv må anvende de kommentarer og bidrag, som deltageren giver, til markedsføring.  

Kåring og offentliggørelse af vinder: 

 • Velliv vil internt udvælge én vinder blandt alle som har deltaget ved at kommentere på konkurrencens opslag i den pågældende måned. 
 • Vinderen vælges ved lodtrækning.
 • Vinderen offentliggøres på gruppen ”Velliv i naturen”.
 • Offentliggørelse af vinderen sker samme dag som lodtrækningen sker, dvs. den efterfølgende mandag i måneden efter ophør af en konkurrence, jf. foroven 

Afslutning af konkurrencen: 

 • Den enkelte månedskonkurrence afsluttes efter endt forløb, jf. foroven.
 • Vinderen vil blive underrettet direkte af Velliv via opslaget i Velliv i naturen” Facebook-gruppen samt hvis muligt via en privat besked på Facebook.
 • Konkurrencerne som helhed afsluttes den 31/12-2021.
 • Velliv kan, hvis ingen bidrag modtages, afslutte konkurrencen for såvel den enkelte måned som i sin helhed uden varsel og uden at udvælge yderligere vindere. Konkurrencen kan derfor ophøre før 31/12-2021.  

Præmier: 

 • Præmien er et gavekort til Friluftsland på 500 kr. (gavekortet er hverken sponseret, administreret eller på anden vis forbundet med Friluftsland – Friluftsland har dog givet accept til at udbyde et gavekort i deres navn som præmie.)  
 • Velliv kan vælge at udbyde gavekort á 500 kr. til et andet tilsvarende produkt (gavekort) – dette vil fremgå af det enkelte konkurrenceopslag.  
 • Præmien kan ikke ombyttes til kontanter eller andre produkter. 
 • Velliv påtager sig intet ansvar for skader på personer og/eller ejendom som følge af forkert brug af præmien, uagtsomhed eller andet. 
 • Præmien er sponsoreret af Velliv.
 • Velliv indestår for at lovpligtige spilafgifter mv. er afholdt.
 • Hvis en vinder ikke har mulighed for at indløse præmien efter nævnte betingelser, udtrækkes en ny vinder.
 • Gavekortet er gyldigt og kan anvendes efter de af gavekortudsteders retningslinjer, som udgangspunkt er 3 år.
 • Hvis præmien ikke kan fremsendes eller i øvrigt er uindløst/ikke afhentet, vil præmien udløbe efter 1 år, og Velliv er ikke ansvarlig for manglende indløsning af præmien, jf. de ovennævnte vilkår.
 • Præmien fremsendes så hurtigt som muligt, og vi tilstræber senest til modtagelse inden for 30 dage.
 • Udlevering af præmien vil ske efter nærmere aftale med den udtrukne vinder. 
   

Brug af personoplysninger: 

 • Velliv kan på anmodning bede deltagere og vinderen om at dokumentere, at de opfylder konkurrencebetingelserne 
 • Ved mistanke om snyd har Velliv ret til at tjekke op på og udelukke deltagere.
 • Konktaktoplysninger vil alene blive brugt til kontakt i forbindelse med konkurrencen, og vil ikke blive anvendt til andre formål.
 • Alle personlige data, som overdrages til Velliv, opbevares under sikre forhold og slettes herefter når konkurrencen er afsluttet og en vinder er kåret.

Øvrige betingelser: 

 • Velliv er ikke ansvarlig for eventuelle tastefejl. 
 • Velliv forbeholder sig til enhver tid retten til at tilpasse betingelser og procedurer for nærværende konkurrence.  
 • Velliv har ret til at udelukke brugere fra deltagelse, hvor der er mistanke om snyd eller bidrag fra falske brugere. 
   

Ved deltagelse i konkurrencen tilkendegiver deltageren at have accepteret og er indforstået med ovennævnte konkurrencebetingelser.