Kan du gå tidligere på pension?

06-06-2019

Folkepensionsalderen stiger, og muligheden for tidligere pension er måske fristende. Er du i tvivl om dine muligheder, eller har du svært ved at få et indtryk af, hvad din pensionsopsparing rækker til? Vi hjælper dig her med et overblik over, hvornår du har ret til at gå på folkepension, og om din opsparing er på rette vej.

Vellivs gode råd:

Spar op til din alderdom, så du har mulighed for at fortsætte det liv, du kender, også efter pension.

  • Vil du på pension ved folkepensionsalderen, så spar syv års løn op i din pensionsopsparing til den dag, du går på pension, og yderligere to-tre årslønninger ved siden af fx som friværdi i bolig eller frie midler.
  • Spar en halv årsløn ekstra op for hvert år, du ønsker at gå tidligere på pension.

Giver din opsparing mulighed for tidlig pension?

Du har måske mange år til pension, og synes det er vanskeligt at vurdere, hvor meget du skal have sparet op nu for at være på rette vej.

Figurerne nedenfor giver dig et pejlemærke. Find den kombination af alder og årsløn, der passer bedst til dig, og sammenlign med din nuværende opsparing. Svarer din nuværende opsparing til det viste tal for din alder og årsløn, så er du på rette vej i forhold til pension som 68-årig. Er din nuværende opsparing større, så er tidligere pension formentlig en mulighed. Er din nuværende opsparing mindre, så kan din pension have behov for en justering.

Du kan se din nuværende opsparing i Velliv i vores app eller på Netpension. Har du også pensionsopsparing andre steder, kan du få et samlet overblik på pensionsinfo.dk.

Anm.: Det forudsættes, at de nuværende indbetalinger til pension fortsætter. Beregningen er baseret på gældende lovgivning og branchens forudsætninger for beregning af pensionsprognoser. Tallene er afrundet til nærmeste 100.000 kr. 

Er du i tvivl?

Hos Velliv kigger vi løbende på din opsparing i forhold til standardanbefalingerne. Er du tilmeldt Gode Råd, kontakter vi dig, hvis det ser ud til, at der kan være behov for en justering i forhold til, om du sparer nok – eller for meget – op i forhold til vores anbefalinger.  

Vores råd bygger på, at du har mulighed for at fortsætte det liv, du kender, også efter pension.  Der kan være individuelle forhold og regler for udbetaling af din pension, og derfor anbefaler vi altid, at du bliver rådgivet af os om dine muligheder.