Kan du gå på tidlig pension?

19/03-2019

Du hører måske jævnlig snak om højere folkepensionsalder og muligheden for at gå tidligere på pension. Er du i tvivl, om dine muligheder? Her hjælper vi dig med et overblik over, hvornår du har ret til at gå på folkepension, og hvordan din opsparing ser ud i forhold til dit faktiske pensionstidspunkt, altså der hvor du vælger at gå på pension.

Hvornår kan du få folkepension?

Til at starte med – kender du din folkepensionsalder? Hvis du er i tvivl, kan du finde alderen i vores beregner ved at indtaste din fødselsdato.

Find din folkepensionsalder

Hvor meget har du opsparet indtil videre?

Alt efter hvordan din samlede opsparing ser ud, kan du have mulighed for at gå på pension i en tidligere alder end folkepensionsalderen. Du kan i vores app eller på Netpension finde din opsparing hos Velliv, og på pensionsinfo.dk får du et samlet overblik over dine opsparinger i danske pengeinstitutter og pensionsselskaber.


Hvilke muligheder har du for tidligere pension?

Hvis dine samlede opsparinger og værdier giver dig mulighed, og hvis din pensionsordning tillader tidlig udbetaling, kan du have mulighed for at gå på pensio før din folkepensionalder. Hos Velliv anbefaler vi altid, at du tager en snak med os og bliver rådgivet om dine muligheder. Men der er måder, hvor du kan tjekke, hvor solid din pensionsopsparing ser ud, i forhold til hvis du ønsker at bevare den levestandard, du har i dine indtjeningsår.

Vellivs anbefaling:

  • Den dag, du går på pension, udgør din pensionsopsparing syv års løn kombineret med anden formue (fx friværdi i bolig eller frie midler) på mellem to og tre årslønninger. Altså samlet set skal du have mellem 9-10 årslønninger. Se eksempler på beregning af årsløn i tabellen.
  • For hvert år, du ønsker at gå på pension inden din folkepensionsalder, skal du spare yderligere en halv årsløn op. Bemærk, at det er en forudsætning, at din pensionsordning tillader tidlig udbetaling.
  • Det er vilkårene for din pensionsordning, der regulerer, hvornår betingelserne for udbetaling m.v. er opfyldt. Dem finder du i Netpension. Læs mere om, på hvilket grundlag vores standardanbefalinger er beregnet her

Eksempel: Du ønsker at gå på pension, når du er 68 år

I tabellen nedenfor finder du et eksempel på, hvor meget du skal spare op, hvis du ønsker at stoppe med at arbejde som 68-årig. Beløbene tager udgangspunkt i den alder og indkomst, du har i dag. Som nævnt ovenfor, skal du på pensionstidspunktet som tommelfingerregel have sparet cirka syv års løn op, og det forudsættes også, at du på pensionstidspunktet har værdier på mellem to og tre årslønninger i friværdi i fx ejerbolig og frie midler.

Er du i tvivl om, hvordan din opsparing har det?

Er du tilmeldt Gode Råd, kigger vi løbende på din opsparing i forhold til standardanbefalingerne. Vi kontakter dig, hvis det ser ud til, at du kan have fordel af en justering.

Men du er naturligvis velkommen til at kontakte os, hvis du ikke ønsker at vente på, at vi kontakter dig. Så kigger vi på din opsparing og dine muligheder sammen med dig.