Stress

Har du travlt, eller er du stresset? Hvornår tipper balancen fra kortvarig, gavnlig stress, til en langvarig stresstilstand, som er skadelig for dig? Stress er ikke en sygdom, men en risikofaktor for sygdom. Derfor bør du reagere, hvis du oplever symptomer på langvarig stress hos dig selv eller andre.

Hvad er stress

Stress kan defineres som en tilstand af både fysisk og psykisk overbelastning. Denne belastningstilstand kan opstå hos den enkelte, når udefrakommende krav, eller de krav man stiller til sig selv, overstiger de ressourcer, som man oplever at have til rådighed.

Du kan forebygge stress ved at styrke din mentale sundhed.

5 gode råd til mindre stress

Tag temperaturen på dit stressniveau

Med 15 enkle spørgsmål udviklet i samarbejde med læge, Peter Qvortrup Geisling, kan du tage temperaturen på dit stressniveau. På baggrund af dit resultat får du hjælp til at håndtere din aktuelle situation.

Oplever du flere af disse symptomer gennem længere tid, kan det være tegn på stress

 • Hjertebanken
 • Hovedpine
 • Svedeture
 • Indre uro
 • Mavesmerter
 • Appetitløshed
 • Hyppige infektioner
 • Forværring af kronisk sygdom som f.eks. psoriasis og sukkersyge

 

Kilde: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Oplever du flere af disse symptomer gennem længere tid, kan det være tegn på stress

 • Ulyst
 • Træthed
 • Hukommelsesbesvær
 • Koncentrationsbesvær
 • Rastløshed
 • Nedsat humør

 

Kilde: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Oplever du flere af disse symptomer gennem længere tid, kan det være tegn på stress

 • Søvnproblemer
 • Mangel på engagement
 • Aggressivitet
 • Irritabilitet
 • Ubeslutsomhed
 • Øget brug af stimulanser som f.eks. kaffe, cigaretter og alkohol
 • Øget sygefravær

 

Kilde: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 

Synes du, at det er svært eller grænseoverskridende at tale om stress? Her er 5 gode råd til at tage hul på dialogen.

1. Vær direkte: Fortæl åbent og ærligt om hvorfor du er bekymret. Du kan for eksempel sige: Jeg synes, du virker trist og ked af det, og det bekymrer mig.

2. Vær dig selv: Vær ikke bange for at sige noget forkert. Tavshed og isolation er værre. Indrøm, hvis du synes, det er svært at snakke om eller forstå.

3. Vær interesseret: Tro ikke at du kan eller skal løse andres psykiske problemer. Vær nysgerrig og spørg ind til hvordan vedkommende har det. Lyt, vis interesse og tilbyd din støtte og hjælp.

4. Vær vedholdende: Træk dig ikke hvis du bliver afvist. Det er en helt normal reaktion. Fortæl at du er her, hvis der er brug for en snak eller hjælp.

5. Vær engageret: Betegnelsen stress bliver ofte brugt i flæng om almindelig forbigående travlhed. Føler du dig usikker på, om du skal reagere, på det du ser, kan det give en sikkerhed at søge mere viden om hvad stress er, og hvordan stress kommer til udtryk.

 

Kilde: mentalsundhed.dk

Husk hvile og pauser

Stress er en belastningstilstand, som tærer på dit fysiske og mentale overskud. Når du sover og slapper af, giver du kroppen mulighed for at restituere. Får du ikke tilstrækkelig hvile, akkumuleres et underskud, og dermed bliver stressen nedbrydende og skadelig for dit helbred.

I en tilstand af stress vil vi ofte forsøge at vinde tid ved at springe pauser og måltider over, og dermed risikerer vi at brænde vores lys i begge ender. Husk derfor at tage dig tid til at lade op. 

 

Kilde: Arbejdsmiljø i Danmark

Tag begge dele alvorligt

En tilstand af stress påvirker dig, så du kan have svært ved at falde i søvn. Samtidig er en god nattesøvn afgørende for at modstå stress.

Hvis du sover dårligt, skal du tage fat på at bringe dit stressniveau ned, og er du stresset, skal du være særligt opmærksom på at prioritere din søvn.  

Kim Steen Nielsen

Tal om stress

Mentale helbredsproblemer kan skyldes forhold både på og uden for arbejdspladsen. Du kan selv gøre meget for at blive stressfri, men er du først stresset, er det vigtigt at tale med din leder – jo før jo bedre.

Kim Steen Nielsen

Reagér på alvorlig stress

Hvis du har en fornemmelse af, at du er alvorligt stresset, skal du reagere på det lige nu. Søg eventuelt læge, for at få afdækket din situation.

Hvis du ikke selv magter at handle på det, er det vigtigt, at du beder om hjælp.

Vær opmærksom på, at hvis du har en sundhedsforsikring, vil den ofte kunne hjælpe dig.