Når medarbejderen vil indbetale ekstra til pension

Medarbejderen kan ønske at foretage ekstra indbetalinger - enten som en højere fast indbetaling eller en engangsindbetaling.

Fortæl medarbejderen om skattefradraget og om, at indbetalingen kan trækkes fra i skat op til en vis grænse.

Tjekliste

  • Giv os besked om den ekstra indbetaling og fremtidige indbetalinger via Pensionsportalen. Her kan du øge medarbejderens frivillige bidrag.
  • Hvis det er en engangsindbetaling, skal I informere medarbejderen om de aktuelle beløbsgrænser for skattefradrag.
  • Læg oplysninger om ekstraindbetalinger ind i jeres lønsystem.
  • Hvis beløbet overstiger beløbsgrænsen for fradrag, sørger vi automatisk for at fordele beløbet på andre udbetalingsformer. Medarbejderen kan se, hvordan et beløb vil blive fordelt, i sin pensionsoversigt.

Indskud

Hvis en medarbejder ønsker at indbetale et ekstra indskud, skal det foretages via lønsystemet.

Husk, at oplyse medarbejderen om evt. skattefradrag og skattelofter for indbetalinger.

Hvis det ikke er muligt at overføre via lønsystemet, overføres beløbet til:
Reg.nr. 2149 konto 0349 584 743 med CPR-nr. og CVR nr. som reference.

For at vi kan håndtere pengene hurtigt og effektivt, er det muligt via denne kontaktformular at oplyse om indbetalingsspecifikationen indeholdende CPR-nr., CVR.nr. og periode i et excelformat, som vedhæftes eller via feltet ”Besked”.

Drejer det sig om flere medarbejdere udarbejdes Excel ark med ovenstående oplysninger